24 SEPTEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Tuesday, 24th September, 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

MR. VICE-PRESIDENT (in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

Litho tse Khabane, re tla qala ts’ebetso ea  kajeno ka litsebiso tse latelang:

  1. Kea le lumelisa le ho amohela Litho tse Khabane kamor’a mosebetsi o matla oo le neng le o t’soere mane Thaba Bosiu bekeng e fetileng. Ke nke monyetla ona ho le leboha ka tsela e khethehileng ka mosebetsi oo o bokhabane.
  • Litho tse Khabane, kajeno re na le baeti ba hlahang mokhatlong oa GIZ. Sepheo sa ketelo ea bona ke ho tla bua le lona ka sehloho sa Tseba ka Leparamente la Hao (Meet your MP), tsena tsohle li tla etsahala hang ha Ntlo e phomola hona ka mona ka Senate Chamber.
  • Haele ka Laboraro teng Litho tse Khabane tsa Petitions Committee li hopotsoa hore ho tla ba le kopano le Mokhatlo oa Blue Cross le Lekala la tsa Bophelo ho tla qetela ts’ebetso ea tumellano ea ho bula setsi soe sa Blue Cross hape.
  • Hona ka laboraro re tla boela re eba le baeti ba bang ba tsoang Setsing soe malebana le bophelo bo botle.
  • Litho tse Khabane, re ntse re na le mosebetsi oa ‘Muso o saletseng morao. Re na le : Pension Fund Bill, 2018 eo Letona le ts’episitseng hore le tla tla e tsamaisa ka Labone.
  • Re boetse re na le Supplementary Appropriation Bills tse 9 tsa lilemo tse fapakaneng tseo re hopotseng hore mohla Letona la Lichelete le tl’o li tsamaisa le tla li nkella hong kaofela.  
  • Re boetse re na le lipotso tseo Bahlanka ba heso ba ntseng ba sebetsa ka matla ho lokisa le Makala a amehang hore li arajoe.
  • Motion o ready ho kena ka Ntlong o mong ‘me re ntse re lokisa le mong’a ona hore o tle o kene mohlomong ha re tsoa phomolong ea Boipuso. Re ipiletsa ho lona Litho tse Khabane hore le kopane le bahlanka ba lona ho le thusa ho etsa li – Motion ele hore Ntlo e be le Business.

Ntlo e tla phomola ho fihlela hosane ka 10:30 a.m.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice President adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order Numbers. The House was accordingly adjourned at 10:58 a.m.