15 MAY 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

WEDNESDAY, 15th MAY,  2019

The House assembled at 10.30 hrs.

(MR. VICE PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE PRESIDENT: Kea le lumelisa, Litho tse Khabane, hoseng hoa letsatsi la kajeno.

  • Letsatsing lena re tla qala mosebetsi ka ho fumana likarabo tsa lipotso ho tsoa ho Bahlomphehi Matona kajeno.
  • Kajeno ha Ntlo e phomola Bahlomphehi Litho tse ncha tsa Ntlo ea Senate ba koptjoa ho sala hakhuts’oanyane e le hore Tafole e tl’o ba tataisa ka tsela ea ts’ebetso ea ka Ntlong ena ea Senate.
  • Hosane teng ha Ntlo e phomola Komiti ea Ketsa-Molao e koptjoa ho kopana ka Senate Chamber ho tla ts’ohla le ho amohela tlaleho ea Komiti e holim’a Stamp Duty (Amendment) Regulations 2018.

Next item Mr. Clerk!

Ntlha ea tsamaiso ka Morena oa Linare.

HON. SENATOR J. A. MOTS’OENE: Mohlomphehi, ke u hlomphe, Tafole, Litho tse Khabane le Bahlomphehi Matona. Mohlomphehi, ke mpa ke ngongoreha feela ha ke sheba taba ea lethathamo la lipotso. Ke ne ke mpa ke re re tle re hlakeloe ha re ntse re etsa lipotso hore na ebe mohlomong methati eo litaba tsa tsona li eng li tsamaisoe ka eona ke efe hobane ho na le lipotso tsa khale tseo ke lulang ke bona Honourable Minister of Mining a bile a khutla hobane ehlile litaba tseno ehlile li le sieo lethathamong mona.

Joale ke ne ke re mohlomong Tafole kapa Setulo se ke se re hlakisetsa feela mohlomong hore na litaba li ee li etsoe joang hobane ka nakong e ‘ngoe re ebe re tla re itlhophile ‘me joale ha Matona a khutla feela re ebe re tla qala re ba  botse litaba tse thata, re botsa Setulo hore na e ebe e le ka tsela ea mofuta ofe na?

MR. VICE PRESIDENT: Kea leboha, Ntate. Tsela e tloaelehileng ea ts’ebetso ke hore Lekala le etsa confirm hore le tla tla le araba, joale ha ba se ba tlile ba sa etsa confirm ke mona moo joale e ebe e le mane moo re sa tsebeng hore na ba tla tla kapa ha batle. But in short, ke hore lipotso tseo ke li bonang ho Order Paper ke tseo makala a netefalitseng hore a tla tla kajeno ho tla araba.

2. ORAL ANSWERS TO WRITTEN QUESTIONS

34. NEED FOR PRESIDENT OF LOCAL COURT BELA-BELA

HON. SENATOR R. P. L. PEETE: Asked the Minister of Justice if he is aware that Bela-Bela Local Court has been operating without a President for close to a year.

If the Minister is aware, how soon shall  the President be allocated to that Local Court.

HON. M. MOLETSANE (Minister of Justice and Correctional Services): Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Senate, Lekhotla la Mathomo la Bela-Bela le se le na le Mookameli joale, e leng Moseho Lekoekoe. Bosieo ba Mookameli oa Lekhotla lena nako e ka etsang selemo kaofela bo bakiloe ke nyeoe e neng e le teng mabapi le ho kenngoa  ts’ebetsong hoa structure sa Makhotla, ‘me sebaka seo se ile sa tlatsoa ka hore ho isoe Monghali  Lekoekoe eo e neng e le Mookameli Lekhotleng la Mathomo la Thaba-Tseka.

Kea leboha.

MR. VICE PRESIDENT: Potso e nyanyeletsang.

50. CONSTRUCTION OF LOCAL COURT AT QOMO-QOMONG QUTHING

HON. SENATOR K. P. MOSENENE: Asked Minister of Justice and Correctional Service if he is aware that Qomo-Qomong Community in Quthing gets access to Local Court Services at Mokanametsong.

If the Minister is aware, how soon shall the Ministry build a Local Court at Qomo-Qomong.

HON. M. MOLETSANE (Minister of Justice and Correctional Services): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Lekhotla la Mathomo la Qomo-Qomong  le tla ahoa nakong eo Lekala lena la haeso le abetsoeng chelete ea meaho. E le ho abela sechaba sa Qomo-Qomong lits’ebeletso, lekala le atamelitse lits’ebeletso tse joalo hore li fumanehe lekhotleng le haufi le sebaka sa Qomo-Qomong.

Kea leboha.

52. ENLIGHTENMENT TO THE SENATE

HON. SENATOR T. M. MOHALE: Asked Minister of Development Planning to enlighten the Senate on the following questions in regard to the National Strategic Development Plan (NSDP)

  1. How soon shall the Basotho have access to electricity.
  2. How soon shall the country be self-sufficient in electricity production
  3. What plans are being made to tap into all natural resources for the benefit of the whole nation

HON. T. AUMANE (Minister of Development Planning): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo. Moralo oa naha oa National Strategic Development Plan oa bobeli o bopiloe ka Lits’iea tsa Mantlha tse ‘ne, ‘me tsona ke;

  • Kholiso ea moruo o etelletsoe pele ke khoebo e ikemetseng ho tsetela thutong le bophelong ba sechaba,
  • Pokello ea metsi, khaho ea litsela,
  • Phehlo le khokelo ea motlakase le ts’ebeliso ea mahlale.
  • Ntlafatso ea puso le litsi tsa ‘Muso.

Potsong ena ea Setho se Khabane (a) ea eona karabo ke ho re ‘Muso o ipehetse mooloane oa hore ka 2030 mosotho e mong le e mong o tla be a hoketsoe motlakase ho ea ka moralo oa kanetso ea motlakase ka-hara naha o sa tsoa phetheloa selemong se fetileng ka Phuptjane.

Moralo ona o hokantsoe hore ha ‘Muso o sebelisa chelete e kalo ka lekholo le mashome a mahlano a li-million tsa maloti ka selemo, ka 2030 mosotho e mong le e mong o tla be a na le motlakase. Maoa a tlang ho sebelisoa e tla  ba kanetso ka motlakase oa likhoele, motlakase oa letsatsi malapeng a hole le marang-rang a lithapo tsa motlakase. Ts’ebetso e ntseng e tsoelapele hona joale e kenyeletsa phano literekeng tse ka leboea, ka phepelo ea motlakase metseng e leshome le metso e robong (19) likhoebong le likolong, literekeng tsa Leribe le Botha-Bothe. Chelete e sebelisoang mona ke ea ‘Muso oa Lesotho o ts’ehelitsoe hape ke Banka  ea Ma-Arab BADEA.

‘Muso o ntse o tsoelapele ho anetsa kabo ea motlakase metseng ka morero oa Rural Electrification Project o fumants’oang chelete selemo le selemo. Ts’ebetso ena e reretsoe metse eohle ea naha ea Lesotho. Hajoale re le naha re iphehlela motlakase oa matla a 74mw, ha tlhoko ea naha e le ka holimo ho lekholo le mashome a ts’eletseng a li-mega watts. Re na le meralo e ‘maloa ea ho fehla motlakase kahar’a naha e le ho etsa bo’nete ba hore re na le motlakase o lekaneng.

Merero ena ke e latelang; morero oa ho fehla motlakase ka letsatsi oa bongata ba 70mw Ha Ramarothole seterekeng sa Mafeteng. Morero ona o tla etsoa ka mekhahlelo e ‘meli, karolo ea pele e tla ba 30mw, ke e tla qala hang ha lipuisano tsa kalimano ea lichelete pakeng tsa ‘Muso oa Lesotho le oa China li phethetsoe. Ts’ebetso ena e lebelletsoe ho nka likhoeli tse leshome le metso e robeli.

Morero oa ho fehla motlakase ka letsatsi sebakeng se ts’oanang oa bongata ba 20mw ka mohoebi ea ikemetseng moo khatelo pele e seng e le kholo pakeng tsa mohoebi enoa le company ea rona ea motlakase L.E.C mabapi le theko ea motlakase ho tsoa ho mohoebi enoa ha a se a phethetse ts’ebetso.

Re boetse re na le morero o moholo oa boithuto boo re ntseng re bo etsa ka lithuso tsa ‘Muso oa Italy ho etsa li’mapa tseo ka senyesemane li bitsoang renewable energy resources maps tse tlang ho re bonts’a hore na re na le moea, letsatsi le metsi a makae libakeng life moo re ka fehlang motlakase ka lihloliloeng tsena. Ha mosebetsi ona o se o felile re tla tseba ho aha litsi tsa phehlo ea motlakase ho o sebelisa kahar’a naha le ho rekisetsa linaha tse ling tikolohong e ka Borwa ea Afrika.

Boithuto bo bong ke boo re ntseng re bo etsa tlas’a Morero oa Metsi a Lihlaba oa Phase 2 moo libaka tse tharo li se ntse li shejoa. Libaka tsena li ka fehla motlakase ka metsi oa bongata bo fetang 160mw ha likopane

Re boetse re morerong oa ho ithuta ka lirafshoa tse teng kahar’a naha ekasitana le maneri a mang a ka thusang naha ho hola moruong ‘me mona re se re ts’episitsoe thuso ke naha ea China hore ba tla tla ba re thusa ka lichelete hore re tsebe  hore na lirafshoa tse teng ka hare ho naha ea Lesotho ke tsa mofuta ofe, li libakeng life ‘me survey ena e tla qala hang ha re se re phethetse lipuisano le ‘Muso oa China.

Sehloliloeng se seng e leng metsi ho na le morero oa ho aha matamo bakeng sa ho fehla motlakase, ho ts’ella, ho anetsa metsi a nooang, bohahlauli le lipapali ekasitana le ho fepela lifeme ka metsi ‘me kahar’a matamo ana re ka supa letamo la Hlotse, Makhaleng le nokeng ea Senqu. Moralo ona oa naha o kenyeletsa hape lefapha la lirafshoa moo ho tla fetisoa melao le melaoana e tsamaisang lefapha lena.

Ho tla lokisoa hape phano ea likonteraka ho ipapisitsoe le molao o  tla theha setsi se ikemetseng se tla laola phano ea li-licence.

Lefapha le leng ke lefapha la tikoloho (environmental resources). Mona ho tla laoloa kotulo le ts’ebeliso ea limela haholo tse etsang meriana.

Lefapheng la bohahlauli teng ho tla bolokoa bonono le bochaba (Heritage Resources) le ho ntlafatsa melao le melaoana e tsamaisang bohahlauli.

Ke phethele Mohlomphehi le Litho tse Khabane hore ke qetella ka ho ts’ebisa Ntlo ena e Khabane hore moralo ona oa NSDP 2 o se ntse o le Ts’ebetsong ‘me litokiso li se ntse li hatetse pele haholo ho bona hore joale re ba le meralo ea litereke e leng District Economic Plans tse hlahang kahar’a Molao oa Local Government.

Kea leboha.

HON. SENATOR T. M. MOHALE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ne ke mpa ke botsa feela hore na –kea leboha ‘me ke thoholetsa karabo ea Letona ‘me ke botsa hore na Letona le Khabane ka Lekala la hae ha a sheba meralo e ileng ea feta ho fihlela hona joale, na o khotsofetse  hore meralo ea nts’etso pele e ntse e tsoelapele?

Ea bobeli ke ea hore na ho na le litaba tsane tsa Planning Board tseo tebello e neng e le hore e tlaba tsona tse khannang litaba tsena tsa ntlafatso pele.  Ke botsa hore na taba tsa National Planning Board  tsona li hakae na?

Kea leboha.

HON. SENATOR J. A. MOTS’OENE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Ke ema mona ke botsa Mohlomphehi Letona le Khabane ka’nete re mametse karabo ea hae feela ha u sheba litaba tsena tsa karabo ea hae u sheba lilemo tse tl’o nkoa ho shejoanoe le litaba tsena tsa ts’ebeliso ea hore ho be le motlakase naha ka bophara, 2030 re bona e le hole.

Joale empa hee ha ho le lebaka, ke karabo ea hae mohlomong meralo eo ba e etsang ke eona e tla nka nako e telele. Ke mpa ke re naha ho tloha khale e ne e ntse e na le li-hydro power station,  ekaba mini-hydro power stations ‘me libakeng tseno tseo li neng li le ho tsona ha ho ka ba hoa ba le maintenance oa letho ho tsona.  Li-mini hydro power station tseno li ne li ntse li fepela libaka tse ka Maluting tse sa fihleleheng habobebe ka motlakase.

Na hona joale ha a buoa ka taba ea letsatsi ebile ke thaba ha ke utloa hore ho shebuoe libaka tse ka North haholo hobane re ne re ntse re bona hore ho na le development e etsoang literekeng tseno tse ka North. Ke re na taba ee ea hore ebe ka’nete metsi re ea tlohella a tsamaee a be a il’o kena mohokare a theoha a ilo kena  Indian Ocean koa ka’nete ruri re re re tlohella taba ee re sa etse li-reservoir libakeng tsohle tseo metsi aa- a mang a hlaha ka letamong lane la Katse ka mane.

A itheohela feela ho theoha  Mphosong mona a fete mohoalotso feela empa  komello ha e ba teng mona re ntse re ea shebelletse re lla pele. Ebe Letona  ha le bone taba ea ho khutlela meralong ela ea li-hydro power station e ka ba thuso e kholo?

Ke fetele ho ea bobeli Mohlomphehi. Mohlomphehi, Letona le  buoa ka taba ea District Economic Plans, haeba re buoa ka eona feela joale ha re etse utilise taba ea decentralization, na ebe ba bona eka taba ee e tla sebeletsa naha ea Lesotho ka hore ebe decentralization ha e kene ts’ebetsong?.

Ea ho qetela o buile ka taba ea Rural Electrification. Ka’nete ho na le libaka tse ling Mohlomphehi kahara naha ka mona –re bone ha Bahlomphehi Matona a Khabane a ntse a phetola lekote libakeng tse joalo, feela ruri nka u hlapanyetsa ,Mohlomphehi, hore libakeng tseno u tla thola hore ho tse leshome tse hlano kapa tse ts’eletseng motlakase ono o joalo ho fihlile mokoteraka a etsa wiring , connection haeso ka eba teng hohang. Nka etsa mohlala ka motse o mong, ka sebaka sa Ha Seetsa mane, ehlile motlakase ha o eo, ha u feta u kare motlakase o teng, anthe ha ho na litaba tse joalo. ‘Me haeba litaba tseo tsa rural electrification eo Mohlomphehi a ntseng a re ba  e kentse ts’ebetsong ea phethahala, na  ts’alomorao e teng hore u bone hore e sebeletsa sechaba na?

HON. T. AUMANE (MINISTER OF DEVELOPMENT PLANNING): Kea leboha Mohlomphehi, ke lebohe Bahlomphehi ka lipotso tsena. Potsong ea pele ea hore na meralo ena eo naha e ntseng e e etsa re bona eka e kena ts’ebetsong na, eea ho joalo Mohlomphehi, e kena ts’ebetsong, ‘me pele re qala moralo ona, re ile ra tlameha ho etsa boithuto bo feletseng ka moralo o fitileng oa naha o tlileng pele ho ona. Ra bona hore boholong ba lipehelo tseo ‘muso oneng o ipehetse tsona, re bonahala re fihletse haholo, haholo-holo re sheba khaho ea litsela. Ho bonahetse hore litsela tse fapaneng tse kenellang metseng le litsela tse kenyoang lets’oana, ke bolele bo boholo boo re bo fihletseng nakong ena.

Le ha ele hore ho ntse ho e na le monyetla oa hore re ntlafatse ho feta mono ‘me sena se bonahetse hape hore moo re neng re ipehetse litabeng tsa sanitation le libakeng tsa ho kenyetsa batho metsi, moralong o fitileng re sebelitse hantle haholo hobane ke batho ba bangata haholo ba ahetsoeng li toilet, ba kenyetsoa metsi.

Hona ene ele mohlala fela oa hore ha re ipehetse meralo ena, ehlile re ntse re e kenya ts’ebetsong, ‘me Bahlomphei ba tla hlokomela hore selemong sena re nkile mothinya oa bohlokoa haholo o moholo oa ho bona hore seo re ipehetseng sona se le kapele-pele eleng ho theha mesebetsi, re ile ra ba le ‘moka mane ‘Manthabiseng Convention Centre, moo re neng re kopantse ‘muso le bahoebi ba lakatsang ho tla tsetela ka hare ho naha ea Lesotho.

E ile eaba batho ba makholo a mararo mashome a robong a metso e robong, ba bonts’itseng ba e na le thahasello ea ho tla tsetela koano Lesotho, ba theha mesebetsi, empa ho latela sefe eo re neng re e sebelisa, re ile ra fumana hore ke seventy-seven projects, tse ready bakeng sa hore li ka ke’ngoa ts’ebetsong pakeng tsa selemo sena le lilemo tse peli tse tlang.

Ts’ebetso eo, e se e hatetse pele haholo hobane joale ba boletse hore na ba hloka thuso e feng ho hlaha ho ‘muso, ‘me le bona ba itlama hore ha ‘muso o ba thusitse ba tla tsetela. Ha tsena li phethahala, re tla ba le mesebetsi e mecha, e amanang ka kotloloho le botseteli bono, e likete li mashome a mararo, ‘me likhoebo tseno tse mashome a supileng a metso supileng li tla be li tsetetse chelete e kalo ka libillione tse mashome a mabeli.

Tabeng ea bobeli ena e amanang le National Planning Board, Bahlomphei ba tla hopola hore e ile ea emisoa moo ho neng ho sa hlake hore na hantle National Planning Board ena e aroha kae le Lekala hobane, ha u sheba linaheng tsena tseo re ahisaneng le tsona tsa Africa le libakeng tse ling moo ho nang le li-National Planning Commission le li-National Planning Poard, u tla hlokomela hore, mMolula Setulo oa Board e joalo, linaheng tse ngata ke letona le ikarabellang litabeng tsa planning ka hare ho naha e joalo.

‘Me mona Lesotho e ne bonahala mesebetsi ea National Planning Board joale e arohane le mosebetsi oa letona ka kotloloho. Leha hole joalo, re itse ha re ntse re lokisa molao ho tsitsisa ts’ebetso ea National Planning Board, Lekhotla la Matona le re lumelle hore National Planning Board e sebetse, re bone likhaello tseno, le eona e tle ere thuse ha re ntse re e ntlafatsa ‘me ha Lekhotla le ka fana ka tumello e joalo re ka boela joale ra tsosolosa National Planning Board.

Mohlomphehi o re 2038 e hole, ‘na ke re haeba 2038 joale re ipehela selemo seo re reng re batla hore Basotho ba be ba kenyelitsoe motlakase, haho hole, haholo-holo ha re sheba hore taba ena e qosa hore re sebelise chelete e kae selemo le selemo, joale re icheba re le naha hore na re tla sebetsa joang hore re bone hore re ba ho one fifty million selemo le selemo, Hore ka 2038 re be re hoketse Mosotho emong le emong.

Hofeta hore re nkile lilemo tse fetang mashome a mahlano re ipusa re ne re sena nako eo re ipehetseng hore re tla be re kenyelitse Mosotho emong le emong motlakase re sa tsebe. Hona joale re beile nako, eleng hore bohle ba ka tseba hore ba behe ‘muso oa Lesotho hore o be accountable hore na o ntse o le trackeng ea hore 2038 o tla be o hoketse Basotho bohle motlakase. Hobane Bahlomphehi lea hlokomela hore ho turu haholo ho kenyetsa Basotho motlakase ho latela terrain ea rona ho latela hore libaka tse ngata ha li fihlellehe.

Ka hona, hore re tle re fihlele hona ho bolela hore re tlameha hore re be ntse re khanna,  eseng motlakase ona oa lithapo fela, re o khanna le litsela. Mohlomphehi  o bua hape ka mini-hydro power station, ke hopola tse peli: ena ea Semonkong le eane ea Mants’onyane. Hona joale re ntse re li etsa rehabilitate hobane bothata ke taba easenting ka hare ho matamo ana hore a tlala seretse.

‘Me re tlo sebetsana le hona, re se re na le project e ts’ehetsoang ke World Bank hona joale, e etsang rehabilitate Mini -Hydro Power Station ono oa Semonkong le oa Mants’onyane, ‘me ke ile ka fihla ho eane ea Mants’onyane ka bona hore ka thoko ka mona ho so bile ho butsoe ele tsela ea ho qalella ho nts’a seretse. ‘Me re hlokometse ha re ntse re lokisetsa rehabilitation ena hore ha re ne re etsa 3 megawatts mane Semonkong, ho bonahala ebile ho na le monyetla oa hore re ka etsa generate 15 megawatts ka Minihydro Station ono, ‘me rea tseba hore 15 megawatts e ka tseba hore e fepele Mohale’s Hoek, e fepele Semonkong, e fepele Quthing ebe Qacha’s nek hobane ke motlakase o mongata.

‘Me taba ena, e tla tseba hore e re thuse, empa Mohlomphei ke lumellana le oena hore, ka hare ho naha ea Lesotho ka kakaretso, taba ea maintanence oa li asset, haebe priority. Mohlomong ke tsela eo re etsang procure ka eona, ena ea hore re bonahale re rata moo re etsang tender, motho a o etsa supply ka service ha a qeta a arohana le oena. Ha re na maintenance contract tsa linako tse itseng for every asset, ‘me taba ena re se re ntse re e hlokometse re le ‘Muso hore li asset tsa rona li etsa deterorate hobane hare reka, re arohanya taba ea ho reka le maintenance, athe li tlameea hore li tsamae ‘moho.

‘Me taba ena e baka lillo tse ngata litseleng, tse bang likoti ka morao hore li lokisoe kapa li etsoe ekasitana le li asset tse ling tseo re nang le tsona. U buile ka taba ena ea matamo, ‘me ke ne ke e arabile ha khuts’oanyane hore tlasa Morero ona o ileng oa qala oa Lowlands Water, ka ba ka bala matamo ao ‘Muso o nang morero oa hore a ahoe.

Re tla hlokomela ne se bile raba ra kopa lichelete ‘Musong oa China ho aha letamo la Hlotse. Hoa mpa hoa fumaneha hore feasibility study tsa matamo ana li nka nako e telele, joale eaba hore u ka se kalime chelete kapa oa fumana ts’ehetso ena ea chelete e kenyelletsang grant mohlomong le kalimonyana e itseng ho soka ho phetheloa li-feasibility study.

Ha re khutlela Lekaleng hoa mpa ha fumaneha hore joale Lekala ha le na chelete, le kopa le chelete eno ea ho etsa feasibility study. ‘Me ra hlokomela li-feasibility study tsena tsa matamo li nka bonyane selemo ha ho thoe li tsamile ka pele, ‘me re mothating oa ho bona hore lia etsahala.

Ke phethela ka ena ea hore na, joale meralo ena ea litereke e tla kena ts’ebetsong joang ha decentralisation e bonahala e sa etsahale ka pace eo re e lebelletseng, ‘me ke re ke ne ke thabile ke ‘moka o sa tsoa thisa hona joale o neng o hlophisitsoe moo re neng re hlile re tlo buisana ka litaba tsena tsa decentralisation, ‘me ke lumellana le oena Mohlomphehi hore li tlameha hore li matlafatsoe. Empa sena ha se thibele hore ho be le meralo ea litereke hobane ke sechaba se phelang literekeng tseno le bahlanka ba mono le macounselara a khethuoeng mono ba tla thusa hore meralo eno e etsahale.

Athe ha re ka emela hore joale ‘Muso o moholo o bo etse devolve power eo o nang le eona pele re etsa meralo ena, le oona ha o na ho tseba hantle ka kotloloho ha o ntse o le mona hore na li-priority tsa Setereke sa ThabaTseba ke li fe, li-priority tsa Setereke sa Qacha’s Nek ke li fe hara tse ling.

Ha ke le mono Seterekeng sa Thaba-Tseka hangata, ba atisa ho bua le hore na moralo oa naha o kenyeletsa ea hore ba ke ba be le Morena oa Sehlooho ea lulang ka hare ho Setereke sa Thaba-Tseka ka ha ba sokola haholo. Joale Bahlomphehi kea lumela hore ha re ka ra buisana litaba tsena, mohlomong ele karolo ea li-reform tsena tse tsoelang pele, hore taba ea etsa devolv power ho bona hore matla a ea sechabeng, e etsahala kapele ka moo ho ka khonehang, e tla thusa ho ntlafatsa naha ea rona, kea leboha.

HON. SENATOR S.B. SEEISO: Kea leboha, Ntate, ha Morena enoa oa ka oa mane moo ho nang le thepa e matla a ntumellang hore ke behe pele ho eena. Ntate ka oena ke rata hore ka’nte, le ha ke kenelletse karabelo ea the Honourable Minister, ke utloile eka e otla lintlha tse ngata. ‘Me ese e ka a ka ba pelo nolo hore a re fe sengoliloeng seno, re ke re ithute sona hobane, hara tse ling ka Ntlong ka mona, hoa rona ke oversight. ‘me eka re thusa hore re mo thuse le eena on a quarterly or half yearly basis re khutlele ho sena seo a se buang.

Re tsebe ho shebisanang ka litereke ka libaka ho fapana hore mane moo ho neng ho ntse ho suptjoa teng, re bona eka ha eo mini hydro Mants’onyane mane haesale ho etsoa tsela, ha re bone ho ntse ho etsoa desilt, joalo-joalo.

Ntate, ke rata hore ke lebohe. Ntate Mosenene kea o leboha., You have unearthed my Minister and subordinate in Matsieng. Ke qala ho ’mona ka mora khoeli tse tharo. Kea e feta eno, kea o leboha, Ntate. Ke ne ke re, Ntate, ke khutlele tabeng tsa ka tsa karabo ea Letona le  Khabane. Ke ne ke kopa ho botsa ntate hore na is the 2038/36 Projection ,  based on the current population, or have you have tied it to a projection ea our population growth ea Basotho hore na ka lilemo tseno, re tla be re le hokae?

 Hobane haeba u entse lipalo based on what we have or what we may have the next years, u tla bo ntso u le ka morao ho kholo ea sechaba. You will be chasing the need of the nation. Kea bona my former Minister of energy is frantically assisting you, he is not only the former Minister of Energy but he is also the former Chief Executive Officer (CEO) of the Lesotho Electricity Corporation (IEC). So, he is well knowledgeable about these things. ‘Me kea leboha ntate haeba potso eaka e utloahetse hantle.

Ea bobeli e ntse e amana le phano ea motlakase. Ebe re bona eka liphethoho tsa ho phalla kapa ho fetisetsa motlakase sechabeng, matlong, o ntso fetoha from this aerial wires to underground wires, for purposes of environmental concerns? Is it part of the narrative ea rona hore moo re ka khonang, our cable should be underground?

Ho qobisa hore lipalo tse nts’o, tse ngata, tseo re li thabetseng hore motlakase oa kena motseng, but austerely, it is an eyesore . Ke lipalo hohle, li kena matlong, motho ha u qala u re mahlo tloha! ho se ho suntsoe palo ka hara ts’imo ea motho, ha u sa khona ho lema mono, ho latela lipalo tsa LEC.

Is it not in the narrative, kapa ho boinahanong ba Lekala ntate hore na ha re ntse re ntlafatsa litaba tsena tsa phepelo ea motlakase metseng, ebe libakeng tse khonehang, re ke re kenye lithapo tsena fats’e, ‘me re iselletse ho feta ka mokhoa ona moo li mathang holimo, holima matlo ka teng,na? Sena se ka thusa le ho qobisa hape hore joale moo libakeng tse ling, Marena aka kea kholoa ke lipaki tsaka. Ha ho ntse  ho kenyoa motlakase, nna ke ee ke bone ka nako e ngoe thuto metseng ehlile e hana ho tsamaea le motlakase ono, hobane bana ke bana, balisana ke balisana, liphoofolo ke liphoofolo.

Re se re e na le mafu a mangata, motlakase oa kenella rea o thabela, empa mafu le oona ho ts’oana le accidents are occurring at alarming rates. Ha u mametse, u utloa hore thuto ha ebe teng ea hore na hantle na motlakase ha o so le teng joale, moo ono ntso le siko hana re hloka ho itlhokomela joang.

Last but not least, ke ena ea lowlands water,  nkile ka ba le motsoalle oa ka mona oa le Israel ea neng a tlo sheba taba tsa temo, o ee a mpotse hore na mona moo a ntseng a bona…..ene ele nako eo ho neng ho le litrench ka nako eno. Ho kenyoa lipeipi tsena motlakase ho tloha metolong ho ea cho bo Morija ho fetela koana. Le ha che le nfetile Matsieng mane la mpha pompo ea metsi ha ho khang, kea tseba ntate o tla re buelella.

The diameter of the capacity of the current feed from metolong all the way to mafeteng and all the way down, what are the projections again in terms of population? Are we going to have a population that is efficiently serviced in the next 30 years ka diameter ena eo re nang le eona?

Was it not wise for us to increase the volume of the water flow so that ha re etse hloma o hlomolle in every 20 years? The population is growing at an alarming rate. Letsoalo la ka ke hore pompo tseno, will not suffice to service population ea Lesotho mono moo e lebelletseong in the next 20 years.

Moena oaka, o buile ka districts development plans, ntate ke kopa ke tle ke u meme le ntate hommie mona, my Minister. Tlas’a Ha Leutsoa mane, batho bana ba li council, ba file motho sets’a, hardly 2 metres away from your intake outlet. Mohlang u reng u lo lokisa u tlabe u tlameha hore u qhake sets’a sa motho eno. Na ke neng litaba tsee re tlang ho  ba le monyetla oa hore re li qokeng re li shebeng? Ntate hommie kea tseba Letona la ka le Khabane o bone lipalo mono tlasa Ha Leutsoa mono.

I have even taken the matter all the way to the Ministry hore council e ke e leke ho shebisoa ka mokhoa o mong. U keke oa beha sets’a 2 metres from a national development, haeba u hloka ho etsa service sebaka seo kapa u etse expand, u tlo tlameha ho tlosa motho eno mono. Ha se mono fela, empa fela e mahlong a batho, hoo ke reng na ntate, karabong ea hao e ntle, which is very comprehensive and very much welcomed hore na   is there a progress?

Re kopa hore na ntate u ka re fa eona pampiri eo mohlomong? Mohlomong we can terse even more questions and suggestions beacause ke utloa eka litaba tsena tse buoeng mona boholo ba tsona ke ho hlaba patsane, ke ho u hlaba patsane, ke ho u hlaba malotsane hakalo-kalo ha se lipotso. Empa ke hore u no hlokomele na ho ntso sebetsoa joang na.

HON. T. AUMANE : Kea leboha Mohlomphehi ‘me ke lebohe lipotso tsena tsa Mohlomphehi Morena oa ka, ‘me ke lumellana le eena haholo hore le leng la mabaka a rona from planning, leo re arolelanang haholo le mafapha o’hle a sechaba, ehlile ke eona tabeng ena ea oversight, hore ekaba mekhatlo e ikemetseng, ekaba litsi tsa puso hore ba be le information, joale ba tle ba tsebe hore joale ba bapale karolo ena ea bona ea oversight hantle.

Boithuto bona bo ileng ba etsoa le moralo ona oa ho hokela motlakase, re tla etsa hore o be teng ekasitana le eona National Strategic Development Plan (NSDP) 2 re tla etsa hore ebe teng, ‘me ke na le liofisiri tsa haeso mono mmoho le PS, ‘me re tla hopotsana hore Ntlo  ena e Khabane e fumane litokomane tsena. ‘me ekanna eaba lea ipotsa hore na ho iloe hoa shejoa 2018 joang, ke hobane tokomane eane ea machaba e reng sustainable energy for all, ehlile ke moralo o eang 2038. ‘me linaha tsohle tsa lefats’e tse so kang li hokela sechaba sohle sa bona motlakase li hlile li icheba li sebelisa 2038 ele the reference year hore na bona ka selemo seo ba bona eka ba tla be le hokae.

‘Me ke nineteen years from now, ‘me nineteen years from now ke nako e seng telele haholo. ‘Me ha re ke ra e fihlela re le sechaba sa Basotho we will be very proud, hore re khonne ho hokela Basotho. Ke thabela haholo Mohlomphei ha u re re buisaneng haholo, hobane re tlamea ho utloisisa liqholotso le sechaba se tsebe hore na rona re shebile joang ha ho thoe ba seke ba etsa tjena ba tsebe hore na ke hobaneng, ‘me memo ha e fihla re tla e amohela.

Population growth ehlile e shejuoe Mohlomphei, ‘me hare ka ra sheba hore naha ea Lesotho population growth eona ha e holimo haholo. ‘Me joalo ka ha le tseba hore ebile re ile ra batla re theo-theoha hanyane, ‘me hona joale re le just above 2 million, ha re shebile population census eane e sa tsoa phetheloa. ‘Me ke re bothata bo teng tabeng ena ea khokelo ea lits’ebeletso ho sechaba sa rona, ke taba ea densification, hobane ho etsa connect malapa a mahlano fela ka hare ho naha ea Lesotho ho turu ho feta ha ene eba re etsa connect malapa a mahlano koano Maseru hobane u tlamea hore u be le lipalo tse mashome a mahlano tse tsamaeang thoteng fela li ea bathong bano ba bahlano hore ba tle ba qetelle o ba hoketse.

Leha o ba hokela metsi, e tlamea hore ebe pipe e telele fela, e ntse ea bathong bano ba bahlano hobane rona re isa litsebeletso sechabeng, ha rere sechaba se tle mmoho se tsebe ho fumana litsebelletso joalo ka ha re bona ho etsuoa libakeng tse ling. Kea leboha mohlomphei.

HON SENATOR R.P.L. PEETE:  kea leboha ntate Vice President, ke phetha hape kea o hlompha le Ntlo e Khabane le Matona le Tafole ea hao ntate. Ke mpa ke nyenyeletsa potsong ena ea Mohlomphehi Setho se Khabane kannete e leng potso e matla haholo. Ntate Minister ha ntsa araba, o buile ka hore ntate…the government is planning to engage private businessman ho tla tla etsa motlakase oa moea le oa letsatsi. Ne ke rata ho tseba haeba kea utloisisitse, hore na this businessman, ke monna oa Mosotho. Ka thoko ho moo, ke rata ho tseba hore na le na le khakanyo eo u ka re fang eona hore na ebe puisanong ea ‘Mmuso oa Lesotho le monna eo, ho hakantsoe nako e kae? Kuitlisiso eaka ke hore ‘Mmuso o tla imollohile boima bo boholo haholo haeba re tla ba le motho oa motlakase oa moea.

HON. A. AUMANE: Kea leboha, ke buile ka investment ena ea private sector ha ke ne ke bua ka ho fehla motlakase oa letsatsi mona Mafeteng, hore re na le karolo eane eo mmuso o ilo etsa ho feta seventy megawatts, joale re na le twenty megawatts ea investment ea private sector, ‘me Company ena ha ke so ka ke sheba hantle hore na ebe ena le shareholding ea Basotho na kapa ke ea ma-America fela, kea tseba hore ke Company ea America koana eno e tlo tla e fehla motlakase mono ka letsatsi, Ke initiative e ncha eo re lakatsang private sector e bone hore ea tsetela ka hare ho fehla  motlakase hobane e tlo re thusa hore re bone hore na motlakase o fehloang ke company e ikemetseng, o ke greed ena ea ‘Mmuso, joale o khone hore o rekoe. ‘me ke lumela hore ha ele mona ele pula maliboho e tla tla e re thusa, ka mora mono we can see more private sector investment e kenyelletsang Basotho joale ba tsetela ka hare ho phehlo ea motlakase hobane taba e ba ts’oenyang haholo ke hore na motlakase oo o tla khona ho kena ho greed, joale re khone hore reo rekisetse LEC na joale ebe ea o patala na. I do not have estimations already, fela ho ke ho tsebang ke hore Company eno is here, ese ntse sebetsa le sechaba seno sa mono ho etsa acquir land eno e mono, ‘me nakonyana e telele ba enkile ba ntse ba buisana le Company ena ea LEC ho lumellana ka hore na joale ho tla sebetsoa joang.

HON. SENATOR M.M. MOSHOESHOE:  Kea leboha, Mohlomphehi Ntate Vice-PresidentKe ne ke se ke ts’ohile nako ea lipotso hore e se ke ea mphella, ha u bona ke ne ke raoha feela joalo, ke re ke iphe.  Empa kea leboha, Ntate.

MR. VICE-PRESIDENT:  E ne e ke ke ea fela pele Mofumahali a bua.

HON. SENATOR M.M. MOSHOESHOE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ka ’nete ke ema mona le ‘na ke utloa ke le motlotlo ka ‘nete, ke ho utloa Karabo eno ea Letona le Khabane. Lipotso tse ngata li se li botsitsoe, Ntate, haholo-holo, ‘my main worry e ne e le taba ea population density ea naha ea Lesotho ka 2038, but hee, ke utloile u e entse address.  Potso ea ka e ‘ngoe ke ena ea hore na joaloka ha a bua hantle ka nepo, Ntate, ka Lipehelo tsa Machaba, re na le SDG’stsena tse neng li behetsoe up to 2030, ‘me ho hlalositsoe hore ka ‘nete linaha tse ling li ipehetse hofihlela 2038.

Re na le SDG Number 7, e buang ka ‘Affordable Energy,’ and that it should be clean.  Joale ke re Ntate Letona a ke a mphetise mona. Na motlakase ona by 2030 ha a bua ka hore household e ‘ngoe le e ‘ngoe kahar’a naha ea Lesotho ka mona, e tla be e hoketsoe motlakase, ka population e tla be e le teng ka nako eona eno!  Joale Potso ena ea ka e re na motlakase oo o tla be o le affordable, hobane hona tjena o s’o ntso re tsietsa.  Li-price tsa motlakase li holimo haholo.  Na ka nako eo Mosotho e mong le e mong ea sebetsang, le ea sa sebetseng, o tla khona ho o etsa afford.  Le hore na bafani bana ba tl’o mo thusa, na Moralong oa bona, ba kentse hore ka ‘nete litjeo tsa motlakase li tle ke li theohe?  Mohlala:  ke bona hona tjena in this financial year 2019/2020, motlakase ka letsatsi le le leng khoeling ena, ha ke tsebe hore na LEC ebe e ikelelitse joang. Ka letsatsi leno le le leng feela, eaba ho ba le subsidy e neng e patiloe.  Re ne re utloa feela marang-rang mona hore, ‘rekang motlakase kapelenyana, litheolelo li teng.’  Joale ke re na in this plan, kea tseba Basotho we are very good at planning, but implementation eona e-ba bothata haholo.  Na planning ee ea hae ha a ka b’a shebe hore leha e se e le ka Keresemese, kapa ka Paseka, ho mp’o be le subsidy eo, ‘me matsatsi ano a phatlalatsoe ka nepo, re a tsebe, re tle re mpe re une molemo rona Basotho kaofela, haholo-holo re shebile bane ba old age, bane ba ma-pensioner, bane ba over 70.  Re bile re shebile le bana ba sa o okhang, empa ha e le rona ba sebetsang ka ‘nete re tla ‘ne re patale ka li-rate tseno, but ka ‘nete subsidy ena e etsoang e se ke ea etsoa lekunutu le hore in your plan, Mohlomphehi, ka 2038 eno, ho mp’o tsebahale hore ka Christmas kapa ka Paseka ho mp’o be le subsidy, at least twice a year, haholo-holo, Ntate, ke re ho ma-pensioner le ho batho ba sa sebetseng.  Ha ke bue ka rona ba sebetsang ‘na. 

Kea leboha.

HON. T. AUMANE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Hantle ka li-initiative tsena tseo re li nkang tsa ho iphehlela motlakase, re hlile re batla ho ea moo motlakase oa naha ena o tla ba affordable, hobane ha re ntse re etsa import motlakase ho hlaha linaheng tse  ling, ho bolela hore re tla tlameha hore re se ke ra ea tlaase kamoo re lakatsang ka teng. Haeba o nts’o nyoloha, oo re o rekang, re ke ke be ra khona hore re o rekise ka price joale e ka tlaase ho eo re o rekang ka eona haholo. 

E leng ho re re na le constraint mono ea hore hona joale re sa ntsane re etsa import motlakase o mongata.

Mohlomphehi o buile ka hore na joale joalokaha re ipehetse tlas’a SDG’s,kapa Agenda 2030, na motlakase ona o tla ba affordable.  Ho joalo, Mohlomphehi, re hlile re lebisa hona mono ka hore re iphehlele motlakase oa rona, joale re tle re bone hore motlakase o affordable, hobane ha re fehla motlakase, re sebelisa letsatsi, re fehla motlakase, re sebelisa moea, re sebelisa hydro-electric power, e leng moo re tla beng re sebelisa our natural resources, it will be possible hore re theole litjeho tsa motlakase, ‘me ho Tlhahiso ena ea subsidy, Mohlomphehi e ne e le Letona la Energy pel’a ka mona, ebile hona joale ke eena ea ts’oereng e le Letona la Matla. 

E leng ho re litaba tsena ha ke na hore ke li nka mofao ho li lebisa ho Mohlomphehi Letona, hobane Letona ke lena, le mametse Tlhahiso ea hau, Mohlomphehi.  Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Re lebohile haholo, Honourable MinisterLe nako e batla e re siea.  Ke se ke mpa ke re, Ntate, ke kopa hore e tle e re ha u ka ua ba le nako, mohlomong re ke re etse culture ea hore u n’u k’o tle u tl’o etsa polelo feela.  U buile ka ‘moka o kang oane oa ‘Investors’le lintho tse ling le lintlafatso tse ntseng li etsahala literekeng mane.  Li tla thusa le Ntlo ena hore nako eo ntlo e phomotseng, Litho tse Khabane ha li tlalehela sechaba mane ba be ba na le information, Ntate.  Mohlomong ha ‘ngoe kamor’a likhoeli tse peli, u k’u mp’o tl’o nyarela, Ntate, ha u fumane nako.

Kea leboha, Ntate.

58. AN UPGRADING OF A ROAD FROM HA-TS’OSANE TO SEKAMANENG.

Hon. Senator S.K. Masupha, asked the Minister of Local Government and Chieftainship  to make a clarification in regard to the new Ha Ts’osane to Sekamaneng Road, what are the reasons why the road passing through Cenez High School to Ha Rasta has not been earmarked to be tarred even though it was surveyed together with the above mentioned road.

HON. M. HLOAELE (On behalf of Minister of Local Government and Chieftainship AffairsKe ‘nete hore tsela e fetang Cenez High School mane, ho ea ha Rasta, ke e ‘ngoe ea litsela tse ileng tsa potieloa.  Ke hlalose hape hore ho potietsoe litsela tse ‘maloa ka hare ho mabatooa a ‘Masepala, empa litsela tse joalo li ntse li emetse ho abeloa Lichelete, ‘me tsela eona ena ea Cenez ho ea ha Rasta, ke e ‘ngoe ea litsela tseo. 

Litsela tsena li hlahlamisitsoe ka tatellano ho ea ka meralo ea Lekhotla la Motse-Moholo Maseru, ‘me li tla sebetsoa ha nako ea tsona e fihla ha chelete e ajoa ho ipapisitsoe le bolelele ba litsela, ho shebiloe khakanyo e teng ka selemo seo sa lichelete.  

Kea leboha, Ntate.

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli.  E-e, Ntate, ke ne ke mpa ke ema ke nyanyeletsa taba e ‘ngoe, eo ke bonang e nqholotsa potsong ena ea Setho se Khabane Morena oa ka oa Lioli.  Ke re na, Ntate, u’a tseba litsela tse eang Liofising tsa Marena a Sehlooho, hangata ho latela tsela eona eo ha ea rona e bopehileng ka eona, ke litsela tse hlokang maintenance, hobane nako ena kaofela li sebelisoa ke sechaba kaofela kahar’a naha, kapa ka moka kahar’a litereke ka mona,  Ka ‘nete, Mohlomphehi, u tla fumana e le bothata ka nako e ‘ngoe ha u feta leqhekoana la Molimo, litsela li senyehile tse eang liofising tse joalo, tseo u fumana lits’ebeletso ho tsona, ebile ke sa batle le hore tsa Marena a Sehlooho, feela joale u fumana hore li fuoa li-Council, ‘me u fumane hore hona ho li-Council mono, u tla fumana hore District Council le Community Council. Ts’ebelisano-‘moho lintlheng tsa lichelete ha e sebetse hantle, ‘me taba ena ea upgrading ea litsela, na ebe ho joang ha Lekala le ne le ka sheba litsi tse sebelisoang nako le nako, e le ho re li fihlelehe ke Mosotho e mong le e mong ho li sebelisa na?

HON. M. HLOAELE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ke utloa eka mona ha se potso ke thoholetso, hore Lekala le tle le shebe ho chakela khafetsa litsi tse lokelang hore li shejoe mathata, ‘me ke keletso e ntle. 

Kea leboha, Ntate.

HON. SENATOR S.K. MASUPHA:  Mohlomphehi, ke fumane karabo ea potso ena ea ka, feela empa leha e le karabo e arabiloeng ka mokhoa o makhethe, ho na le litaba tse ling tseo ke utloang eka ekare ha lia re, ‘qi’!  Ke botsa hore na ha tsela ena ea Sekamaneng, e tlohang Ha Ts’osane, ha e potieloa, ‘me e potieloa ‘moho le tsela ena ea Koalabata, le ho ea Ha-Rasta, ho feta sekolo sa Cenez, ka ‘nete ha ke utloisise hore ntho e etsahetseng ke eng.  Litsela tsena tse peli li nkoa e le tsela e le ‘ngoe.  Ntho ea hore chelete ena e aroloe, ho thoe ena e sala ka thoko, e tla tla meralong e meng, feela batho ba ntse ba le tsietsing.

Ke mpe ke e nonts’e ka tsela ena potso ena ea ka, Mohlomphehi.  Batho ba Koalabata, ho kentsoe motlakase ona oa li-apollo.  Mabone ana a li-apollo ‘ona a kentsoe, ho fapana le ho bonts’a hore tsela ena e theohang, e ntse e tl’o sebetsoa ha maemo a lumela.  Mohlolo ke hore li-apollo tsena li tsamaile hona tseleng eane feela.  Na ho ne ho sa lokela hore ebe ho na le li-apollo tse peli tse kenang tseleng eo, hobane ke tsela e khuts’oanyane ka mokhoa o makatsang.  Ha ke utloe hore na chelete e ka fella tseleng e khuts’oanyane e kaalo-kaalo. 

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. M. HLOAELE:  Mohlomphehi oa ka, ke utloa ke batla ho lumela hantle hore u tla ba paki le uena, hore mona Setho se Khabane ka ‘nete se hlahisa lintlha tse lokeloang ho shejoa ha ho nts’o etsoa meralo ena, ‘me ke lintlha tsa bohlokoa.  Kea leboha, Ntate, re tla li sheba.

MR. VICE-PRESIDENT:  Ntate Letona Local Government, ha ke tsebe haeba u n’u s’o nts’o kene, Ntate.  Morena oa ka oa Matsieng le ‘na ke re: ‘tlhare sa hole se chekoa mohla lets’olo’.  O llile ka hore moo ho entsoeng lintlafatso, ho bonahala Lekala la heno ka li-Council, le aba lits’a mono moo joale ho etsoang lintlafatso teng.  Ha u ea haeso Mapoteng koana, ha u nyoloha Tsereoane mono hukung, ho ahiloe ntlo kahar’a masimo kapel’a Ofisi ea Council, moo ho n’o nts’o thoe ke sebaka sa temo.  Ke re, re kopel’a Ofisi eno ea Council mono, e le ‘ngoe too, ‘me ha ho etsoa lipatlisiso, ho thoe ha a kopa sebaka seno, o ne a itse o tl’o ruela likhoho.  Hao banna! Ho na le likhoho tse aheloang le ka li-tile banna, li kenyetsoa le li-double door tsa li-garage?

Re re, Ntate, u k’o hlakise eno feela, Ntate.

HON. M. HLOAELE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Taba ena e hlalosoang ehlile e joalo, ‘me e ts’oentse ‘Muso hoo o ileng oa ba oa nka qeto ea hore Ma-Councillor… ke batla hore moo a sebetsang,  che, ha ke re lea tseba hore re ee re utloe Ma-Councillor le Marena a rona mane, e boletsoe taba ena, ehlile ts’ebelisano ha e ntle haholo, empa ‘Muso o entse qeto ea hore ho se hlole ho ajoa mobu ke li-Council tseno, hofihlela Lekala le ka netefatsa hore mobu ono a o abiloe ka nepo.

Ka mantsoe a mang, ho s’o na le methati e lokelang hore e  lateloe hore mobu o ajoe, kaha ha e-s’o hlake, ke hona e ntseng e lokisoa, empa taelo e se e tsoile Lekaleng hore, ‘Ma-Councillor, le se ke be la iphumana le abile mobu lekala le sa kena, ho bona hore ho qojoa tsona litaba…ntho e sebelisoang, kapa e seng a ahiloe, joale e tle e tl’o baka mathata ha ho lokela hore ho ntlafatsoe mono, ntlo e se e le eno hona mona. 

Ehlile, Ntate, Lekala le tsoile lets’olo ho bona hore taba eno e ea sebetsa.  E kenyeletsa le hore joale, masimo ke ana a se a fetoha lintho tse ling, e se masimo joale, feela re le kahare ho tlala ena, hobane Ma-Councillor a se a ikabela feela, a sa etse assess hore na a aba ka nepo na.  Ehlile e joalo, Ntate, ‘Muso o s’o nkile khato e kholo ka taba eno. 

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Re fihlile qetellong ea mosebetsi oa Ntlo oa letsatsi la kajeno.  Ntlo e tla boela e lula hosane ha hora ea leshome, e fetile ka metsotso e mashome a mararo.

The House is adjourned.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order.

The House accordingly adjourned at 11:44 a.m.