25 SEPTEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

WEDNESDAY, 25 SEPTEMBER, 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

(VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane hoseng hoa letsatsi lena.

Litsebiso tsa Laboraro la la 25, Loetse 2019

Litho tse Khabane, re tla qala ts’ebetso ea letsatsi lena ka litsebiso tse latelang:

Ea pele, Litho tse Khabane tsa Petitions Committee, le hopotsoa hore hang ha Ntlo e phomola Komiti e tla kopana le Mokhatlo oa Blue Cross le Lekala la tsa Bophelo ho tla qetela ts’ebetso ea tumellano ea ho bula Setsi seo sa Blue Cross hape.

Tsebiso ea bobeli, Litho tse Khabane re na le baeti ba tsoang Home Health and Education ho tla bua le lona ka seo ba se etsang Setsing seo malebana le bophelo bo botle.

Ea boraro, hosane teng Litho tse Khabane, Letona le Khabane la Lichelete le tla re tsamaisetsa Pension  Fund Bill, 2018, ‘me le kopuoa ho hopola ho tla le li-copy tsa lona.

Ea bone ebile ele ea ho qetela, hona hosane Bahlomphehi, Ntlo e tla fitisa Tlhahiso ea ho koala Ntlo sebakeng sa phomolo ea boipuso.

Next item Madam Clerk.

VICE-PRESIDENT: Honourable N.L. Bereng

HON SENATOR L.L. BERENG: To ask the Honourable Minister of Education and Training about when shall his Ministry endorse the School Board of the Bethel Business Community Council, which is a Vocational School situated at Phamong in Mohale’s Hoek.

HON MINISTER KOTITI DIHOLO: Kea leboha, Mohlomphehi, ke leboha potso ena ea Setho se Khabane sa Phamong, Mohale’s Hoek.

Ke kopa ho bonts’a hore Board ea tsamaiso ea Sekolo (School Board) e boptjoa ka Litho tse latelang:

  • Tse peli tsa monga Sekolo (Representatives of the Proprietor),
  • Ba bararo ba emetseng batsoali (Representatives of the Parents),
  • Tichere (1 teacher representative),
  • Mokh’anselara (Local Councilor),
  •  Morena ( a gazetted chief of the school location),
  •  le Mookameli oa sekolo (Principal)

Maqalong a Selemo sena, sekolo sa Bethel Business Community Council, se ile sa tlisa kopo sebakeng sa tlhohonolofatso ea Board ea tsamaiso ea sekolo (School Board,) ‘me Lekala la elelloa hore kopo  ena le khaello khethong ea boemeli ba batsoali ka ha ho ne ho khethuoe batsoali ba seng ba sena baithuti Sekolong. Le -ha hole joalo, sSekolo se se se lokisitse boemo boo. Ha re bua tjena Lekala le ananetse taba ena ea khetho e ncha ea Board ea Tsamaiso ea sekolo ‘me Lekala le se le bile le tsebisitse mo’nga sekolo le Litho tsa Board ea Tsamaiso ea sekolo ka kananelo eo. Kea leboha Mohlomphehi.

VICE PRESIDENT: Hona le potso e nyanyeletsang? Ok. Hounourable Senator S.M.G. Masupha.

HON. SEN. J.A. MOTS’OENE: To ask the Honourable Minister of Public Works and Transport: When shall his Ministry tar the road from Tsitsa to Thupa-kubu Ha ‘Matholoana?

VICE-PRESIDENT: Minister of Public Works and Transport

HON MINISTER KOTITI DIHOLO: Kea leboha, Mohlomphehi, potso ena e bonahetse e lokela ho arajoa ke Lekala la Puso ea Libaka le Borena ‘me karabo e ile ea nehelanoa ho Lekala le joalo. Karabo ke ena: Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo , ke kopa ho hlakisetsa Setho se Khabane hore Lekala la heso le aha bocha le ho kenya lets’oana… ke kopa ho e qala karabo ena, Mohlomphehi.

Mohlomphehi Motsamaisi oa lipuisano, ke kopa ho hlakisetsa Setho se Khabane hore Lekala la heso le aha bocha le ho kenya lets’oana litseleng tse ka hare ho literopo feela empa haele libaka tse ka thoko ho teropo, re etsa litsela tsa lehlohlojane. Tsela eo Setho se Khabane se botsitseng ka eona, ke tsela e ka thoko ho teropo, ‘me Lekala ha le bona ho hlokahala hore e ke’ngoe lets’oana, re tla lokela hore re buisane le Lekala la Lipalangoang le Mesebetsi e Meholo ‘me bona ba tla re thusa ho etsa ts’ebetso e joalo. Kea leboha Mohlomphehi.

VICE-PRESIDENT: Hona le potso e nyanyeletsang? Morena oa ka oa Leribe.

HON. SEN. J.A. MOTS’OENE; Kea leboha ha ke u hlomphe, Mohlomphehi Vice-President. Mohlomphehi, ke mametsi karabo ea Honourable Minister ka Lekaleng lena la habo rona, ehlile I am proud to say that.  Litaba tsena tsa litsela tseo ho thoeng ke tsa lehlohlojane feela u tla fumana hore ts’ebeliso ea teng ke ts’ebeliso eo batho ba tlohang libakeng tse hole haholo ka nako e ‘ngoe hoea litoropong ho’a fumana lits’ebeletso. ‘Me haeba hona joale karabo ea Mohlomphehi Letona le Khabane ere litsela tse kenyoang lets’oana ke tsa litoropo feela, na hoo ho bolela hore ehlile taba ee ea litsela hore li lokisoe e tlaba bothata ho Makhotla a rona a Puso ea Libaka le hore a fumane lichelete re ntse re loanela taba eo ea decentralisation ele bothata na?

VICE-PRESIDENT: Honourable Minister

HON MINISTER KOTITI DIHOLO: Kea leboha ka potso ena ea Setho se Khabane, Morena oa ka; e bohlokoa haholo empa ke rata ho u araba Ntate hore ke taba ea bohlokoa haholo hore re bone hore qetellong ha boitlhopo bo nepahetse, chelete ha li ka tsa lekana hore re abe chelete e lekaneng hore re etse litsela tse joalo,le ka ntle re fele re etse joalo ka sekontiri. Ha e ea re natefela le rona empa boemo ba lichelete bo sa ntsane bo re tlama hore re tsoe re e sietse Lekala la Lipalangoang Mohlomphehi.

VICE-PRESIDENT: Morena oa ka oa Leribe

HON. SEN. J.A. MOTS’OENE: Kea leboha, Mohlomphehi, ke boela ke ema mona ho botsa Mohlomphehi Letona le Khabane ke re na ha ba bone ho le bohlokoa hore ho ke ho khutlisoe taba ela ea National Planning Board ele hore tse ling tsa litaba tse tlamehang ho sebetsoa ke makala, le -ha ba etsa li –budget ba tle ba etse li –budget ba se ba kenyelelitse litaba tsee hobane ehlile ka ’nete tlhoko ea tsela ke engoe ea litlhoko tsa mantlha ka har’a naha ena ea rona ea Lesotho na?

VICE-PRESIDENT: Honourable Minister

HON MINISTER KOTITI DIHOLO: Kea leboha, Morena oaka. U bua taba tse kholo tse batlang li le meralong ea ‘muso ka kakaretso eseng lekala la Puso ea Libaka le Borena feela, ‘me ha taba tseno li hatetse pele, ka ‘nete re tla leboha ho tla ba joalo Ntate ehlile entse e thuisoa taba ena hore ho bonahale etla qetella e ts’oareha.

VICE-PRESIDENT: Re fihla pheletsong ea Mosebetsi oa rona oa kajeno. Ntlo etla phomola ho fihlela hosane ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng. The House is adjourned.

ADJOURNMENT

Thereupon, Vice-President adjourned the House without Question put, Pursuant to the Standing Order No.16 (3)

The House was  accordingly adjourned at 10:43