22 AUGUST 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday 22nd August 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

MR. VICE-PRESIDENT (in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS

MR. VICE-PRESIDENT:  Kea le lumelisa, Litho tse Khabane, hoseng hoa  kajeno.  Re na le litsebiso tse latelang:

Litho tse Khabane, re tla qala ts’ebetso ea letsatsi lena  ka hore hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea Ketsa-Molao e tla tsoela pele le Lekala la Molao le Molao oa Motheo, ‘me hang ha ba qeta, Komiti e tla kopana le bacha ba ipitsang Lesotho Youth for Reforms, I hope ke bacha, ke ho re maqheku ao esaleng ke le mocha e ntse e le bacha le letsatsing lena, ha ke tsebe hore na e sa ntsane e le taba ea lilemo kapa ke hore na motho o rata ho ipitsa joalo na…(LITS’EHO)…

Sepheo sa Phutheho eno ke ho kenya letsoho holim’a Sets’oants’o sena sa Molao sa National Reforms Authority Bill, 2019. 

Tsena tsohle li tla etsahala hona  Senateng kahar’a Chamber, ‘me Litho tse Khabane, Litho tsohle tsa Ntlo lia mengoa ho nka karolo le Komiti ts’ebetsong eno ea bohlokoahali.

Tsebiso eno e re fihlisa pheletsong ea mosebetsi oa rona oa letsatsi…

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Ntlha ea Tsamaiso, Mohlomphehi.  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ke u hlomphe, ke hlomphe Tafole, ke hlomphe Litho tse Khabane, Honourable Minister, ke u hlomphe, ke hlokometse, Ntate, u nts’u le Setho sa Ntlo.  Mohlomphehi, ke ema mona ka ngongoreho e kholo holim’a ts’ebetso ena ea rona re le Litho tsa Ntlo ena.  Haeba, Mohlomphehi, ho tla ba le keta-pele ea ts’ebetso likomiting, eba Setulo re se hlabela patsana, feela joale ha ho bonahale nko ho tsoa lemina, taba ena e etsa hore re re mosebetsi ona ha se oa rona re le Litho ka mona, ke oa sechaba sa Basotho, ‘me keta-pele ea rona ka mona e tlameha Setulo se e nke, se e botse, kapa se e fe hore, ‘hela mosebetsi ke ona, le re’ng ka ts’ebetso ena ea mofuta ona?’

Mohlomphehi, ke bua tjena hobane ha se lekhetlo la pele ke bua taba ena ka pele ho keta-pele ea Ntlo, kapa ka pele ho Setulo, feela joale kea kholoa ke hore re hlalosetsoe, hobane ha u bala Standing Orders tsa rona, ha ho na moo li re fang hore na re re’ng, haeba joale keta-pele ea rona e sa sebetse hantle likomiting re le Litho ka mona.  Empa ke ts’epa hore ke tokelo ea Setulo hore se ke se bitse keta-pele ena, se bitse Balula-Litulo, ba ke ba tl’o itlhalosa kapel’a eona hore  na hobane’ng joale mosebetsi oa likomiti, mosebetsi oa Ntlo o teta ka pele ho likomiti, ba le teng bona e le keta-pele ea teng, ebile ka tsela eno beng ba litaba tseno ba li lebelletse as much as, haeba bacha ke bana ba teng, Ntate, sheba feela, ak’u lahlele leihlo, Ntate.  Mohlomphehi Molula-Setulo oa Komiti ea Ketsa-Molao ke eena feela eo u ka bonang a… ha se le hore motho u reka sefahleho, feela ehlile e joalo taba eno.  Le teng hore re tholele litaba tsa mofuta ona, ha ke bone eka ke taba e tla isa Ntlo…(LITLATSE)…  Hana Basotho ba re’ng mola ha ba shebile Ntlo ee?

Mohlomphehi, ke kopa Setulo se ke se shebe taba eno ka leihlo le leng.  

Kea leboha, Mohlomphehi.

MR. VICE-PRESIDENT:  Kea leboha Ntate Ralinare, feela ha ke re Linare le Mats’ekha ha ba ja seshoai baa bitsana.  E-e, Ntate, ka’nete Mofumahali ‘Makholu o ne a bue taba ena eo u e buang, ‘me ke se ke bone programme ka mahlo a ka.  Leha nke ke ka hopola ka hlooho hona joale hore na e ne e behetsoe dates life, Ntate, eona e se e le teng taba eo.

Ha se le hore kea u loants’a, Morena oa ka, empa keta-pele e ‘ngoe ke le Setulo, ke e filoe ke uena, Ntate, joale leha e le mona ha u bona hore e u sitisa ho sebetsa, u s’u shapa ‘na, Ntate, ke uena ea khethang Balula-Litulo ba Likomiti, ‘me ha ke tsebe hore na, Ntate, o ne a shebile’ng.  Empa he leha ho le joalo, Ntate, point upheld.

The House is adjourned.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President, adjourned the House without Question put, pursuant to Standing Order No. 16 (3). The House was adjourned accordingly at 10:46 a.m.