16 MAY 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

THURSDAY, 16th May, 2019

The House assembled at 10.30 a.m.

(MR. VICE PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane, hoseng ha letsatsi la kajeno. Litsebiso li eme ka tsela e latelang:

1.Litho tse Khabane tsa ‘Komiti ea Ketsa-Molao, li hopotsoa ka Kopano ea Komiti e tl’a ba ka mona ka Ntlong ea Senate ha Ntlo e phomola, ho tla ts’ohla le ho amohela Tlaleho ea Komiti e holim’a Stamp Duty Amendment Regulations, 2018. Litho tse Khabane re bile re fihla pheletsong ea mosebetsi oa rona.

HON. SENATOR M. MOSHOESHOE: Ntlha ea Tsamaiso Mohlomphehi!

Kea u hlompha Ntate, re ho season eane eo re tlamehang ho etsa Filing of Tax Returns Forms mane LRA.

Ke kopa Ntate ka boikokobetso, Tafole ea hau e re lokisetse. Khoeli ena ha e fela ka ‘nete re be re tlatsitse liforomo, deadline e haufinyane  haholo.

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Ehlile ho joalo Mofumahali. Le Selemo sena ke se nang le linthonyana tse ntlenyana e le hore re tle re se ke r’a e-ba morao ‘Me’. Le hore re tsebe ho ea kotula ‘M’e. Ke lumela hore Tafole e entse note taba eno, ‘me ho tla fela ho be joalo.

MR. VICE-PRESIDENT: The House is Adjourned.

ADJOURNMENT

There being no further Business on the Order Paper, Mr. Vice-President adjourned the House without Question Put, pursuant to Standing Order No. 16(3).

The House was Adjourned accordingly at 10:42 am.