21 AUGUST 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

WEDNESDAY, 21st AUGUST, 2019

The House assembled at 10.30 a.m.

(MADAM PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MADAM PRESIDENT: Litho tse Khabane, kea le amohela le hona ho le leboha ha le tsebile ho tla lula kajeno leha le ne fuoe khoelehetso ea nako e khuts’oanyane hakaalo!

Tulo ena ke e sa tloahelehang, Litho Tse Khabane. Le mpa le bitselitsoe ho tla etsa mosebetsi o moholo empa o mokhuts’oanyane oa sechaba.

Re kopiloe ke ‘Muso o Khabane ho bitsa Tulo e tjena, kaha le tla hopola hore ke oona o lisitseng mosebetsi ona o moholo oa Tlhopho –Bocha. Le tla hopola hape, Litho tse Khabane, hore Lits’oants’o tsa Molao li lokela ho ts’ohloa le ho ananeloa ke Matlo a mabeli a Paramente.

Ke ka lona lebaka lena leo re kopuoeng ho tla sebetsa mosebetsi ona kajeno. Ke ts’epo ea Basotho hore litaba ha li ts’ohluoe ka Ntlong ea Bakhethoa ba Sechaba, lona le le Litho tsa Ntlo ea Mahosana le li hlahlobisise, le ho li tlatsetsa ekasitana le hona ho li tents’a hore li be molemong oa sechaba sohle sa Basotho.

Re butse Ntlo e Khabane nakoana e khuts’oanyane tjena hore re tl’o bua ka Sets’oants’o sena sa Molao feela, e leng National Reforms Authority Bill, 2019. Hang ha re fetisitse Sets’oants’o sena, Ntlo e Khabane e tla boela phomolong ea eona ea mariha, ‘me le tla khutla mohla nako ea lona ea phomolo ea mariha e boletsoeng k’halentareng calendar ea Paramente e felileng.

Leha ho le joalo, Likomiti tsa Paramente tsona li lokela ho lula le ho etsa mosebetsi o ka pele ho tsona o bileng ho thoeng o mo ngata.

Re leboha boikitlaetso ba lona ho tla sebetsana le Sets’oants’o sena sa Molao leha le ne le ntse le le phomolong ea lona ea Mariha hakaalo.

 Ha ke qetela Puo ea ka, Litho tse Khabane, ke boela ke le hlokomelisa hore Tulo ena kea ts’ohanyetso, ‘me e tla ba e khuts’oanyane. Re tla leboha litlatsetso le mamello ea lona ha re sebetsa Sets’oants’o sena sa Molao.

 Mohoma temeng, Litho tse Khabane! Ha re ts’epahalleng Basotho, etsoe ba re t’sepetse mosebetsi ona o moholo.

KHOTSO! PULA! NALA!

MADAM PRESIDENT: Litsebiso tsa letsatsi la kajeno li eme tjena:

  •  Ha re ntse re le phomolong ena ea mariha, Litho tse ling tsa Senate li ile tsa memeloa Thupelong e neng e bua ka Tharollo ea Likhang le Likhohlano, ‘me Thupelo e ne t’soeroe ke UNDP, e t’soaretsoe Ha Mohale ka la 5 ho isa la 8 Phato. Phutheho e ne e kopanetsoe le Christian Council of Lesotho. Re leboha litho tse bileng teng.

Empa ha ke sa le mono ke mpa ke batla hore ke hlalose feela hore re ne re lebeletse Litho tse ka bang Eighteen (18), empa Litho ha li ea ka tsa fihla le ho Leshome (10). E leng ho re re ne re se na attendance e ntle haholo lehlakoreng la rona re le Ntlo ea Senate.

  • Hape, Litho tse Khabane, joalokaha le tsebile hore Tulo ena ke e khethehileng, Ushers li tla le fa likopi tseo (kea bona se ntse ba le fa tsona) tsa Sets’oants’o sa Molao se thehang Lekhotla la Tlhopho-Bocha sa 2019 e leng National Reforms Authority Bill, 2019.

Ka hona hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea Ketsa-Molao (Legislative Committee) e tla kopana le Lekala la Law, Constitutional Affairs and Human Rightsho tla ts’ohla litaba tse hlahang ka hare ho Sets’oants’o seo sa Molao.

Litho tsohle li mengoa hore li be teng Komiting eo, hobane litaba tsena le hloka ho li utloa molomong oa beng ba tsona le le kaofela.

  • Tsebiso ea boraro, Litho Tse Khabane, ke hore ho na le bacha ba kopileng, ba ipitsang Lesotho Youth for Reforms ho tla akhela oa bona molangoana holim’a Sets’oants’o sena sa Molao hosane, ho eona Legislative Committee, e ntse e tlatsitsoe ke Litho tse ling kaofela.

E leng ho re, kajeno re tla fumana lehlakore la Lekala leo la ‘Muso, hosane e be re tla mamela lehlakore la Bacha ba batlang ho tla kenya letsoho le ho tla etsa litlatsetso Sets’oants’ong sena sa Molao.

Kea Leboha, Litho Tse Khabane.

  • Litho tse Khabane, ke hlokomelisoa hore le Lekala leo le se le le teng, ‘me re tla phomotsa Ntlo hore Legislative Committee e lule ’me e tlatsetsoe ke litho tsohle hore li tl’o imamella Sets’oants’o sa Molao le ntse le se bala ebile le batla ho kenya ea lona melamu. Ebe le se bile le se tsebile ebile le hlaloselitsoe ka sona.

Ntlo e tla phomola hofihlela hosane ka 10:30 am.

ADJOURNMENT

There being no further business on the Order Paper, Madame President adjourned the House without Question put, pursuant to Standing Order No. 16(3) The House adjourned accordingly at 10:47 am.