13 MARCH 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Wednesday, 13th March 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

MR. VICE-PRESIDENT (in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer.

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane hoseng ha letsatsi lena. Litsebiso tsa la Laboraro la la 13 Tlhakubele, 2019, li eme tjena:

1.Letsatsing lena, Mohlomphehi Letona la Sepolesa o teng ho tla Arabela Potso ea Mashome a Mararo a metso e Robeli (38).

2.Phutheho ea Komiti ea Ketsa-Molao e neng e reretsoe ho ba kajeno e chechisitsoe ka mabaka a ke keng a qojoa, ‘me Litho tse Khabane, le se le tla fuoa letsatsi le leng hang-hang ha litlhophiso li felletse.

3.Kamor’ao   hore Ntlo e phomole, re tl’a kopa hore Komiti ea Ts’ebetso (Business Committee) e kopane.

4.Matsohong a lona, Litho tse Khabane le fuoe Lits’oants’o tse peli tsa Molao, e leng, sa Education Bill 2019, sona se tl’a fetisetsoa Komiting ea Ketsa-Molao. Se seng ke Supplementary Appropriation 2017/2018 Bill. Sona se tla kena ka Ntlong hang ha Letona la Lichelete le fumane monyetla oa ho tla ka Ntlong.

5.Ha e le hosane teng e leng Labone la la 14 Tlhakubele 2019, bohle re lebeletsoe ho ea boloka masapo a eo e neng e le Moahloli oa Lekhotla le Phahameng la Lesotho e leng Justice Maseshophe Hlajoane. Lepato le tla ts’oareloa Mokomahatsi, Bela-Bela lebaleng la bolo ka hora ea borobong hoseng (09:00 a.m.), ka hona Ntlo e tla fetisa Tlhahiso e tla re lumella ho ea beha masapo a eo ngoan’abo rona. Re leboha Litho tse Khabane tse ileng tsa khona ho ea sehopotsong sa bophelo ba hae maobane.

Re boetse re le tsebisa hore Setho se Khabane sa Ntlo e bile e le Motlatsi oa Letona la Lekala la Tekano le Bacha, Lipapali le Boithapollo e leng Mohlomphehi ‘Mahlompho Mokaeane kapa ‘M’e Rethabile Marumo o itokollotse ts’ebetsong ea hae Ntlong ea Senate.

Next item Madam Clerk.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

38.NEED FOR POLICE STATIONS

Honourable Senator A.J. Mots’oene asked the Minister of Police if she is aware of a need for Police Stations in the following areas:

  1. Ts’ehlanyane.
  2. Ha Khabo.
  3.  Pela-Ts’oeu.
  4. Kota and
  5.  Kotanyane.

If the Minister is aware, how soon shall the Ministry build the much desired Police Stations in the mentioned areas.

HON. M. MOKHELE (MINISTER OF POLICE): Ha ke u hlomphe, Mohlomphehi. Ha ke araba Potso ena ke tle ke bonts’e hore Sepolesa se hlokometse ka taba ea tlhokahalo kahar’e ho naha eohle ea Lesotho ea Metebo ea Sepolesa.

Ho bonahala hore kholo ea sechaba e ntse e nyoloha letsatsi le letsatsi ‘me ho ba hole ha Sepolesa libakeng tse ngata ho bonahala ho fa litloli tsa molao monyetla oa hore joale li etse mesebetsi ea tsona li tseba hore sepolesa se hole haholo, ‘me libakeng tsena tseo li seng li boletsoe tse ka holimo mona ho Potso, ehlile metebo ea sepolesa e ea hlokahala empa selemong sena, ho bonahala joaloka ha ke se ke hlalositse,  hore re ts’oere kathata ho re re tle re fetise libaka tseo li neng li se li hloahiloe e leng sebaka sa Sehong-hong, Thabana-Morena, Mants’onyane le Semonkong. Hang ha re qeta ka ena eo e neng e se e ts’oahetsoe hore eona e tl’o sebetsoa selemong sena, ke ho re Sepolesa se tl’o matha ka lebelo le ts’abehang(lona lane la Nts’oekhe) hore joale e kene Ts’ehlanyane,  e lengHa Khabo, Pela-Ts’oeu le ha Kota le Kotanyane.

Ke lumelea hore bothata bona bo teng bo re tjametseng bo tla fokotseha libakeng tsena ‘me le mong’a Potso ke lumela o tla khotsofala hang ha ke entse joalo, ‘me ruri ke tl’o matha ka lebelo le ts’abehang, ho etsa joalo ha ke qetile ena eo ke seng ke re e se e hloahiloe hore selemong sena ke tl’o e fetisa , ea 2019/2020, e leng ho re 2020/2021 mona, Ntate, ke tla be ke kena hona teng.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR N.L. BERENG: Ha ke u lebohe, Mohlomphehi Motlatsi oa Mopresitente, Ntate, ka uena ke hlomphe Letona le Khabane.

‘M’e ke u botse hore na ekaba Semonkong u il’o aha motebo o mocha oa Sepolesa kapa u il’o ntlafatsa hobane ka tsebo ea ka Semonkong ho se ho ntse ho e-na le motebo oa sepolesa na?

HON. MINISTER M. MOKHELE: Ke hore ho latela bobe ba oona motho u ka ba oa nahana hore ha o eo. O teng empa kaha ehlile ke tl’ilo o qala fats’e ebile eka kea o aha. Kea kholoa le ho teratela u bone ke se ke hlile ke teratetse. Ehlile ha o motle haholo, o mobe hoo o lokelang hore ho hahuoe motebo o tla shebahala hantle.

Kea leboha.

HON. SENATOR A.J MOTS’OENE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Ke mpa ke re feela Morena oa ka Morena oa Phamong o botsitse potso ea bohlokoa, ‘me che leha Honourable Minister a e arabile.

Ha u sheba libaka tsena tseo ho buuoeng ka tsona, e leng Sehonghong, Thabana-Morena, Semonkong, (ha na ho itsoe le e feng hape) … Ha Ramabanta haeba ke eona (noise from the floor)… a nkhelosa, Mohlomphehi, ke kopa ts’ireletso Morena oa ka oa Ramabanta a se ka ‘na nkhelosa, Ntate.

HON. VICE-PRESIDENT: Tlohella ba fats’e Morena oa ka.

HON. SENATOR A.J MOTS’OENE: Kea leboha, Mohlomphehi, ke ne ke re Honourable Minister, bothata ba libaka tsena tseo ho buuoang ka tsona ha u sheba Ts’ehlanyane, Khabo, Pela-Ts’oeu, Kota le Kotanyane tsena tse ling tse tlaase bo Ha Mots’oane li batla li se li le haufi le Metebo ea Sepolesa e ka’ng ea bo-Butha-Buthe le ea bo-Hlotse. Ngongoreho e kholo ka nako e ‘ngoe bosebeletsi ho hlaha liofising tsa Sepolesa ke bo bonts’ang hore hangata u tla fumana Sepolesa sa Butha-Buthe se re se ke ke sa sebetsa litaba tsa ka Leribe.

Ho tsoa hore na feela ha ba qala taba na ba ee ba e qale ka sebopeho sefe ‘me ke se mpa ke re hle, Mohlomphehi, leha eba e se e le a Police Post for the time being re ntse re emetse construction ea motebo oo re tla re o hlile o tsitsitse mono e se e le a permanent Police Station.

Re kopa ho ke ho be le Post eo re tla ‘ne re re ache, bonyane litaba tse ling, haholo re ts’oenyehile haholo ke bosholu ba liphoofolo bo seng bo le teng, le taba tsane Mohlomphehi tseo ke tsebang hore u ile oa kena ka matla ho tsona tsena tsa likobo. Litaba tseo tsona li se li anetse ‘na ka haeso ka mono, re tsoa li khalema kea tseba u ile oa tseba ka tsona le ofisi ea hau e ne e etetsoe ke bahlanka ba hau. Litaba tse ka’ng tseno re khona ho li atamela kapele ha Sepolesa se le teng ho fapana le mane moo re reng u tla fumana sechaba se inkela Molao matsohong. Mohlomphehi, ka ‘nete ke khotsofetse ke karabo eo u faneng ka eona re tla e beha leihlo feela ke se ke re ena ea Post eona ka ‘nete hle ‘M’e, u mpo e nke mofao u tlo e sebetse haeba ho khonahala.

Kea leboha Mohlomphehi.

HON. SENATOR N. L. BERENG: Ntate, leha ke ipotsa na ‘M’e Letona ekaba o tla utloa hoba joale ke bona eka mohlanka oa hau o mo ts’oere empa hee ba tla mo thusa ba tla mo mamella.

Potso ea ka ea nyanyeletso, Mohlomphehi Motlatsi oa Mopresitente, ke ea hore kea kholoa libaka tsena tseo ho buuoang ka tsona ke tsa haeso ‘me ke li tseba hantle haholo. Tsebong ea ka ke tseba eka ho na le Motebo oa Sesole Ha Khabo Leribe mono, na eke ke ea e-ba hantle ha ‘M’e Letona a sa ntsane a ts’oere ka thata ho aha tsena tse ling mohlomong a ka etsa mokhoa oa decentralization oa hore a behe ntho e kang caravan ka har’e ho sebaka seno sa Ha Khabo moo Masole a sebeletsang teng e ntse e le oona mokhoa oa ho atameletsa lits’ebeletso sechabeng.

Ke kopa ‘M’e Letona a tla ka e shebe a e nke mofao.

HON MINISTER M. MOKHELE: Ha ke u hlomphe, Mohlomphehi. Taba e kholo eo e leng hona ho bona litaba tsona tseno tsa metebo ena e sieo libakeng tsena eo re seng re ntse re tsoela-pele ka eona, ke eona ena ea li-satellite.

Ke nahana hore ehlile ho buuoa ka tsona. Ha Khabo ha ngata ka linako tsa bo-Christmas, bo-Paseka joalo ehlile teng ke na le bopaki bo felletseng hore ke atisa ho isa Mapolesa teng. Leha ho le joalo empa feela ho na le boimanyana ba hore libakanyana tseno tse joalo li boetse li batla hore ho feptjoe Mapolesa ano a lulang mono ‘me u fumane ka nako e ‘ngoe ke batla ke otloa-otloa ke budget. Hona joale ke e kentse ho budget hore li-satellite tsona joang kapa joang li tlilo tla li eba teng hona ho khahlametsa boemo bono ba hore ha ke ntse ke nahana ho etsa metebo eno, li-satellite tsona li be li le teng, ehlile tsona ke se ke entse qeto ea hore li tl’o tla li ba teng.

Kea leboha, Mohlomphehi.

MR. VICE-PRESIDENT: Kea leboha Mohlomphehi Letona le Khabane.

HON. SENATOR T.M. MOHALE: Ke ne ke kopa ho ema ka Ntlha ea Tsamaiso, Mohlomphehi.

Kea leboha, Ntate Motlatsi oa President. Ntlha ea ka ea Tsamaiso ke malebana le litaba tsa maobane tsa Budget eo re neng re menngoe re le Ntlo joaloka tloaelo empa e le hampe hore ebe litokomane tseno ha kea li ts’oara ho ‘na. Ke ne ke botsa hore na ke bone hore Capital Budget eane eo e sa le e hlaha ea M42,000,000 ea ho aha Ntlo ena ea rona ea Senate ha kea e bona ho Budget Speech ea kajeno. Potso ea ka ho Tafole ke hore na ehlile litaba tseo ke li bonang ke ‘nete hore litaba tseno tsa ho ahoa ha Ntlo ea Senate ehlile li joalo selemo sena re se ka ba ra li lebella le lilemo tse tlang.

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Morena oa ka oa Tajane, mahlo a hau h’a u thetsa Ntate, ehlile ha e eo. Ke hobane ho ile hoa ka hoa e-ba le litaba tse amang taba eno joale e ne e ka ho boetse joale ha e ne e lokela ho fanoa kaha re ne re se re e amohuoe ka nako eno ho boetse ho na le litaba tseo e leng litaba tsa li… ke hona moo ‘na ke qetellang empa ‘M’e o tla mpha tataiso ke…(pause) Ae morena oa ka ho thoe ha  ho n  letho le lecha ho leo ke neng ke ntse ke le tseba joalokaha ho ntse ho e-na le linyeoe kahar’a makhotla, joaloka selemong se fetileng ha e ne e ntse e bajetetsoe. Ho bonahetse hore e kenngoa kahar’a Budget ebe e lula mono feela ha e sebelisoe joale le selemong sona sena leha e-ba mohlomong e ne e ntse e kene, hofihlela ha linyeoe tseno li felile, e ne e sa tlo sebetsa.

Pelaelo ea ka kapa kopa ea ka ke le motho ke hore ke bona eka ena che re le botsamaisi e se hlile e re phahametse ‘me haeba ho na le mokhoa oa intervention ea mofuta ofe kapa ofe e ka etsoang. Ka ‘nete Ntate oa bona ke phahamisa matsoho. Ha ntoa e u imetse … Morena oa ka …

HON SENATOR T.M. MOHALE: Ke ne ke kopa tlhakisetso, Ntate Motlatsi oa President hore ka ‘nete e ile ea ba tebello ea rona re le Litho tsa Ntlo e Khabane hore tabeng ena eo e sa leng e bajeteloa re tla ke re fumane tlhakisetso re le Litho tse Khabane tsa Ntlo. Ke se ke kopa hore na u ke se re tsipele hanyane hore na mathata ana ke afe ana ao ho bonahalang hore ka ‘nete re tloha re qetella re sa fumane Ntlo eo re tla sebeletsa ka ho eona, so, ke ne ke kopa qaqisetso hanyenyane feela, Ntate.

MR. VICE-PRESIDENT: Kea leboha Morena oa ka. Ntho ena e tloha kea kholoa as back as bo-2013 haeba ke hopola hantle, moo joale ho neng ho e na le a preferred bidder joale eare nakong eo ho lokelang hore ebe ho etsoa award that tender, eaba e se e fuoa e mong osele, joale eaba ho ba le linyeoe tse eang ka makhotleng.

Ke moo eitseng linyeoe tseo li se li le ka makhotleng eaba ntho e ‘ngoe le ‘ngoe e ea ema. U ntumelle Ntate joale ke tatela moo ke seng ke le teng moo ke tla tseba hore na ho ile hoa etsahala joang hoa se ka ba hoa etsahala joang.

Ha re fihla mona ka July 2017, NtateClerk ea neng a ts’oere molepo o ile a tla ho rona a re bolella hore na litaba tseno li boemong bofeng. Ha a se a entse joalo o ile a kopuoa hore a ngolle Public Works hore ba tle ba tlo fana ka update.

Instead ea hore ebe mohlomong Mohlomphehi Letona le Khabane ke eena ea ileng a tla etsa address Madam Speaker, ho ile ha bonahala Mongoli e Moholo oa Lekala a hlile a sa batle litaba tseno. A re o sa fanne ka tender eno ho konteraka e ‘ngoe ‘me eaba taba eno eo ho neng ho thoe re tekene ntho eo ho neng ho thoe ke JP66 haeba ke sa hopola hantle. Ntho eo re neng re na le eona ke hore joale ho ne ho e-na le qeto ea lekhotla (court order) e neng e supa otherwise ho ntho eo ntate Mongoli e Moholo oa Lekala la Mesebetsi e Meholo le Lipalangoang a neng a e bua (ha ke re ke ntse ke le hantle ntate, ke ‘ne ke tsoele-pele kapa)?

E ile eaba joale ho bonahala… eaba Mongoli e Moholo ntho eo a neng a e sututsa Mohlomphehi Letona le Khabane la  le Mesebetsi e Meholo le Lipalangoang ka nako eno, e ne e le hore mosebetsi oa rona feela ke ho saena JP66. Re ile ra re empa ho na le litokomane joale tsa Lekhotla tse supang taba e fapanang le eno eo eena a neng a e buoa. Re ile joalo ho fihlela litaba tseno re bile re bitselitsoe ka pele ho Komiti ea Paramente eo litaba tseno e neng e ikarabella ho eona. E ile ea ‘na ea makalla qeto ea Mongoli e Moholo oa Lekala eaba ea laela hore litaba tseno li busetsoe moo Makhotla a neng a laetse hore e etsoe kateng empa ha ho ka hoa etsoa joalo Ntate leha ho s’o nts’o ho e-na le taelo e joalo. Ho na le ripoto ea Komiti ea Paramente e neng e ntse e buoa litaba tseo… ke cho joalo Ntate.

Ha litaba tseno li se li le mono, Lekala la Meralo le lona tlhokomelong ea lona ha le elelloa hore litaba tseno ha li etsahale, le ile la boela la bitsa Lekala la Works hore na mohlomong mokhoa oa ho ea pele ke ofeng. Kutloisiso Litho tse Khabane ke hore re tla elelloa hore na Project eno ke ea khale bo bokae. Haeba ke ntse ke hopola li figure hantle, qalong e ne e lokela hore mohlomong hore ebe e etsoe ka M7,000,000 feela e ne e se e le moo e leng ka holimo ho M30 000,000 hobane joale e eme e ntse e sa sebetsoe.

Ho no bile ho bonahala hore mohlomong polaneng ea pele ho ne ho sa kenyeletsoa moo makoloi a pakoang teng. Ho boetse ho na le ntho eo u ka ‘nang oa re ke an adjustment road eaba ho lumellanoa ka hore mohlang chelete ena e neng e se ntse e fanoe e ka sebatsana le hore ho etsoe li-drawing tseno le hore kaha ena ea tsela mohlomong e atametsang lintho tseno kapa mokhoa oa ho fihla mono e ne e le sieo. Likhang tseno ho mpo ho sebetsanoe le tsona. In short, Morena oa ka oa Tajane, taba eno joale, Mokonteraka enoa ea neng a se a fuoe ha joale le eena a e amohuoa ho thoe o e fuoe kathoko ho molao, joale le eena o ile a ea khotla.

HON. SENATOR T.M. MOHALE: Ae, ke leboha tlhakisetso ea hau, Mohlomphehi, ‘me ke ne ke se ke kopa feela hore molemong oa hore litaba tsena re tsebe ho li bona hantle ka mokhoa o hlakileng, na Tafole ha e na ho ba sechele hore ka mokhoa oa mongolo feela, e ke e fe Ntlo e Khabane tlaleho e joalo e le hore joalokaha u cholo e mpe ebe taba ea rona eo re tla thulana ka eona na?

MR. V. PRESIDENT. Oh! Ntate, ka mokhoa oo re leng tsietsing, le hoja ha ho uoe lepatong hosane ke ne ke hlile ke re e tle hosane. Empa, , Tafole e ntse e mametse hore it is an urgent matter eo re hlokang thuso hohle moo re ka tsebang ho e fumana hona teng, hobane joale ka’nete ‘na ke bona eka Ntlo ena e Khabane e jooa letlakala hobane joalokaha ke cho,  ho qalile ho ba le khang ka bo 2013 khale haholo, ‘me  joale reatseba hore na litaba tsa makhotla Lesotho mona ke litaba tse ka nkang lilemo tse kae.

Boemo bona ba Ntlo ena eo re kenelang ho eona ha e sale boemo bo amohelehang. E leng ho re, Morena oa ka Ntate Mohale, taba eno e ea tla. Report e tla tla e ngotsoe mohlomong ekaba ea re  ha Ntlo e qeta ho phomola, eaba ka ha e ne e ntse e le Ntate Manamolela ka nako eo, a tle a hle a re fe brief bono ho tloha morao le ea nkileng ho eena re e fuoe ebile e ngotsoe. E le hore mohlomong le Litho tse Khabane ka nako eo li seng li le ka thoko li ipalle le correspondence feela lipakeng tsa rona le Lekala la Mesebetsi e Meholo.

E ngoe hape-hape ke report e entsoeng ke Paramente e sa phethahatsoeng.

 Kea leboha.

HON SENATOR S. B. SEEISO: , kea leboha. Ntate o ntse a ts’oere hantle ha a tsoa tseleng hohang leha ke ema ka Ntlha ea Tsamaiso tjena.

 Ke ne ke kopa, Ntate, ka boikokometso ho botsa hore na ebe ke hlokometse hantle hore maobane there was a post budget-(na ebe nkare ke ‘moka kapa something) discussion moo ke boneng e ka ho ne ho mengoe mafapha a ‘maloa? I saw Cabinet Members, Members of National Assembly, Honourable President le ba bang. Ha ke tsebe hore na, Ntate, ebe rona re ile ra lebaleha joang?

Haeba re ne re lebalehile, na ebe e ke keng ea e ba bohlale hore Setulo se ikeletse hore re ne re kenyelletsoe litabeng tseno, hobane re  karolo ea Puso haholo ho akhela melangoana kapa lipotso e le hore ha re bua ka budget performance ebe re tseba hore na re bua holim’a eng exactly

Joale empa ke bone eka rea sekisetsoa re le Ntlo ena e  Khabane, Ntate.

Kea leboha.

MR. V. PRESIDENT: Ha ke ntse ke kopile Tafole ho nthusa, Ntate, hobane le ‘na ke bone feela sealemoea ponong hore ho ne ho na le ntho e joalo, ‘me ke bone joalokaha le uena u bone, Ntate, but hangata ho ee ho be le ntho e bitsoang mail o eeng o fihle desekeng ea ka. Eno ha ke hopole ke bona , feela ke kopile hore ke thusoe. Haholo ha Madam Clerk a ne a le teng, a ka tseba ho re tataisa hore na memo e joalo ho ile hoa etsahala joang.

HON. SENATOR M. M. MOSHOESHOE: Ha ke Madam Clerk empa ke ema ka Ntlha ea Tsamaiso ele hore ha re ntse re emetse karabo . a tlebe a se a lihapella li le peli. Mohlomong Ntate Vice President ‘na ke ema ka Ntlha ea Tsamaiso ntlheng ena.

Moraong tjena re bona matona a etsa li-statement ka mane ka National Assembly, ka mona ba sa tle. Ke bekeng e fetileng ha Motlatsi oa Letona la Bophelo ‘M’e Manthabiseng Phohleli a etsa statement ka litaba tsa Tuberculosis (TB) a bile a bonts’a hore ho tl’o tsamauoa le litereke ho etsoa pilot certain areas tseo a li boletseng ka mono, joale empaha tla ka mona, Mohlomphehi.

Re phela literekeng mane, re phela le sechaba, re cha re ts’ola! Eke ka pele hakae Tafole ea hau, Mohlomphehi, e tla lokisa hore Letona leo le joalo le tle le tl’o etsa statement seo ka moo ka Ntlong ee na?.

MR. V. PRESIDENT: Ke batla ho bua a blatant  truth. We are being undermined by the Cabinet and the House. Kea pheta: we are being undermined by the Cabinet. Ha se litabeng tseno feela –  ke ho re ha se litaba tseno tsa statement feela. E re ke u etsetse mohlala o phelang feela, Morena oa ka oa Matsieng. Re koala Ntlo ka Laboraro, re koalla ho ea mamela budget speech ka Labone, re ne re bile re sa etsetsoa le copy. Ha ke ntse ke ichebela lintho tsa marang-rang ke ha ke elelloa hore hothoe ho se ho chechisitsoe budget, feela re qeta ho phomotsa Ntlo, re ipapisitse le taba eno. Ke letsetsa Letona la Lichelete, o re ka’nete ke phoso, ke ne ke lokela hore ebe le lona ke ile ka le etsetsa li-copy.

E re ke re mohlomong maeto ha a tla a Mohlomphehi Tona-Kholo, a tsamaea ba nka e le Hlooho ea Cabinet –  ke iketsise. Le ha ho se ho tsamaea Motlotlehi Rabasotho ha hona nako eo re ka fuoang li-arrival order ka nako, re tsebe ho tseba, re be le karalo hobane u tla fumana hore the Members of Parliament (MP’s) from the National Assembly ba ba teng. Joale ha u ba shebeletse u nka the Senators, e ka ba re etsa boycott kapa ha ba nkele hloohong lintho tseno tseo li ntseng li etsoa tseo li re amang.

Personally, ke ile ka bua le Government Secretary, eaba o nkelellisoa hore o ne a ile a bua le Mongoli e Moholo oa Motlotlehi Rabasotho, eaba hothoe for mabaka a security mohlomong lintho tseno li k eke be tsa boleloa e sa ntsane e le ka nako. Eaba ke re feela joale mechanism ke ofeng o etsang hore re be karalo ea litaba tseo? E sale a nts’episa hore o tla khutla.

Le lipaki, Litho tse Khabane, ke bua Honourable Minister a le teng mona. Ke hore, le hore feela lipotso li arabuoe ekare ba re etsetsa favour. ’Na ha ke sa tseba hore na hantle ba re batla eng! Ke ho re, I don’t know. Ha se lekhetlo la pele re bua litaba tsena ka Matona a Khabane, re ba kopa ho araba lipotso. Hona le tse chechileng tse ngata bo ts’osang.

Pele re koala Ntlo ena, re entse kopo ebile e le ka mona, re kopa Honourable Kotiti, o ne a ena le Honourable Ts’olo, hore ba il’o re kopela ho Letona la Thuto ka litaba tse ts’oanang le tsona tsena. Ha se tsona tseno feela, ho na le litaba tsane tse amang ho rehella tsela hoa Motlotlehi Moshoeshoe II le Morena Leabuoa. Ho entsoe statement ka National Assembly feela ha hona motho a tlileng mona as if we don’t exist.

‘Na kannete ke lutse mona ke lokela ho amohela hore- ‘M’e Letona le Khabane, ha le re bone, ‘M’e, le re bona ha le benya! Ke ho re ha le nke re le karalo ea Paramente ka tsela efe kapa efeng, hobane uena personally, ‘M’e Letona le Khabane, ha ho na mohlang u lofang holimo koana, empa ke ka ts’ohanyetso u bang ka mona, empa u Setho ka mona!

Lintho tseno re tse re li bona, re ntse re li shebile. Ka ha le uena u re fapohetse kajeno u tle u bolelle bane ba bang le bona ba sa re fapoheleng hore hantle-ntle botho ba lona bo kolla Ntlong ena, ‘me ‘na ke bona eno le sa e etse honour hohang. Ke ho re ho ts’oana le bana bao u tla fumana nako ena kaofela ba lutse malapeng ba sa tle moo e leng habo bona.

 Ke ho re ntho e bohloko ke haeba re lokela ho lelekisa li-statement tse kang tsa Letona la Thuto eo e leng Setho ka koano. Ke ho re hoja re kopa motho eo e leng Setho sa National Assembly mohlomong ke ‘ne  nkanna ka utloa, empa ‘na kutloisiso ea ka e ne e le hore lona botho ba lona bo kolla mona. Ho na le mantsoe a senyesemane a reng charity begins at home.

Ntate Hlaele! U se u tl’o ba le rona u tla bona hore na u ne u re sotla hakae. Ke ne ke re, Honourable Senator, u se u tla tla u ba le rona letsatsi le letsatsi u tla bona hore na le re sekisetsa ho le hokae.

Kannete ha se le litaba tse monate. Ke bua litaba tsena ke li bua kannete le ka tieo eohle. Ke ho re lintho tse ling re li shebella nako e telele haholo, ho be ho lumeloe hore ha re bone hore li ntse li etsahala. Ha se le lintho tse amang tsamaiso feela ka Ntlong ka mona –  ke lintho tse ngata haholo tseo ho bonahalang ‘muso o sa re ele hloko ho tsona.

 Ke lebohile ke nahana hore re e buile.

 Mofumahali Makholu, ke utloile eka ke e kenyelelitse taba ea hau.

HON SENATOR M. C. MAKHAOLA: Ke ema ka Ntlha ea Tsamaiso mabapi le Paramente. Paramente ea Lesotho mona e Matlo a Mabeli. JoaleParamenteng ke tla qolla Ntlo ea Senate hobane ke eona eo nka buang litaba tsa teng ho feta bophara ba Paramente.

Ke ne ke , Mohlomphehi, ntlheng ena ea tsamaiso maikutlo aka ke ana:

 Litho tsa Senate, Marena a ka, Honourables, Bakhethoa ba sechaba ke bona ba lutseng ka Ntlong ena, ‘me joale ha ba lutse ka Ntlong ena they have the secretariat… ( kopa ts’ireletso, Morena o nketsa distract ha ke tsebe hore na hoban’eng).

MR. V. PRESIDENT: O feng morena?

HON. SENATOR M. C. MAKHAOLA: Ntate Morena ka mose mane.

MR. V. PRESIDENT: Ke Marena ka mose ka mane kaofela.

HON. SENATOR M. C. MAKHAOLA: O se a utloile o leka ho nketsa distract tabeng ena  hore ke tle ke qetelle …

MR. V. PRESIDENT: Ha re feng Morena oa ka sebaka a bue litaba tsa hae.

HON. SENATOR. M. C. MAKHAOLA: Joale ka hare ho Ntlo ka mona ke bona Marena a ka, ke bona Litho tsa bakhethoa ba sechaba, ke bona ba lutseng ebile ke bona beng ba Ntlo. Joale ka thoko ho bona, there is a secretariat. Bongoli, Mohlomphehi, ke Tafole eo o e lutseng le tsohle tse tlas’a eona. Ke bongoli, e leng bohlanka ba Litho, e leng rona ba lutseng ka Ntlong.

 Joale Ntlheng ena ea Tsamaiso, Mohlomphehi, ke e bua tjena hobane ke na le seo nka se behang e leng mapaki a ts’ehetsang litaba tsena tsa ka tsena. Ke bone ho na le tsamaiso e its’etlehileng ka melao le melaoana joalo-joalo, feela joale ho na le litloaelo, Mohlomphehi. Ho na le polelo ea Sesotho e reng “tloaelo e fetoha molao”. Joale ke ne ke re Mohlomphehi re tle re shebe ‘moho –  chebong ea ka hona le tloaelo e seng e bile e le molao ebile e le khoakhoathi eo e leng hore ke batla maikutlo a hao le a Bahlomphehi Litho tsa Ntlo.

Khoakhoathi ena eo ke e supang ke ea tsamaiso, Mohlomphehi. Tsamaiso eo motho e mong ha a batla hore kapa ha ke batla hore ke hle ke tobe holim’a taba, bohlanka ha u sheba mokhoa oo bo its’etlehileng ka tsamaiso, u bona bohlanka bo lumelang hore ke bookameli ba Litho tsa Ntlo eseng bohlanka –  a secretariat e leng bongoli. Joale hore na tloaelo ena eo ke seng ke e bitsa hore ke khoakhoathi e khoakhoathetseng ho ea bonahala ke tloaelo e seng e bile e le molao, hobane e etsahetse, ea etsahala eaba ea bonahala hoo e ka bonoang ke mang le mang hore joale…

MR. V. PRESIDENT: Morena oa , u ntse o bua hantle, empa ke ne ke re ke tle ke se ke be ka lahleha! Akere u lebelletse hore ke tle ke be le a ruling? Ha ke sa utloa hore na u hokae kannete! Joale ke ne ke re u otle re kobella re hle re tobe taba.

HON. M. C. MAKHAOLA: Ho fosa methati ea tsamaiso ka mokhoa o pepenene o ka bonoang le ke ngoana lesea hore joale mona tsamaiso e ea lobuoa, e lobuoa ke hobane ho se hona le khoakhoathi ena ea tloaelo e seng e bile e ka ke molao ka hare ho Ntlo ena ea Senate –  ha ke tsebe Ntlong e ngoe! Joale ena ea hore Bongoli bo inka e le beng ba Litho tse khabane, na u ka r’eng ka taba ee ea ka le Ntlla ea Tsamaiso na?

MR. V. PRESIDENT: Kea leboha, Morena oa ka, ehlile o nepile. Secretariat ke bohlanka ba Litho; e leng hore ha hona mokhoa oo e kabang beng ba Litho. Kutloisiso eno ea hau e nepahetse, Morena oa ka. Kea leboha.

Litho tse , ha ke meneke ho Morena oa ka ke re ehlile bongoli ke bongoli ba Litho tse Khabane. Ha hona ka mokhoa oo bongoli ekabang beng ba Litho tse Khabane, Mohlomphehi.

HON. SENATOR M. C. MAKHAOLA: Ke ne ke re ke ts’oere mapaki ao nka pakahatsang litaba tsena tsa ka hore ke ‘nete hore joale bohlanka bo inka e le beng ba Litho tsa Ntlo ena ka Senateng ka mona. Hona le taba e ‘ngoe eo ehlileng nka e behang hore bona ke bopaki, ‘me ke bongoli ba ka bona ha se bookameli ba ka.

MR. VICE- PRESIDENT: Ha re kopane kantorong mane o mphe oona mapaki , Ntate.

Kea leboha, Litho tse Khabane.

Litho tse Khabane, le tla elelloa ka pele ho lona ka mono ho na le motion o sokang o butsoa, o kopelang Ntlo ena e Khabane e tle e phomole e le hore re tle re tsebe ho pata Moahloli oa Lekhotla le Phahameng, ‘M’e ‘Maseshope Hlajoane. Joale ke ne ke kopa hore ho latela tsamaiso, le haeba tsebiso e ne e etsoa move ke the honourable Minister, re ne re tlameha hore ebe re fuoe letsatsi pele hoba joalo, joale re mpe re sebeliseng Standing Order No.31(3) e re kopang hore re behelle taba eno ka thoko  haeba ho khahla Ntlo ena e Khabane hore re etse joalo.

HON. M. MOKHELE (Minister of Police): Ha ke u hlomphe, Mohlomphehi Motlatsi oa President ea Ntlo ena. Ha  Ntlo ena e Khabane ea Senate e phahama kajeno, Laboraro la la 13 Hlakubele, 2019 e phomole ho fihlela Labobeli la la 19 Hlakubele, 2019 ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng.

Phomolo ena e etsoa e le ho lumella Litho tse Khabane ho ea lepatong la semuso la eo e neng e le Moahloli oa Lekhotla le Phahameng la Lesotho e leng Justice ‘Maseshophe Hlajoane.

Lits’ebeletso li tla ba lebaleng la Bela-Bela la bolo ka hora ea borobong hoseng.

Ha ke bonts’e mona, Mohlomphehi, hore ruri mona re lahlahetsoe ke motho oa bohlokoa. Motho eo ruri re neng re re ho eena ke eena ke eena a neng a etsa hore khotso le botsitso ba naha ena li be teng le ts’ireletso ea sechaba sena seo se neng se hateloa ke batho ba sa lokang.

Ka mabaka ana e ne e le motho oa bohlokoa ka tsela e khethehileng , Ntate, re etsang kopo ea hore Ntlo ena e phomotsoe hore e il’o boloka masapo a motho eo oa bohlokoa, ‘me bahlomphehi bohle ba tle ba tsebe ho ea ba teng le bona.

Ha ke lebohe, Mohlomphehi.

MR. V. PRESIDENT: Seconder?

HON. SENATOR L. HLAELE: Mohlomphehi Motlatsi oa President, ke tlatsa taba ena ea bohlokoa haholo ruri, hobane joale ka ha ‘M’e Letona le Khabane la Motlotlehi le cho, ho se ho khephohile ka mane ho baahloli ba baholo ba abang toka ebile ba lebelletsoeng ho aba toka ntle li ts’ekamelo tsa mofuta ofeng kapa ofeng.

Kea tlatsa.

Question Put and agreed to

 Resolved:

That when this Honourable Senate rises today, Wednesday 13th March, 2019 at 10.30 a.m, it do adjourn until Tuesday 19th March 2019 at 10.30 a.m. The Senate shall adjourn in order to allow Honourable Senators to attend the State Funeral of Former Chief Justice of the High Court, Justice ‘Maseshophe Hlajoane. The proceedings for the day shall be held at Bela-Bela Football ground at 9:00 a.m.

HON. SENATOR S. B. SEEISO: Ke kopa ts’oarelo. Maobane e ne eka u tla fana ka tharollo ea hore na hona le mokhoa oa hore Litho li le ‘moho li nka koloi e ba isang lepatong.

MR. V. PRESIDENT: Litho tse Khabane, taba eno ea tlhopho ea hore na ho tla tsamauoa joang, Ntate, ho tla letsoa kajeno pele letsatsi le fela. Ho bonahala ho ne ho ts’epuoe koloi ea National Assembly joale ekare lipalo tsa bona li ngata. E leng hore now re setse ka option ea hore joale le rona re tle re tsome re bone hore na re tsoa le kae, ‘me mehala e tlaba teng pele ho bo hora ea boraro kajeno lena re tle re tsebe ho tseba hantle ho tla etsahala joang.

 Kea leboha

ADJOURNMENT

There being no further Business on the Order Paper, Mr Vice President adjourn the House without question put, pursuit Standing Order No. 16 (3).

House accordingly adjourned at 11:26 a.m.