12 MARCH 2019 COMPLETE HANSARD

              PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

TUESDAY, 12th March, 2019

The House assembled at 11.10 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

Madam Deputy Clerk led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE PRESIDENT:  Kea le lumelisa, Litho tse Khabane.  Ke mpe ke qale pele ka ho kopa ts’oarelo hore mohlomong re qalile moraonyana nakong ea rona, empa he, le ho re mohlomong re menngoe ka sebopeho sena seo re menngoeng ka sona.  Lintho tse ling ka ‘neteke tse seng taolong ea rona!

Ha re qeta ho etsa Tlhahiso bekeng e fetileng ka Laboraro e neng e phomotsa Ntlo, ele hore Litho li tle li tsebe ho ea mamela Budget Speech letsatsing la Labone, re ile ra fumana molaetsa ka morao ho mono, Ntlo e se e koetse, hore ho se ho chechisitsoe litaba tseo tsa Budget Speech.  Ka ‘nete re se re re re mpe re ineloe matsoho metsing.

Litsebiso tsa Labobeli la la 12 Tlhakubele, 2019 ke tse latelang:  Letsatsing lena Komiti ea Boits’oaro le Litokelo (e leng Ethics, Code of Conduct, Immunities and Privileges Committee) e tla kopana ka mona hang ha Ntlo e qeta ho phomola.

Hosane Komiti ea Ketsa-Molao e tla kopana le lihoai ka taba ea Setsi sa boea sa Thaba-Bosiu. 

Ke nahana hore tabeng  ena ho tla ba le phetoho hobane ene e-ka ka Labone Komiti ea Ketsa-Molao e tla kopana le Lekala la Lichelete ka Sets’oants’o sa Molao sa Pension Fund, Bill.

Ke re taba eno e se e tla fetoha hobane Justice ‘Maseshophe Hlajoane o tla bolokoa ka Labone lona leno la la 14 Mokomahatsi – Bela-Bela mono lebaleng la bolo ka hora ea borobong, ‘me Tafole e ntse e etsa litlhophiso tsa hore Ntlo e tle e phomole hore re e’o tseba hore re boloke Moahloli eno oa Lekhotla le Phahameng.

Hona kajeno ka hora ea bobeli Ntlo-Kholo ea Lekala la Bophelo mono, ho tla ba le mosebetsi oa sehopotso – ha ke tsebe hore na sa lefu la hae kapa sa bophelo ba hae, empa ke nahana hoo re ikhopotsaneng hore na ke bophelo ba hae kapa…, ‘me Litho tse Khabane li lebelletsoe ho ba teng, le ka Labone Litho tse Khabane li lebelletsoe ho ea boloka Moahloli oa Lekhotla le Phahameng e leng eena Mofu ‘M’e ‘Maseshophe Hlajoane.  Ka Labone ts’ebeletso e tla qala ka 9:00 hoseng.  E leng ho re re lebelletsoe ho fihla pele ho moo.

Litho tse Khabane, ke kopa re eme ele mokhoa oa ho isa tlhompho ho Her Lordship Justice ‘Maseshophe Hlajoane.

(A MOMENT OF SILENCE was Observed)

MR. VICE-PRESIDENT:  Moea oa hae, le meea ea balumeli bohle ba falletseng lefats’eng lena, o ke o phomole ka khotso mohaung Oa Molimo.

Litho tse Khabane, re fihlile pheletsong ea mosebetsi oa rona oa…

HON. SENATOR S.B. SEEISO:  Ntate, ke kopa ts’oarelo, ha ke thesele taba eo u e buang, empa ke ne ke mpa ke kopa ho utloa hore na litokiso, Ntate, ke utloa u sa qetela, hore na ke litokiso tsa hore mohlomong ho be le mokhoa oa hore Litho li ee ‘moho kapa e mong le e mong o’a itjara na? 

Ke ne ke utloa eka ha u ka ba ua e lihella hore na ke litokiso life!

MR. VICE-PRESIDENT:  Ehlile u nepile, Setho se Khabane.  Ke ne ke buile feela ka hore Tafole e tla sebetsana le taba ea hore re koale Ntlo, ‘me ke lumela hore taba eno eo u e hlahisitseng Tafole e tla e ela hloko,  hosane  e ‘ngoe ea karolo ea litsebiso etlaba hore na ho hlophuoe joang, Morena oa ka.

Litho tse Khabane, Ntlo e tla phomola ho fihlela hosane ka nako ea mehla ea 10:30 hoseng.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without Question put, pursuant to the Standing Order No. 16 (3). The House was adjourned accordingly at 11:15 a.m.