26 SEPTEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday, 26th September,2019

The House assembled at 10:30 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

Madam Deputy Clerk led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT:  Kea le lumelisa, Litho tse Khabane, hoseng hoa letsatsi la kajeno.  Litsebiso tsa Labone la la 26 Loetse, 2019:  Litho tse Khabane, ts’ebetso ea letsatsi la kajeno litsebiso ke tse latelang:

  1. Litho tse Khabane, re na le Letona le Khabane la Lichelete ho tla re tsamaisetsa Sets’oants’o sa Molao sa Pension Fund Bill, 2018.
  2. Hang ka mor’a hore re phethele mosebetsi oo o moholo, Ntlo e tla fetisa Tlhahiso ea ho koalla Phomolo ea Boipuso.

Next Item, Madam Clerk.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Question No. 40 was deferred

HON. SENATOR R.P.L. PEETE:  Ntlha ea Tsamaiso, Ntate.  Kea leboha, Ntate.  Kea u hlompha, ke hlompha le Letona le Khabane, Tafole le Bahlomphehi Litho tse Khabane tsa Ntlo ea Mahosana.

Ntate, ke hlokometse hore Potso ena ea Setho se Khabane, Morena oa Ha Ramabanta ke ea khale haholo, ‘me e nts’e chechisoa.  Le rona re ntse re na le tsa rona tse e-s’o hlahe hobane Matona a s’a fumanehe. 

Ke ne ke re Letona le Khabane joaleka ha le le teng, ka kutloisiso ea hore a na le mosebetsi o kopanetsoeng ke ‘Muso oa Motlotlehi, ‘me ke Bahlanka ba Motlotlehi kaofela, Letona le ke le arabelle Matona hore na ebe ke’ng se tsoalang hore ebe ka ‘nete…, hobane ha se Paramente ea Pele ena, Matona ho tloha mebusong e fetileng, ka ‘nete leha e-ba a ne a ntse a khibela, khebilo e etsahalang ka Matona ana a haeso selemong sena, kapa ‘Musong ona ke e re jesang bolutu bo ts’abehang.  Ha ho arajoe lipotso ka har’a Ntlo ena, Matona a busy hona hoo.  Na ‘Muso oo o fapana kae le e meng e neng e ntse e  araba lipotso?

HON. DR. M. MAJORO (MINISTER OF FINANCE):  Mohlomphehi, kea leboha ka potso e thata ena, empa hee ke ea bohlokoa-hlokoa.  Ka ‘nete karabo ea ka ke e ts’esanyane feela ho sebetsana le Potso ena e hlakileng ea Lekala la Matla, empa hee, molaetsa oo ke lakatsang ho o fetisa ha ke araba potso ea Setho se Khabane ka kotloloho, empa ke ho etsa maoala a hore ke fetisetse litaba tsena ka har’a Lekhotla la Matona, hore na haeka litaba tsa ka Senateng ha li ts’oarehe hantle tjena, ebe molato ke ofe.

HON. SENATOR J.B. MOTS’OENE:  Ntlha ea Tsamaiso.  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ntate, ha se hobane re rata ho senya nako.  Kea utloa ka tsela eo Letona le Khabane le batlang le re khoba mats’oafo kaeng ka litaba tsena.  Ho bohloko hakaakang, Mohlomphehi, hore e re ha re fana ka Litlhahiso, re fana ka lipotso ho ‘Muso, ebe ha li arabeloe, kapa tsona Litlhahiso mohlomong ha ho bonahale nako e sebetsoa, feela joale u bona ho na le litaba tse ling tse sebetsoang tse seng le molemong oa sechaba.

Mohlomphehi, ka ‘nete ke ema mona hobane re batla ho nts’a maikutlo, ebile e le litaba tseo re reng Letona le Khabane la Lichelete e tle e re ha ba le kopanong ea bona ea Matona a tle a bue le bo-mphato oa hae, ha ke tsebe hore na a ka ba atamela ka leihlo la mofuta ofe.

Mohlomphehi, litaba tsena ha li re jese litheohelang hobane litaba tse ling ruri ke tlhoko ea sechaba ea mantlha, ‘me ka karabelo kapa nako e ‘ngoe joaleka ha re le bo-’mesa-mohloane oa ‘Muso, ha ho na mohla re ka botsang lipotso e le hobane e se litaba tsa sechaba, ke litaba tsa sechaba tseo re reng, hela, ‘Muso, mohoma temeng, feela joale ka ‘nete ha li sa arajoe ekare ha ho tsotelloe letho ka litaba tsa sechaba.

Mohlomphehi, re bua tjena hobane Matona a Khabane rea tseba a mang a tsoa mabatooeng, a khethuoe ke sechaba, leha a mang a Matona e le Litho tsa Ntlo ena ao mohlomong a sa fumanang lipalo tse ngata mabatooeng a habo ’ona, feela joale u bona a s’a nke litaba tsa Ntlo ena ka botebo.  Matona a nka litaba tse Ntlo ena hanyenyane haholo.

Ha na ha re fihla ho sechaba re re’ng? Ha na ha re ka khutlelang sechabeng re il’o re’ng – re le Marena a Sehlooho kapa re le Litho ka ho fapakana.

Hangata ha re le liphuthehong re fana ka litlaleho ho Marena a ka tlas’a rona, kapa ka nako e ’ngoe re be re ts’oarele sechaba lipitso.  Taba ke ho re na ha u le mono joale mong’a potso eo mohlomong a e botsitseng khale koana ka bo-2012 empa e ntse e e-s’o arajoe le hona joale, ke litaba tse soabisang ka ‘nete.

Letona le Khabane, ekare u ka nka litaba tsena ua ea li bua le bo-mphato oa hau.  Mohlomphehi, ruri, re soabile, ebile rea soaba ke Litho tse ling tsa Ntlo ena tseo e leng Matona tse sa tleng le mosebetsing oa Ntlo ena, rea ipotsa hore na uena, Mohlomphehi, u le Mookameli oa Ntlo na u re’ng.  Che, leha ke sa botse Setulo, ke mpa ke re feela, mohoma temeng.

MR. VICE-PRESIDENT:  Letona le Khabane, ka ‘nete ua tseba ke mosebetsi o khathatsang matla.  Hoseng hona ho buuoe le Mongoli oa Mohlomphehi Letona le ikarabellang Potsong ena, a etsa confirm hore Letona le tla ba teng.  Taba ena e re etsisa mosebetsi o bohlasoa.  Ke kopa taba ena e mpe e-be mofao oo o nkang, Ntate.

Next Item, Madam Clerk.

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

BILL

Pension Fund Bill, 2018

Second Reading

HON. DR. M. MAJORO (MINISTER OF FINANCE):  Kea leboha, Mohlomphehi oa ka.  Ke ema mona ho sisinya hore Sets’oants’o sena sa Molao se baloe Lekhetlo la Bobeli.

Mohlomphehi, haeba u ntumella, ka bokhuts’oanyane bo boholo, ke ne ke lakatsa feela ke bonts’e hore Sets’oants’o sena sa Molao sa bohlokoa-hlokoa ke sa pele mona Lesotho joale se shebanang ka kotloloho le ts’ebetso ea li-pension ka har’a naha ena ea Lesotho.  Ke sets’oants’o sa Molao se tl’o lumella ngoliso, taolo, bolisa le ho fetisa li-pension ka har’a ea Lesotho.

Mohlomphehi, leha re ne re se na Molao o hlakileng hantle o laolang lintho tsena oa naha ea rona, empa li-pension ke lintho tse teng ka har’a naha ea rona, ‘me letsete leno la li-pension hangata le qetella le sebetsa linaheng tse ling, ‘me le sebetsa tlas’a lipehelo le lipallo tsa linaha tse ling, ho fapana le tsa naha ena ea Lesotho.

Seo re lekang ho se etsa joale ke ho re letsete le bokelloang ka har’a naha ena le tle le be le monyetla oa hore le tl’o sebeletsa beng ba lona ka har’a naha ena. 

Ka hona morero oa Sets’oants’o sena sa Molao ke ho re joale se tle se fane ka bolisa le ka taolo ea hore na li-pension, ebang ke tsa batho ba sebetsang kapa ke tsa batho ba sa sebetseng, na li tla laoloa joang ka har’a naha ena ea Lesotho, le ho re matsete na joale a tl’a sebelisoa joang ka har’a naha ena ea Lesotho.

Ka bokhuts’oanyane, Mohlomphehi, ke sona sepheo sa Sets’oants’o sena sa Molao.

HON. SENATOR J.B. MOTS’OENE:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ke ema mona ke tlatsa Letona le Khabane hore Sets’oants’o sena sa Molao se baloe Lekhetlo la Bobeli.  Ka ‘nete Letona le Khabane lea tseba hore ha ho buuoa ka lichelete hangata re hle re loane ka hore joale ka mona se fihla feela, re bile re tseba hore sea feta.

Mohlomphehi, rea tseba hore litaba tse ngata re ba le mathata a tsona haholo ha ho fihloa licheleteng morao-rao tjena, ‘me ka ‘nete Lits’oants’o tse kang tsena tsa Molao ha li etsoa mohlomong ho etsetsoa matsete sechaba kapa Basotho ka har’a naha, ke hobane re batla hore moruo oa naha re bone hore na o nyoloha joang.

Mohlomphehi, ka mantsoe ana, ke ema ke tlatsa Letona le Khabane.

Question proposed

HON. SENATOR R.P.L. PEETE:  Kea leboha, Ntate.  Ke ema mona ke tlatsa le ho thoholetsa Letona hore ebe le bone ka Lekala hore ho hlokahala hore ho etsoe Molao o tla sireletsa li-pension tsa baahi ba naha ena hore li etsoe invest ka har’a naha ea Lesotho.  Ke bona e le khatelo-pele e ntle haholo ka ‘nete.

Hoo ke ipotsang hona ke ho re – kutloisiso ea ka ke ho re Molao o etsoa hobane Molao o neng o ntse o phela pele ho ono ho ne ho na le moo o khibelang teng.  Ke rata hore Letona le tle le fe Basotho hore na re ne re ntse re etsa joang hobane pension ha e qale hona joale, ho ne ho ntse ho huleloa batho ho tloha meputsong ea bona, ho ts’eloa ka letloleng leno la pension.  Taba eno e ne e etsoa regulate joang all along, ‘me ebe se entseng hore ho be ho etsoe Sets’oants’o see sa Molao ke’ng?  Se tsoetseng hore ebe re etsa Sets’oants’o see sa Molao ke’ng?

Kea utloisisa hore intention eona ke e ntle eo ebileng ke e thoholetsang hore re etse invest ka har’a naha.  Ke bua taba ena hobane ke re haeba re na le gap e kaalo-kaalo ea hore batho ba ka etsa invest moo ba ratang teng matsete, ke utloa melao ea rona e ile ea e-ba bokooa haholo, hore ebe re ile ra tlohella batho ba iketsetse invest matsete a bona a kollang mefufutsong ea sechaba sa Basotho, ebe ba il’o ikoallela tsona moo ba ratang.  Ka ‘nete e ne e le kheea e kholo haholo.

Ho boetse ho na le taba e ‘ngoe eo ke e hlokometseng mona, eo ke ipotsang hore na ebe re tla e etsa regulate joang, Letona le Khabane, ea bahoebi bao ekang Machaena le Masolomane, bao ke nang le pelaelo leha eba nke ke ka re ke na le bopaki bo ts’oarehang hore ba koalla libankeng tseo eseng tsa Lesotho, ba na le likhoebo tse ngata, le metseng koana ba na le likhoebo, feela ha ke e-s’o ka ba ke bona ntho e hlileng e kholisang hore ba bokella le libanka tsa Lesotho. 

Haeba ho joalo, taba ena ke belaela hore e tla thefula moruo oa rona haholo, haeba chelete ea rona ha e tl’o etsa circulate ka har’a naha, e tla be sa le Machaena le Ma-India ba nang le likhoebo tseo e bileng e leng bona ba nang le likhoebo tse kholo le ho feta Basotho, ebe ba tla be ba koalla naheng e ‘ngoe ho feta hore ba koalle naheng ea Lesotho.  Taba eno ke bona eka e tla re thefula, ‘me nka re e ka ba hantle hore – ntle leha eba ehlile taba eno e kenyelelitsoe ka har’a Sets’oants’o sena sa Molao hore batho ba entseng likhoebo tse kholo bao ebileng eseng Basotho per say, ba koallang ka ntle ho naha, ebe na re ka ba etsa joang hore ba boloke chelete ea bona ka har’a naha ena ea Lesotho, ho feta hore ebe ba e isa linaheng tse ling.

Ha ke buile hakana, Ntate, ka ‘nete ehlile ke thoholetsa Letona le Khabane le Lekala ka Sets’oants’o sena sa Molao.

HON. DR. M. MAJORO:  Kea leboha, Mohlomphehi.  Ke qale ka potso ena ea pele ea hore na pele Sets’oants’o sena sa Molao se ba teng na ho ne ho ntse ho sebetsoa joang.  Bo ‘nete ke hore re ne re se na Molao oa naha o akaretsang hore na li-pension li sebetsoa joang.  Ho neng ho le teng e ne e le hore bahiri ka ho fapakana ha bona ba ne ba iketsetsa melao.

Haeba ke etsa mohlala – Bahlanka ba ‘Muso ho tloha ka 1967 pension ea bona e ne e laoloa ke ntho e neng e bitsoa Pensions Proclamation, 1967.  Ntho eno e ne e bitsoa pension hobane re ne re re feela ha u ile ua sebeletsa ‘Muso hofihlela u tsoa ka har’a ts’ebetso ka retirement, ‘Muso u o kolota pension.

Ntho eno e ne e etsa liability ena eo u sa tl’u tseba hantle hore na hantle-ntle kajeno ka la 26 Loetse 2019, ‘Muso o kolota batho ba eang pensheneng chelete e kae.  ‘Muso o ne o sa tsebe, everyday o ne o sa tsebe?  Ho neng ho le teng feela ke ho re re entse tumellano ea hore re u kolota pension, re se re tla bona mohlang u tsoang hore na re u kolota bokae.

Ka 2006 ho ile hoa hlaka hore ntho eno ea hore ‘Muso ebe o na le sekoloto seo u sa tsebeng na se sekae ka nako eohle ke ntho e kotsi haholo, eaba ‘Muso o etsa qeto ea hore o tlohe nthong eno ea Pension Proclamation o ee nthong eo ho thoeng ke Defined Contributory Pension Scheme.

Kajeno tjena ho na le li-pension tse peli tsa Bahlanka ba ‘Muso, e leng bane ba sa kang ba kena ka har’a Scheme sena, ‘me ba ntseng ba le tlas’a Pensions Proclamation, 1967.  Those retirees ba fumana li-pension tsa bona selemo le selemo.  Ka lehlohlonolo e se e le batho ba fokolang haholo, Scheme seno se tla qetella se ichoelletse ka bosona. 

E mong ea kenang kajeno tjena, o se a kena tlas’a Defined Contributory Pension Scheme for Public Officers, or Defined Contributory Pension Scheme e shebane le Members of Parliament and Senior Officials. 

E leng ho re re na le li-Scheme tse peli kajeno tseo ho thoeng ke Defined Contributory, ‘me hona ho mpa ho bolela feela hore rea lumellana hore na ho lefshoa bokae.

Hona joale haeba ke hopola hantle Bahlanka ba ‘Muso ba lefa 5% ebe ‘Muso o lefa 11% sebakeng sa ho tlatselletsa contribution ea Bahlanka hape le ho kenya chelete ea ts’ebeliso ea administration ea li-Scheme tsenoPrivate Sector ho ne ho e-na le …- le li-Parastatal li ne li na le ntho e bitsoang Co-operate Bodies, Pension Scheme e ne e ntse e le teng feela le eona e ne e le ka boikhethelo ba each individual parastatal hore na e sebetsa joang.

Ntho e ts’oanang ho li-scheme tsena kaofela tsa ‘muso, tsa parastatals, tsa private sector, ke hore chelete e bokelloang mono ho ne ho se na taolo ho eona hore na e tseteloa naheng e feng.

Ea bobeli, litho tsohle tsaka li-pension fund tsena, li ne li se protected. Ba ne ba sa bolokeha hobane ba ne ba se na melaoana e laolang hore na ba ts’ireletsehe joang har’a li-pension scheme tsena, ‘me tse ling li ile ‘ne tsa oa ‘me eaba litho li lahleheloa ke lichelete.

Haeba nka bua ka sane sa Agric Bank – taolo ea scheme seno le melaoana ea teng e ne e ele melaoana ae lumellanoeng ke Lesotho Agric Bank, ‘me pension provider e ne e leng Metropolitan in South Africa.

Boholo ba melaoana e neng e sebelisoa mona e ne e le melaoana ea South Africa e seng ea Lesotho, ‘me ho ne ho lumelloanoe hore ha -eba mohiri o etsaa collapse, chelete e kahar’a scheme e tla aroloa ka mokhoa o itseng ‘me ke se ileng sa etsahala, feela joale hono ho ne ho bolela hore basebeletsi bano ba Agric  Bank ba ne ba se na ts’ireletseho e kaalo-kalo hobane ho ne ho se na molao oa naha o ka laolang hore na Metropolitan in South Africa na e sebetsa joang le ho sheba hore na bahiri ba etsang contribute, na ba contribute joang.

Seo re lekang ho se etsa ka Molao ona joale ke ho hlakola ntho eno ea hore re ne re siile bolisa ba li-pension tsa Lesotho ho melao ea linaha tse ling.

Ha ke fetela ho ena, Mohlomphehi oa ka, ea bahiri ba sa tseteleng cheleteng ka har’a Lesotho ka mona ha se pension ha kaalo-kallo empa he e ke taba e re ngongorehisang le rona hore na ke hobaneng ho bokelloa chelete ena in cash joale e be e -ea pakoa, e nts’oa ka har’a Lesotho ka mona.

Ka nq’ana ena re leka hore chelete ea Lesotho e lule ka har’a Lesotho, e etse circulate ka har’a Lesotho, ka nq’ena e nts’oa ke bona batho bao re ba fang eona ha re reka mabenkeleng ana a bona.

Ke ngongoreho ea rona e kholo, Mohlomphehi, eo re ileng ra ba ra kopa L.R.A( Lesotho Revenue Authority (LRA)), hore na L.R.A  e ke se shebe hore business e ‘ngoe le e ‘ngoe e kholoanyane e tla’nngoe hore e be le a till eo ka eona e tla kopangoa ka marang-rang le eona L.R.A e le hore L.R.A ka linako tsohle e tsebe hore business ena letsatsi le letsatsi e etsa chelete e kana, e seke ea lula e le lefifing la hore na ha re tsebe na ba bokelletse bokae in cash, ‘me ha ho le joalo L.R.A e tla khona ho bapisa chelete e litlalehong tsa eona tse tlileng ka marang-rang le e hlahang ka har’a libanka ‘me re fetise mMolao o hlileng o reng ha u ngolisa khoebo Lesotho mona, tebello ke hore chelete eo u e bokellang ka har’a Lesotho e tla kena kahar’a libanka tsa Lesotho e seng e lule ka tlas’a materase kapa ka lipokothong.

L.R.A ehlile e ts’ebetsong ea feavisiibility ea taba eno. Re nee re ile ra nahana hore ba hokeloela ka marang-rang, empa ho na le likarolo tse ling mohlomong tseo e ka ‘nang eaba ha ho hlokahale le hore ba hokele ka marang-rang. E ka ‘na eaba taba ea ho fetisa mMolao feela hore haeba u hoeba ka har’a naha ena eba u batla ho etsa renew a Trading Licence selemo se hlahlamang u tl’o etse joalo – u tl’o e fumaumane ka bopaki ba hore chelete ea hau e kena ka har’a libanka tsa Lesotho e seng ka tlas’a materase.

Kea leboha, Mohlomphehi oa ka.

Question that the Bill be read a Second Time, put and agreed to.

HON. MINISTER DR. M. MAJORO: Mohlomphehi, ke ema mona joale ho sisinya hore Ntlo e ipope e le Komiti e tlo ts’ohla Molao ona.

A VOICE BEHIND: Hang-hang

HON. MINISTER DR M. MAJORO: Hang-hang.

Question that the House resolve itself into a Committee, put and agreed to

The House resolved itself into a Committee.

CHAIRPERSON: Honourable Minister, Bill ena e batla e le tenya tjena, Ntate. Re kopa hore re li nke ka mafupu. Re nke Cclaus es1-6.

Clauses 1-6

HON. MINISTER DR. M. MAJORO. Kea leboha, Mohlomphehi oa ka.

Ha re bua ka Cclause 1 – Cclause 1 ke sehlooho ‘me sehlooho ke qaleho ea ts’ebetso ea Molao ona ‘me Molao ona o tla tsebahala e le Pension Funds 2018…, Mohlomphehi oa ka, ke kopa tataiso mono hobane hantle-ntle ke 2019 e joalo – na re ntse re re 2018 kapa re se re re 2019?

CHAIRPERSON: Ae, Ntate ke fuoe boeletsi ba hore re tla e bitsa joalokaha e ntse e ngotsoe e tle e lokisoe neng-neng.

HON. MINISTER DR. M. MAJORO: Ohk, Ntate.

Molao o tla tsebahala e le Pension Funds Act, 2018 ‘me o tla kena ts’ebetsong hang hao fetisitsoe ke Paramente ‘me o hatisitsoe.

Karolong mona ke moo joale re hlalosang mantsoe a teng kahar’a Molao ona ‘me ke ano a theoha, Mohlomphehi, actuarial report, actuary,, administrator joalo-joalo ho fihlela re manollotse mantsoe ana kaofela, kea kholoa ho tloha page 2 mono re be re ilo fihla page 5 koana, Mohlomphehi.

Ha re feta mono re ea Cclause 3, eona e bua ka hore na ke ba feng ba tla anngoa ke Molao ona ‘me Molao ona o tla tsamaisa li-penchele tsohle tse ngolisitsoeng ka Molao ho sebeletsa ka har’e ho naha ea Lesotho.

Moo Molao ona o hohlanang le mMelao e meng e teng ts’ebetsong e tsamaisong ea li-penchele, mMelao eo e tla ba le matla a fetang a Molao ona.

Ha ke feta mona, Mohlomphehi, ke ea ho Cclause 4 – Cclause 4 e bua ka tsamaiso ea Molao ona ‘me Molao ona o tla tsamaisoa ke ke Molaoli oa lipenchele moo kahar’a Molao ho entsoeng designate Central Bank of Lesotho hore e be eona e tla ba Molaoli oa lipenchele ‘me e tla ba le boikarabello bohele ba ho tsamisa Molao ona.

Ha re feta, Mohlomphehi, re ea Cclause 5, re bua ka matla joale a Molaoli ‘me re joale kaha ke se ke boeletse Banka e Kholo e tla ba le matla a ho bona hore lipenchene li shebetsa tlsas’a Molao o na le hona hore litokelo tsa sechaba litabeng tsa lipenchene lia sireletseha.

Re fete re ee ho Cclause 6 – ha re ea ho Cclause 6 re bua ka litlaleho ‘me mona ke bonts’ea hore Molao ona o tla tlama Molaoli oa lipenchene ho etsa tlaleho ho etsa tlaleho ho Letona la Lichelete mabapi le ts’ebetso eohle ea lipenchene bonyane ha ‘ngoe ka selemo.

Kea leboha, Mohlomphehi.

Question proposed that Cclauses 1-6 stand part of the Bill.

HON. SENATOR N. L. BERENG: Mohlomphehi, ha ke u lebohe, Ntate, ke kopa ke eme mona ho tlatsa Letona le Khabane ka Sets’oants’o sena sa Molao hore Cclauses 1-6 li eme e le karolo ea Sets’oants’o sena sa Molao.

Mohlomphehi, ke kopa u ntumelle ka Cclause 3 e buang ka hore ke bo mang ba tlang ho anngoa ke Sets’oants’o sena ‘me e ea bonts’a hore Molao o na ha o kene ts’ebetsong o tla sebetsa ho bohle ba tla beng ba anngoa ke oona, eleng.. li-pension fund tsohle tseo li tla beng li le teng ka har’e ho naha ea Lesotho.

Clause 4 ea teng e ea bonts’a hore ho tla ba le motho ea tla bona hore Molao ona o ba le tsamaiso e nepahetseng ‘me o tla be a be le hona hore a etse appoint batho bao e leng hore ba na le litsebo tse tla tseba hore li thuse fundtheft ena e sebetse hantle.

Mohlomphehi, ke khahliloe haholo ke Cclause 6 ea annual report by the regulator, e bonts’ang hore regulator o tla fana ka report selemo le selemo kamor’ao ho likhoeli tse ts’eletseng ‘me a be a bonts’e li-summary tse bonts’ang li-annual returns tsa pension fund e joalo, a ba etse submit report ea hae ho regulator ‘me, Mohlomphehi, ka ‘nete ruri Molao ona o bohlokoa haholo hobane ha chelete e- kapa nka re ha li-pension li etsoa regulate ka har’e ho naha, chelete e tla ba le hona hore e koalloe ka har’e ho naha ‘me re tla be re tlos’a ntho eo re e bitsang ka hore ke linkages. Linkages ke chelete e hoholehahang eba e tsoa ka har’e ho naha ha re tsebe hore na – ha e tsoele Basotho molemo.

Ka Sets’oants’o sena sa Moalao, Mohlomphehi Letona, uo etsa ntho eo re e bitsang ka hore ke injeunctions. Injeunctions litabeng tsa lichelete ke hore chelete e tla ba teng kahar’e ho naha e’me e tla tseba hore e etse mosebetsi ‘me mesebetsi ea lintlafatso ‘me re tla be re na le ntho eo re e bitsang hore ke circular follow of income ‘me circular follow of income ke ho bonts’a feela hore chelete ha e le teng ka har’e ho naha e tla re thusa hore re be le both local and foreign receipts.

Mohlomphehi, ha ke buile ha kana ke tlatsa Letona le Khabane.

Question that Cclauses 1-6 stand part of the Bill put and agreed to.

Clauses 7-15

HON. MINISTER DR. M. MAJORO: Kea leboha, Mohlomphehi.

Clause 7 mosebetsi oa eona ke ho arola mefuta ea lipenchene ‘me lipenchene li ka ba le libopeho bonyane tse tharo tse latelang. E kaba li penchene tsa batho ba hiriloeng, eaba lipenchene tsa batho ba sa hiroang kapa eaba lipenchene tse akaretsang tseo litho tsa lipenchene tsa batho ba joalo ekaba lintho tsa batho ba hiriloeng ke li-company tse ‘maloa eba li tla kahar’ae an umbrella fund, li kena ka mono e le basebeletsi ba li-company tse fapaneng empa li-account tsa bona li tla lula li arotsoe ka linako tsohle.

Ha re feta re ea ho Cclause 8 – Cclause 8 e bua ka ngoliso joale ea letsete, a fund has to be registered ‘me Molao on a o hanela mang kapa mang ho etsa khoebo ea lipenchene ntle le ho tuemello ea Molaoli oa lipenchene ekasitana le ho itlhahahisa eka o lumelletsoe mahlong a sechaba ho hoeba ka lipenchene. Motho ea tlolalng pehelo ena o etsa tlolo ea Molao ‘me a ka fumana kotlo. Ke Cclause 8.

Ha re ea ho Cclause 9, ke application for registration of a fund. Motho ea lakatsang ho hoeba ka lipenchene o ts’oanela ho etsa kop o ho Molaoli oa lipenchene kamoo ho hlophiloeng ka teng tlas’a Molao ona. Kopo ena e ts’oanela ho tsamaea le lintlha tse kenyelletsang boitsebiso le mofuta oa penchene o reriloeng le tse ling tse buoeletsoeng ka molaong.

Ha re fetela pele, registration of a fund ke Cclause 10. Khaolo ena ae tlama Molaoli oa lipenchene ho ngolisa penchene hang ha khoebo e entseng kopo, e fihletseng lipehelo tse ngoliloeng Molaong ona. Llipehelo tsena li kenyelletsa bo teng ba Board ea Botsamaisi le Melaoana ea penchene; ka hona, ha penchene e se e fihletse lipeheho tse behiloeng, Molaoli o lokela ho hana ho e ngolisa.

Ok, e re ke tle ke hlakise, Mohlophehi, ka hona ha penchene e sa fihlele lipehelo e sa fihlele lipehelo tse behiloeng, Molaoli o hana ho e ngolisa.

Re ee ho Cclause 11 – mona re bua ka effect of registration onf a Ffund. Hhang ha penchene e se e ngolisitsoe ka Molao, e tla e ikemela Molaong ‘me e be le lithepa tsa eona.

Re fete mona, Mohlomphhei, re ee ho Cclause 12. Mona re bua ka matters to be included in the rules of the Ffund. Melaooana ea penchene e ts’oanenla ho ngoloa ‘me e ame litaba tse amanang le boitsebiso ba khoebo ea penchene, mofuta oa penchene le lipehelo tsa botho ba penchene.

Re ee ho Cclause 13: mona e bua ka the amendment of rules. Penchene e ka hlotjphoa bocha, le Melaoana ea eon a ka tumello ea Molaoli feela. Tlhopho-bocha ena e ts’oanela hore e be e ananetsoe ke Board ea Tsamaiso ea penchene pele kopo ea tumello ea tlhopho-bocha e etsoa ho Molaoli.

Re ee ho Cclause 14 – mona re bua ka binding effects of the rules of the Ffund. Melaoana ea penchene e tlama ka Molao Penchene le bohle ba kenyang letsoho pencheneng e joalo. E leng hore ka bokhuts’oanyane, Mohlomphehi, Melaoana eno ha e optional e ea tlama ‘me motho e mong le e mong ea amanang le penchene eno o tlameha a ikobelea Melao e joalo.

Hana u itse Cclause 15, Mohlomphehi oa ka, joale ke Contract of the Fund. Penchene ea batho ba s a hiroang e ts’aoanela ho etsetsa litho tsa eona tumelloano e ngotsoeng e kentseng litokelo le lits’oanelo tsa botho ‘me sena se hlokahala hobane, Mohlomphehi, penchene tsa batho ba hiriloeng ha ho hlokahale hore mohirioa e mong le e mong a be le konteraka e ikemetseng ea hae empa tsa batho ba ithaopetseng ho ba le penchene feela ba sa hiroa, e mong le e mong o tlameha hore a ngolloe konteraka e amanang le eena ka kotloloho.

Kea leboha.

Question that Cclauses 7-15 stand part of the Bill proposed.

HON. SENATOR N.L. BERENG: Kea leboha, Mohlomphehi, ke ema mona ho tlatsa Letona le Khabane hore Cclauses 7-15 li eme e le karolo ea Sets’oants’o sena sa Molao. Mohlomphehi, Cclause 8 e hlakisitse hore na motho ha a tlo tla a etsa register pension fund na o tlameha hore a latele methati e fe,ng ‘me ka ‘nete e tla re thusa haholo hobane re ile ra bona li-company tsena tseo li tla be li fihla, ka sekhooa ho thoe ke bo-fly by night. Tsatsing lena e teng hosasa ha e sa le eo beng ba lichelete ha ba tsebe hore na ba tlameha hore ba latele methati e feng hore ha ba fumane lichelete tsa bona, ‘me, Mohlomphehi Letona le Khabane, ho na le moo ke boneng hona Cclause 8 mona, leha a sa ka a bua ka eona sub-Ssection 3(b), e bonts’itseng hore na likotlo na e ka ba li feng ho motho haa sa etsa comply, ‘me (a) ea teng le (b) ea teng, (b) e bonts’a hore motho ea joalo a ka patala M250,000 kapa a ea toronkong lilemo tse leshome kapa bobeli.

(b) ea teng e bonts’itse hore hape a ka patala likete tse makholo a mahlano kapa ho e a chankaneng kapa bobeli.

Mohlomphehi, ka ‘nete ruri re lebohela Sets’oants’o sena sa Molao haholo hore se tle se fete ‘me re se ntse re ts’epile hore Central Bank e le eona, eo eke boang eka ekareleng a ke Rregulator, e tla re thusa haholo hore litaba tsena li tsamaee hantle ‘me Basotho ba se ke ‘ne ba iphumana ba itjelloa feela ke batho ba masene, ha ke batle hore ba bohlale, Mohlomphehi.

Ha ke behile ha ka na, kea tlatsa.

Question that Cclauses 7-15 stand part of the Bill put and agreed to

Clauses 16-25

HON. MINISTER M. MAJORO: Mohlomphehi, kea leboha.

Clause 16 e bua joale ka Botsamaisi ba Penchene, e leng Board of the Fund. Penchene e ts’oanela ho ba le Board ea Botsamaisi e fihlelang lipehelo tsa Molaoli.

Clause 17 – Functions of the Board. Sepheo se seholo sa Board ea penchene ke ho tsamaisa penchene molemong oa litho. Ho fihlela sena, board Board e tla etsa, har’a tse ling, litokomane tse fapaneng tsa tsamaiso.

Clause 18 – Duties of the Board. Mesebetsi ea Board e kenyelletsa ho khetha batho kapa litsi tsohle tse kenyang letsoho tsamaisong le mesebetsing ea pencehene ho kenyelletsa le bahlahlobi ba libuka, mots’oari oa thepa ea penchene, joalo-joalo; e ka sitana le ho bona hore penchene e ikobela mMelao. Tsena tsohle li tla etsoa tlas’a botataisi ba Molaoli.

Clause 19 – Dduties of Sservice. Ba fanang ka lits’ebeletso ho Board ba tlanngoa ka Molao ho tekenasena molemong oa litho tsa Ppenchene.

Clause 20 – Pprincipal Ooffice. Ppenchene e ts’oanela ho ba le sebaka sa ts’ebetso ka har’e ho naha ea Lesotho se anananetsoeng ke Molaoli.

Clause 21 – Principal officerOfficer. Board ea penchene e ka khetha mookameli kapa mpots’oareli oa mookameli oa Ppenchene tlats’a tumello ea Molaoli. Motho ea joalo o ts’oanela ho ba moahi oa Lesotho ea fihlellang lipehelo tsa Molaoli.

Registration or Ttermination of Aappointment of the Pprincipal Oofficer. Mookameli kapa ea fanang ka lits’ebeletso ho penchene, o ts’oanela ho tsebisa Molaoli ka mongolo haa itokolla kapa a lokolloa ke Bboard ea Ppenchene. Boikarabello bo ts’oanang bo behiloe holim’a Bboard ea penchene.

Clause 23: e buoa ka libuka tsa lichelete (accounts). Pension e ts’oanela ho boloka libuka tsa lichelete le ho fana ka tlaleho ea litaba tsa lichelete ho Mmolaoli, selemo le selemo tlas’a botataisie ba eena Mmolaoli.

Clause 24: Iinvestigations by actuary. Pension e lokela ho ba le setsibi molemong oa ho etsa lipatlisiso mabapi le litaba tsa lichelete ka moo molaoli a ka laelang ka teng ho kenyeletsa ho le ho fana ka tlaleho ka morao ho lipatlisiso tse joalo.

Clause 25: Maintenance of financially sound condition. Pension e tla etsa mosebetsi ea eona ka mokhoa o sa ameng maemo a eona a lichelete hampe. Moo ho bonahalang maemo a lichelete tsea pension a le tlokotsing, molaoli o tla tataisa pension ho lokisa boemo boo molemong oa litho.

Kea leboha.

Question proposed

HON. SENATOR N. BERENG: Kea leboha, Ntate. Ebile ha ke buoe hakaalo Ntate. Ke ne ke mpa ke batla ho etsa potso ho Letona le Khabane ho Cclause 21 mona moo a bonts’ang hore Principal regulator ke eona e ka tsebang hore e etse appoint principal officer e ipapisitse le Mmolaoana ona oa li-pension. ‘Me (a) ea teng e ea bonts’a hore e tlameha e behe moahi oa Lesotho ‘me e be e be motho ea khonang hore a khotsofatse le liphehelo tse behiloeng ke Sets’oants’o sena sa Mmolao. ona.

Mohlomphehi ke ne ke mpa ke botsa ke bona eka ekare ha ho thoe e be moahi oa Lesotho ke bona eka ekare e re koalla hore leha ha re ka ra ba le motho ea ka bang le litsebo a hlaha kantle a ka tsebang hore a tli’lo tla a re thusa ebe joale Sets’oants’o sena sa Mmolao ona re se re ikoalletse ha re sa tseba hore na re tsoa joang.

Ke kopa hore Mohlomphehi uo tle ke uo nkarabe ho eena ha uo fumana sebaka hape.

HON SENATOR J. A. MOTSOENE: Ha ke lebohe, Mohlomphehi Molula-Setulo, ‘na ke mpa ke itsoella pele ka taba ena. Mohlomphehi, ke mametse Mohlomphehi Letona le Khabane ha a ntse a tsamaisa Litemana tsena tsa Sets’oants’o sa Molao ‘me mona moo a buoang ka tsamaiso ea Letlole moo ho thehoang Board ke bona e le ts’ebetso e matla haholo Mohlomphehi. Ke rialo hobane ha uo ka hlokomela lichelete moo li se nang tsamaiso uo tla fumana hore ke mathata ‘me uo ka ithuta ka litaba tse ngata Mohlomphehi.

Kea kholoa le ha re e re shebelle Kkomiti eane ea rona ka mane ka National Assembly (Public Accounts Committee) ke hore ke ntho e nyarosang ho fumana hore lichelete li itsoela feela lipakeng tsa menoana mona ‘me re re Mohlomphehi Letona le Khabane, re babatsa taba ea Sets’oants’o sena sa Molao hobane ha uo sheba bo liTtemana ekareng ea 18 moo e buoang ka mesebetsi, e se ntse e fa taba eno ea Board hore na mesebetsi ea eonaBoard ke e feng molemong oa ho tsamaisa lichelete tse joalo. Le taba ea Sets’oantso sa Molao ha re sheba Ttemana ea 19, ke phano ea lits’ebeletso ‘me haeba e tla fana ka lits’ebeletso Mohlomphehi, ke hore e se ntse e bonts’a khaho e nepahetseng hobane ha fetela ho Clause 22 ke mane moo re reng sebaka sa bosebeletsi se tla fumaneha sebakeng semoo ho itseng e leng liofisi tsa Board ‘me le bookameli.

Ka’nnete Mohlomphehi ha ke ema mona ke ema ke mpa ke tlatsae hore Temana tsena li fete e le karoalo ea Sets’oants’o sa Molao.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. DR. M. MAJORO: Kea leboha, Mohlomphehi oa ka. Ha nke ke arabe ena ea principal officer hore ebe letsoalloa la Lesotho. Kea lumela hore ho ka etsahala hore ebe a best person ha se letsoalloa la Lesotho. Ka ‘nqa e ngoe ha re e sheba taba ena hore re buoa ka lets’ete, bonnete le ahiloeng ka lichelete tse tsoang ka hare ho naha ea Lesotho tseo re ka lakatsang haholo hore li tsoele Lesotho molemo.

Ha uo se uo shebisisa  uo ipotsa hore na motho eo ea tsoang Sudan na o tla etsa liqeto tse molemong oa Lesotho kapa o tla lula a hopola naha ea habo?. Kapa ha nke hle ke re ke ka naheng ena ea boahelanie, re sheba ts’ebetso hona joale tjena. Lli-pension fund tse teng hona joale, moo li-advisory financial advisoers tsa rona  e leng ke tsa naheng ea boaheilanie moo boholo ba lichelete ehlile bo tsetetsoeng ka ‘nqane. Ha re se re buoa ka taba e practical ea hore na h o sebetsoa joang, batho ba ea tsebana, an actuary ea South Africa e tseba an Advisoer ea South Africa, ha ba buisana ka hore na chelete e tseteloea kae, e se eba club ea batho ba tsebanang ba qetellang ba etsantseng qeto ea hore molemong oa litho ke hore chelete ena re e ise Namibia kapa re e ise South Africa.

Ntho eo re neng re e shebile haholo-holo e ne e le hore e tle e be motho ea tla hopola hore na o tsoalletsoe kae, bana ba hae ba phela kae, bokamoso ba hae bo tla tsoa naheng efeng. Ka hona ehlile morero e ne e le hore re tle re etse cultivate loyalty eno ea hore e tle e be motho ea ratang naha ena.

Che, there is a legal issue mona lipakeng tsa citizen le resident. What is being set ke hore ebe ke motho ea phelnga Lesotho mona ka nako eno ebang a Principal Officer.

Kea leboha Mohlomphehi.

Question put and agreed that Clauses 16-25 stand part of the Bill and do pass

HON. CHAIRPERSON: Honourable Minister, re tla nka Clauses 26-42.

HON. DR. M. MAJORO: Kea leboha, Mohlomphehi oa ka. Mona Clause 26 Due to develop prospectus,, pension e ts’oanela ho etsa tokomane e ngotsoeng e hlalosang lits’ebeletso le lipehelo tsa eona ka botlalo. Tokomane ena e lokeloa ho fuoa litho tsa pension le batho ba lakatsang ho ba litho tsa pension e joalo.

Clause 27: Fund information and benefit statement. Pension e ts’oanela ho bona hore litho li fumana litaba tse amang pension le tokomane e bonts’ang kholo ea pension ea setho ka seng selemo le selemo.

Clause 28: Request for information. Setho ka seng se na le tokelo ea ho batla litaba ka statement mabapi le pension ea setho se amehang.

Clause 29: Payment of contributions to occupational and umbrella pension funds. Liabo tsa pension ea litho tse hiriloeng le e akaretsang (umbrella fund) e ts’oaneloa ho pataloa pele ho feta matsatsi a supileng a khoeli e hlahlamang khoeli eo patala ea seabo e neng e lebelletsoe ka eona. Sena se reretsoe ho fa pension nako ea ho tsetela liabo tse molemong oa ho holisa pension tsa litho.

Clause 30: Payment of contributions to non-occupational pension funds. Melao ea pension e tsoanela ho lokolisoa linako tseo liabo tsa litho tsa pension tse sa hiroang li ka pataloang ka tsona. Molaoli o na le matla a ho fana katataiso ho pension tabeng ena.

Clause 31: Schedule of contributions. Pension e ts’oanela ho lokolisa lethathamo le liabo le ho hlahloba khafetsa.

Clause 32: Exclusion from estate of member. Kuno e hlahang cheleteng ea pension ha se karolo ea thepa tsa setho litabeng tsa phethiso. Kuno e hlahang chelete ea pension ha se karoalo ea thepa tsa setho litabeng tsa phethiso, ka hona pension is protected haeba re buoa ka liquidation ea setho.

Clause 33: Allowable deduction from pension benefits. Pension e lumelletsoe feela ho huloa holim’a kuno ea pension ea setho likoloto tse reretsoeng ho phelisa baphelisuoa ba setho. Sekoloto se amanang le theko ea ntlo le sekoloto se ananetsoeng ke lekhotla ka taelo.

Clause 34: Death benefit nomination form: pension e ts’oanela ho tlama setho ho hlahisa kapele ho eona mojalefa oa pension oa sona ha setho se hlokahala.

Clause 35 :Kuno ea pension ha lefu le le teng (Death Benefits). Board ea pension e ts’oanela ho aba kuno ea pension ho ba lokelang pele ho feta likhoeli tse tharo ka mor’a lefu la setho  sa pension. Pension e tla etsa sena e ipapisitse le melao e amehang ea naha.

Clause 36: withdrawal of benefits. Ha setho se tsoa pension , pension e ts’oanela ho patala kuno ea setho se lokelang ho fumana pele ho feta nako ea likhoeli tse peli ho tloha ha setho seo se ne se tsoa pension. Ha pension e ka lieha ho phethisa sena e ts’oanela ho lefa phaello holim’a pension ea setho ho latela nako ea tieho eo.

Clause 37: Other benefits. Mefuta e meng ea kuno ea pension e sa boleloang Sets’oants’o sena sa Mmolaong ona e tla pataloa ho latela melaoana ea pension.

Clause 38: Preservation of benefits. Ha setho se tsoa bothong ba pension se na le khetho ea ho siea kuno ea sona ka har’a pension kapa ea ho fetisetsa pension e ‘ngoe eo e seng e le setho sa eona.

Clause 39: Unclaimed benefits. Pension e ts’oanela ho ba le methati ea ho batla ba nang le litokelo holim’a kuno ea pension eo ho seng motho ea itlhlahisang a na le tokelo ho eona. Methati ena e tla kenyeletsa ho phatlalatsa mefuteng e fapakaneng ea mekhoa ea ho qala melaetsa. Ha sena se hloleha nakong ea selemo, kuno e ts’oanela ho fetisetsoa ho Mmolaoli molemong oa ho e boloka.

Clause 40: contributions and benefits not to be assigned or pledged. Ha ho ea lumelleha hore liabo kapa kumo ea pension li sebelisoe ho phetha mabaka a mang ntle le ao li ea reretsoeng.

Clause 41: Risk Management. Board ea pension e ts’oanela ho ba le methati e hlakileng e reretsoeng ho qoba ho beha pension maemong a thlokotsi. Methati ena e hloka ho lula e hlahlojoa nako le nako.

Clause 42: Reporting. Pension e ts’oanela ho etsa litlaleho mabapi le boemo ba eona ho Mmolaoli.

Kea leboha, Mohlomphehi.

Question put and agreed to that Clauses 26-42 stand part of the Bill and do pass

CLAUSES 43-54

HON. DR. M. MAJORO: Clause 43 Holding of assets. ‘mEe re lithepa tsa pension li ts’oanela ho aroloa le lithepa tse ling ‘me li behoe polokelong ea motho ea ananetsoeng ke Mmolaoli. Lithepa tsena li ts’oanela ho ngolisoa ka mabitso a pension e seng a mang kapa mang.

Clause 44: Change of custodian. Pension e na le tokelo ea ho khetha kapa ho fetola motho ea hlokomelang lithepa tsa eona ‘me motho ea joalo o ts’oanela ho ananeloa ke Mmolaoli. Moo mohlokomeli a fetoloang, sena se ts’oaneloa ho etsahala ntle le ts’itiso ea tlhlokomelo ea lithepa tsa pension.

Clause 45: Investment policy. pension e tsoanela hoba le tokomane e tsamaisang litaba tsa ho tseteloa hoa chelete ea eona. Molaoli o na le matla a ho etsa melaoana e hlahisa lipehelo mabapi le matsete a pension.

Clause 46: Prohibition concerning assets. Lithepa tsa pension li ka sebelisoa feela molemong oa litho.

Clause 47: Invalidity of exclusion clauses. Tokomane efeng kapa efeng e sireletsang motho ea hlokomelang lithepa tsa pension khahlanong le bohlasoa ba hae tsamaisong eo ha e molaong.

Clause 48: Fund assets to be invested at arm’s length. Pension e ts’oanela ho tsetela lithepa tsa eona ka mokhoa o nang le ponaletso.

Clause 49: Mergers and transfers. Likhoebo tsa li-pension li ka kopana tlas’a tumello ea molaoli ‘me lithepa tsa tsona ka bonngoe tsa fetoha tsa pension e le ‘ngoe. Mmolaoli o tla lumella sena ha feela a ikhotsofalitse hore kopano ena e molemong oa litho.

Clause 50: Notice of merger or transfer. Board ea pension e ts’oanela ho tsebisa bohle ba nang le seabo sa pension ka thekiso kapa kopanyyo le pension e ‘ngoe. Ttsebiso ena e ts’oanela ho bolela lintlhla tsohle tsa thekiso kapa kopanyo ea li-pension tse ameahang ka sepheo sa ho fa bohle ba nang le seabo ho kenya khanyetso ha e le teng.

Clause 51: Rights of members upon receipt of notice of proposed merger or transfer. Pension e rekisitsoeng kapa e kopaneng le e ‘ngoe e ts’oanela ho tsebisa litho tsa eona ebile e li tsebisa litokelo tsa tsona mabapi le li-pension tsa bona hammoho le li-tla- morao tsa ho se sebelise litokelo tseo.

Clause 52: Effects of merger or transfer. Hang ha li-pension li kopana, li tla hlakoloa libukeng tsa Mmolaoli ‘me litokelo tsa tsona ka bonngoe li tla fetoha litokelo tsa pension ena e ncha. Moo pension e rekisitsoeng litokelo tsa eona li tla fetoha litokelo tsa pension e e rekileng.

Clause 53: Alterations in the Register of Deeds. Ofisi e ikarabellang ngolisong ea li-pension e ts’oanela ho etsa liphetoho lenaneng la ngoliso ea eona ho ipapisa le liphetho tse ka bakoang ke thekiso kapa kopano ea li-pension.

Clause 54: Rights of creditors. Thekiso kapa kopano ea li-pension e ke ke ea amang litokelo tsa ba kolotoang ke li-pension tseo ba bileng le tsona pele ho kopano kapa thekiso ea pension.

 Kea leboha, Mohlomphehi.

Question put and agreed to that Clause 43-54 stand part of the Bill and do pass.

CLAUSES 55-64

HON. DR. M. MAJORO: Clause 55: Voluntary winding up. Mona ke moo re buoang ka ha pension e qaloa. Pension e ke ke ea koaloa ka boithaopo ntle le thumello ea Mmolaoli. Pension e lumelletsoeng ho koaloa e ts’oaneloa ho lefa mekoloto eohle ea eona pele e ka koaloa.

Clause 56: winding up by court. Molaoli a ka etsa kopo ho Llekhotla la Mmolao ho koala pension e sebetsang ka thoko ho lipehelo tsa molao kapa eseng maemong a matle a lichelete.

Clause 57: Provisions for winding up. Molaoli a ka etsa lipehelo tsa ho koala pension tse amanang le mokhoa oa ho aba lithepa tsa pension.

Clause 58: Licencing Requirements. Ha ho motho a ka tsamaisang kapa a rekisa pension ka hare ho naha ea Lesotho nthle le hore ebe o ngolisitsoe ka molao ke Mmolaoli.

Clause 59: Application for a licence. Kopo ea ngoliso ea ho tsamaisa pension kapa ho rekisa pension e tla etsoa ho molaoli. Kopo e joalo e ts’oanela ho fihlela lipehelo tse behiloeng ke molao tse kenyeletsang litsebo tsa mokopi le sebaka sa bolulo sa mokopi.

Clause 60: Licencing of administrator or pension fund intermediary. Ha Mmolaoli a se  a entse qeto mabapi le kopo ea ngoliso e ka ba ho amohela kapa ho hana kopo. O lokela ho tsebisa mokopi ka qeto eo pele ho nako ea likhoeli tse tharo. Mokopi eo kopo ea hae e sa atlaheng o na le tokelo ea ho etsa kopo e ncha.

Clause 61: Functions of administrator. Motsamaisi oa pension o ts’oanela ho tsamaisa pension tlas’a lipehelo tsa molao le ho sireletsa litokelo tsa litho.

Clause 62: Functions of pension fund intermediaries. Barekisi ba li-pension ba lokela ho fana ka litaba tse felletseng mabapi le pension eo ba e rekisang le ho thusa batho ba lakatsang ho ba litho tsa pension eo ho fumana botho le ho nka karolo tsamaisong ea pension ha e se e le litho.

Clause 63: Pension fund intermediary authorisation. Pension e ts’oanela ho fana ka tumello ho morekisi oa li-pension lebitsong la eona ka mongolo ‘me lengolo lena e tla ba bopaki bo felletseng ba tumello e joalo.

Clause 64: Register of pension fund intermediaries. Pension e ts’oanela ho boloka lethathamo la barekisie ba pension ba lumelletsoeng ke bona le ho etsa hore Mmolaoli  o lula a le leseling ka lethathamo lena. Lethathamo lena le lokela ho hlakisa lintlhla tse amanang le boitsebiso ba morekisie le matla a a fuoeng.

Kea leboha, Mohlomphehi.

Question put and agreed to clauses 55-64 stand part of the Bill and do pass.

CHAIRPERSON: Honourable Minister Clauses 65 to 74.

HON. MINISTER M. MAJORO: Kea leboha Mohlomphehi. Mona mona re bua ka Marketing and Selling of Pension Funds. Clause 65 eona e bua ka Prohibition against use of false or misleading information. Ha ho motho ea lumelletsoeng ho sebelisa litaba tseo e seng n’nete molemong oa ho rekisa penchene. Molaoli o na le matla a ho thibela thekiso ea penchene le ho laela morekisi ho buselletsa ea qhekelletsoeng hang ha a hlokometse hore ho sebelisoa litaba tseo eseng ‘nete ho rekisa penchene.

Undesirable business practices ke clause 66. Molaoli o na le matla a ho supa mokhoa oa thekiso ea penchene ele o sa khothalletsoeng hang ha ho fihlile tlhokomelong ea hae hore mokhoa oo ha o molemong oa sechaba.

Clause 67, Disclosure of fees related fund membership. Boohle ba fanang ka lit’sebelletso ho li penchene ba t’soanela ho phatlalatsa leitjeo tsa t’sebetso ea bona ho penchene le boohle ba amehang ka mokhoa o bobebe, le  ho utloisiseha. Sena se t’s’oanela ho etsoa pele litjeo li kena t’sebetsong le khafetsa hang ha li se li kene t’sebetsong.

Clause 68, Service Fees. Motho ea fanang ka lit’sebelletso ho penchene, o lokela ho fumana moputso oa hae ho penchene feela. Molaoli o na le matla a ho beha sekepele sa litjeho le mokhoa oa ho beha litjeho tsa lit’sebelletso.

Clause 69, e bua ka Anti Money Laundering and Financial Crimes. E re duty to establish measures to prevent money and financing of terrorism. Penchene ha ‘moho le batho ka lit’sebelletso ho penchene, ba lokela ho kenya t’sebetsong mekhoa ea ho thibela litlolo tsa molao tse amanang le lichelete. Mekhoa ena ea t’sebetso e t’soanela ho ama litaba tse kenyelletsang ho tseba baji le lit’sebelletso tsa bona kapa litho tsa penchene. Ho lisa mokhoa oa t’s’ebeliso ea lichelete ke baji le ho tlaleha t’s’ebeliso e sa tloalehang ea lit’s’ebelletso tsa lipenchene ho litsi tsa pethahatso ea molao.

Moo ho hlokahalang, molauli a ka etsa melaoana ho ntlafatsa thibelo ea litlolo tsa Melao ea lichelete. Duty to financial crime. Penchene e t’soanela ho tlaleha litlolo tsa Molao tse amanang le lichelete ho litsi tsa pethahatso ea melao.

Clause 71, Motho ea tlolang Molao, ho n a le Melaoana e entsoeng tlas’a ona o etsa tlolo ea Molao, ‘me a ka iphumana a koalletsoe chankaneng kapa a fuoe kahlolo ea lefa kapa bobeli ba likoloto tseo.

Clause 72, False or Misleading Representation  statements, reports or returns. Motho ea fanang ka litaba, lipolelo le litlaleho tseo eseng tsa ‘nete o etsa tlolo e Molao. ‘Me aka iphumana a koalletsoe chankaneng kapa a fuoe kahlolo ea ho lefa kapa bobeli ba likotlo tseo.

Clause 73, Other Offences. Motho ea etsang tlolo ea Molao, e o ho seng kotlo e ikhethileng mabapi le eona o tla fuoa kahlolo ea ho patala e tla behoa ke molauli, ‘me a ka iphumana a koalletsoe chankaneng kapa a fuoe kahlolo ea ho lefa kapa bobeli ba likotlo tseo.

Clause 74, Powers of the Court. Ho s’a tsotellehe likotlo tse boletsoeng Molaong ona, Lekhotla le ka fana likotlo tse lokelehang ho latela kamoo le fumaneng ka teng.

Kea leboha Mohlomphehi.

Question Proposed

CHAIRPERSON: Ke teka taba hore Clauses 65 to 74 li eme ele Kkarolo ea Sset’s’oant’s’o sa Molao, ‘me Litho tse Khabane li ka buoa. Morena oa ka oa Matsieng.

HON. SENATOR S.B. SEEISO: Ntate kea leboha ha ele mona uo mpha monyetla oa hore nke ke behe ha khut’soanyane ho lim’a taba ena e Ntate Letona a ntsa e teka mona. Haholo ke ipapisa le Sections 69 and perhaps encompassing all the sections under the offences and penalties. Empa haholo- holo Ntate Molula Setulo oa komiti, ke leboha ha Letona le Khabane taba ena e hlaha ea Section 69. Hobane I am sure I am preaching the converted. Not only him in his experience of the international global environment of laundering and financing of terrorism but ho bo- Ntate bana ba teng mona Central Bank of Lesotho bao e tl’o ba karolo ea molula- qhooa.

Kea kholoa Ntate taba ena ea ho etsa finance terrorism, ‘nna ke batla ke le hlokolosi haholo ho eona hobane we have seen and heard instances, where perhaps countries or entities that are not normally on the legal screen. Mosotho does not necessarily appear on the radar spin on a regular basis. We may be part or may fall into a trap or becoming a soft target ofor those who wish and want to do their money laundering but use the arteries. Methapo ea tsamaiso ea chelete ea Lesotho hore ba etse finance botlokotsebe bona bo jeleng setsi ele terrorism, and when such does happen, we may find ourselves because of the nature or the fact that we are a small economy, a valuable economy.

Haeba re sa be hlokolosi ho ema mabopong ho thibela litaba tsena hore li etsahale, rona re ka fumana kotlo eno e bang teng ka machaba e ka re nonyetsa haholo ho feta mohlomong South Africa, because its position in the global economy. Ke mokhoa ona ke reng ntate Letona le Khabane we have talked about this matter in other piece of legislation in terms of money laundering financing of terrorism and in that regard, we reiterated the need to be vigilant at all times, very prudent in how and where we put the cheques and balances hobane ka ‘nnete haeba re sa etse joalo, ke ntse ke cho ho bo- ntate ba teng bao eleng baeti ba rona mona hore ekanna eaba hae na etsahala nakong ea bona. E tla etsahala sometime down the line and those who are in charge would be being the gate keepers, they need to be alert beyond the word ‘alert’.

International terror and money laundering has become overly sophisticated, and have become overly complex. Likarete tsa rona mona li ea utsuoa, identity ea rona ea utsuoa. Chelete ea kena ea tsoa le pele uo fihla bankeng chelete eo uo e boneng e kena hoseng e se tsoile mantsiboea kapa even 30 seconds later. Joale ke re Ntate ke leboha ha taba ena e hlahela mona hape e ntse e boela e bua taba eno ea hore re se iphumane re le a heaven where people can get away with their dirty money and even worse that we become part and parcel of syndicates that are financing International Terrorism.

Ka hona Ntate, ke ema joalo fela ke re; le likotlong mona, ke motho ea batlang ka nako e ‘ngoe ke re ke e bone Melao ea rona e beha penalties tse fat’se haholo, as they are not deterrent. Empa ke bona eka ena, I think on this one I am satisfied that theise offences and penalties accrue for the offences that are stipulated here. ‘Nna ke bona eka they are the tarred enough. Although like I said, if we read with the other sections 69, those who are having a deep pocket, 5 million ho bona ke 5 Rand ho ‘nna.

 So, vigilance acutely aware that the sophistication and complexity ea motho ea batlang ho hlatsoa chelete le etsa finance terror ke lintho tse se li phahame haholo. Joalo ka ha ke cho ke re I am aware that I am preaching to the converted, empa ne mpa fela ke re le ‘nna le lentsoe laka le kenelletse tabeng tseno ka hore ke kopa hore Ntate Honourable Minister we are making or hoping to have this Law into operation. But we want it to be so water tight, we don’t have to come back in the next three or four months to amend something that we are not aware of.

Re batla hore ebe, eke e khanne some five to ten years before we revisit a Law that will cover all the eventualities. ‘Me Ntate Molula Setulo ha ke behile hakalo Ntate ke ne ke re ka ‘nnete ke leboha ena haholo because litaba tsena tsa chelete, ho hlatsuoa ke lintho tse kang, moo ho sa bonahaleng eka re ea tsejoa machabeng mahlong a machaba. Re ka sebelisoa hampe kapa ra sebelisaoa ele moo re kenyang lichelete tse joalo re nahana kapa re hopola hore ha re bonoa ha bonolo. Ka mantsoe ana ke le ‘nna ke amohela litaba tsena ho tlatsa Letona la ka le Khabane.

 CHAIRPERSON: Morena oa Mmat’sekha.

HON. SENATOR R.P.L. PEETE: Kea leboha Ntate Molula Setulo. Le ‘nna ka ‘nnete ka tsela e t’s’oanang ke ema mona ho thoholetsa Mohlomphehi Letona le ho ikamahanya le Llitemana tsena tseo Ntate a qetang ho li etsa pilot, hore li fete ebe Molao li il’o sebelletsa sechaba sa Basotho Ntate.

Re se re na le experience tse ‘maloa tse bolutu haholo, ‘me tseo molao ona re bonang hore o tl’o tla o thibela kapa o sirelletsa Basotho. Ke bua tjena Ntate, ke qeta ho hopola taba e ‘ngoe mona, ho kile hoa eba le company e ‘ngoe mona Lesotho lilemong tse seng tsa kae tsa ho feta, eo ho neng ho thoe ke Medi-life. Medi-Life ena e ile ea iketa ‘me hoa ba le Basotho ba bangata ba e etsang join. E sirelletsa maphelo hore motho ha a kula, e mo patalle lipetlele joalo-joalo.

Empa Medi-Life ena ke ithuta e ka ‘nna eaba CBL e l’a qetetse e bone hore ho  n a le moo e khibelang teng ea e hula licence ea eona. Ha e se e hutse licence ea eona eaba Basotho ba na ntse ba tsoela pele ho patala kapa ho huleloa from accounts tsa bona unaware. Hobane le melaetsa Lesotho mona e tsamaea butle haholo, haholo holo libakeng tsane moo ho senang le li-radio-, ke ho re. Bo Matelile mono. Le libakeng tse ling tsa haeso tsa Mat’sekheng. Ehlile hona le moo hohang le signal fela ena, ke ho re ea lifono e sa tholahaleng hohang.

Joale Ntate ebe Basotho ba ntse ba iphumana ba le tlokotsing eno ea hore ebe Medi-Life e ntse ba hulela lichelete tsa bona fela joale e se sa exist in Lesotho. Ha ke tsebe hore na ke company kapa ke company ea ho kae, empa ha ba Basotho ba ne ba etsa join ene ele mona Lesotho CBL ea qetelletse e bona hore company ha e etse meet mohlomong requirements tse itseng eaba e etsa withdraw licence ea eona empa Basotho eba ntse ba patala mane li accounts.

Ke taba eo ke neng ke re Ntate ka ‘nnete e se eka ha ho etsuoa Melao e kareng ena, ke ‘nete mona li insurance ke thoholetsa haholo Ntate, empa ke re a k’o uo name uo shebe le li- section tse ling Ntate hore t’s’irelletso ea mofuta e tjena ea anela. Ha re ke ra etsa tjena Ntate nka thoholetsa mosebetsi ooa ka tsela e phahameng haholo ho feta mona moo le se ntse le etsa teng. Se ntse ke thoholetsa already but ke re Ntate ke etsa khoathaletso ea ho re re name haholo ho feta mona.

E kanna eaba already empa ele ‘na ea siretsoeng fela, ebe mohlomong taba eno e se ntse e le covered ka Melaong ea li -insurance. Empa ke ne se ke re Ntate haeba ha e eo, uo tl’o mpo uo bone ho hlokahala hore le li- insurance li etsetsoe Melao e tt’s’oanang le ena. Basotho chelete ea bona e seke e a ba e loaded fela ebe ha re tsebe na re koa lla ho kae. Ena ke uo kopa Ntate, moholo o ronngoa a eme, ak’uo l’o e sala morao ena ea Medi-Life eo ke reng Basotho ba ntse ba huleloa even to date.

Kea Leboha.

CHAIRPERSON: Ke beha taba hore Clauses 65 to 74 li eme ele karolo ea Set’s’oant’s’o sa Molao.

Question put and agreed to.

CHAIRPERSON: Honourable Minister re tla nka 75 to 81.

HON. MINISTER M. MAJORO: Kea Leboha Mohlomphehi, Clause 75, Investigations and Inspections: Molauli o na le  matla a ho etsa lipatlisiso moo a belaelang hore ho na le motho ea etsang khoebo ea penchene kapa khoebo ea motho ea fanang ka lit’s’ebelletso tsa penchene ntle le tumello ea Molao. Molauli a ka boela a sebelisa matla ana moo a belaelang hore penchene kapa motho ea fanang ka lit’s’ebelletso ho penchene o ameha o litlolong tsa Molao.

Clause 76: Appointment of persons to conduct investigations: Molauli o na le matla ho khetha batho b a ka etsang lipatlisiso moo a belaellang litlolo tsa Molao litabeng tse amanang le li penchene.

Clause 77: Revocation of registration or licence, Molauli o na le matla a ho hula tumello kapa ngoliso ea ho rekisa li penchene ho mang kapa mang e a tlotseng Melao e tsamaisang litaba tsa li penchene.

Clause 78: Right to appeal to the tribunal, mang kapa mang e a s’a khotsofalang ke qeto ea molauli, o na le tokelo ea ho kenya maipiletso ho manamouli ea hloahiloeng tlas’a Molao oa \Ffinancial institutions Aact of 2012.

Clause 79: Member and beneficiary complaints, ha setho kapa mophelisuoa oa setho a s’a khotsofalla t’sebelletso ea penchene o na le tokelo ea ho etsa tlaleho ho moalauli hore a kene lipakeng.

Clause 80: Lipenchene le boohle ba amehang ba lebelletsoe ho fihlela lipehelo tsa Molao ona pele ho feta nako ea likhoeli tse t’s’eletseng ho tloha ha Molao ona o kena t’sebetsong.

Clause 81: Molauli o na le matla a ho etsa Melaoana e tsamaisang litaba tsa li penchene.

Kea Leboha Mohlomphehi.

CHAIRPERSON: ke teka taba hore Clauses 75 to 81, li eme ele Kkarolo ea Sset’s’oant’s’o sa Molao, ‘me Litho tse Khabane li ka bua.

Question put and agreed to.

Committee Resolves Itself into the House

VICE-PRESIDENT: Litho tse Khabane, Set’soant’s’o sa Molao se fetile ka hare ho komiti ntle ho Lihlomathiso tsa letho, Honourable Minister, re tataisetse mothating o hlahlamang ntate.

Third Reading

HON. MINISTER M. MAJORO: Kea Leboha Mohlomphehi, ha joale ke ema mona ho kopa hore Set’s’oant’s’o sena sa Molao se baloe Llekhetlo la Bboraro hang hang.

VICE-PRESIDENT: Na ke takatso ea Ntlo ee e Khabane hore Set’s’oant’s’o see sa Molao se baloe Llekhetlo la Bboraro, ‘me se fete hang hang?

Question put and agreed to.

HON. MINISTER M. MAJORO: Kea Leboha Mohlomphehi oaka, ke boetse ke ema mona haele mona Ntlo e se e entse ‘ee’e e kholo hore Set’s’oant’s’o sena sa Molao se baloe Llekhetlo la Bboraro, ‘me se fete. Mohlomphehi oaka ke lakatsa ho nka monyetla ona hore ke Lebohe Litho ka t’s’ebetso e matla. Mosebetsi ona o ka pela Ntlo ke o moholo haholo, Set’s’oant’s’o sena sa Molao ke Set’s’oant’s’o e tla ba Molao oa bohlokoa haholo naheng ena.

Ke mametse ka matla boeletsi ba Litho. Ke mametse ha ho buuoa ka botloli ba Molao haholo-holo Melao ena ea lichelete ona o bitsoang ‘Mmoney Llaundering’, ‘me ke ntho eo ehlileng joale e jang setsi. E kotsi haholo Bahlomphehi ba ka eo bo ‘nnete Melao ea rona eona e tiile. Melao ea li- insurance e na le litemana tse sebetsanang le money laundering, Melao ea lipenchene ke ena.

Re na le Melao e khethehileng ea money laundering. Ho na le Melaoana e meng e mengata hape e ntse amana le money laundering fela joale moo tsietsi e leng hona teng haholo- holo ke mane moo litlolo tsa Molao li batlisisoang teng. Li behoa ka pela Makhotla joale li ahloloa, mono joale ke hona moo re tlamehang ho tiisa ka teng. Empa ka Melaong ehlile re ikatetse.

Ho ena ea Basotho ba jooang ke ntho e kotsi, maoba re ne re eletsa ba babang ho na le ntho e ncha mona ho thoe ke Forex Trading, bano ba forex trading ke ile k’ aba le monyetla oa ho lula le bona ka ba hopotsa hore Ma America ana le puo e reng “if it quirks like a duck, it’s a duck” ho thoe hao kene ka hara qhoboi, joale o utloa nthoe e ntse lla joalo ka letata, uo tsebe ke lona uo bo s’o thunya hona mono. Joale nako e ‘ngoe bo- mphato ba hao, o kentse phala e lla joalo ka letata, hao mo bone, mo betse. Ke ne ke re ho batho ban- a ba Forex Trading ha hona ka mokhoa o mong ntle le ho sheba ntho ena. Ntho ena ke Pyramid Scheme. Tsoahang ka har’a ntho ena le tla jooa. Ba re hela, Ntate khaohana le rona ke lichelete tsa rona tsena. ‘Me kea hopola ka MKM re ne re eletse, ba re chechellang morao.

Ke re ha ho na ka mokhoa o mong ntle le ho sheba ntho ena., Nntho ena ke Pyramid Scheme, tsoang kahar’a ntho ena le tla jeoa, ba re, ‘hela, Ntate, khaohana le rona, ke lichelete tsa rona tsena’, ‘me kea hopola ka MKM re nre re eletse, ba re, ‘tlohang, chechellang morao’.

E leng ho re kahar’a Basotho, ba bang kannete ke ba sa elelloeng, ba sa tsebeng litsietsi tsena, bao ho nepahetseng ha u ba eletsa, ba bang ke ba tsebang, feela ba utloa hantle hore, aik’hcona ke salla morao, batho ba haha matlo ka mona, joale lona le re ke tsoe kahar’a lintho tsena.  Ke eona tsietsi eo re nang le eona, empa qetellong ho ntse ho jeoae Basotho.  Mohlomong li-schemes tse kang tsona li ntsena li thusa joale hore Basotho ba be le matsete a mangata, moo ba tla isa lichelete teng, ho fapana le hore ba ‘ne ba jeoe ke bo-MMM, li-fly-by-night.

Ka hona ke leboha ho ka tsela e khethehileng, Bahlomphehi ba ka, hobane kajeno ha e le mona eka Sets’onats’o sena eka se tla feta, kannete le entse oa lona mosebetsi.  Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Seconder. Morena oa Leribe.

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Ha ke u lebohe, Mohlomphehi Motlatsi oa Madam President.  Mohlomphehi, ruri Mohlomphehi Letona le Khabane ka Sets’oants’o sena sa Molao o lekile ho re hlalosetsa, kapa o hlalositse likateng tsa Sets’oants’o sena sa Molao, ‘me kannete re hlokometse hore ngoliso, tsamaiso, le taba ea tataiso ke litaba tse teng, tse fumanehang kahar’a Sets’oants’o sena sa Molao joalokaha a ne a ntse a hlalosa hore ke ntlafatso mohlomong ea Proclamation ea Letlole la Pensions la 1967, ‘me e ntse e le taba e ‘ngoe e matlafatsang Defined Contribution Pension Scheme.

Mohlomphehil litaba tsena re mpa re re ha u sheba tsela eo Sets’oants’o sa Molao, tokomane ena e kopantsoeng ka teng, Letona le Khabane, leha ke sa bue le eena, Mohlomphehi, ke bua le Setulo, u tla fumana hore nako eo lits’oannats’o tsa molao kannete li fihlang matsohong a rona, ha ho be bobebe haholo, ebile ho re notla taba ea hore re kenye letsoho ka matla-matla tabeng ea lints’oants’o tsa molao tse amang lichelete, hobane ha u bala Temana ea 80 kahar’a Molao oa Motheo e bua ka Limitation of Powers of Senate.

Joale, Mohlomphehi, haeba litaba tseno re tla thola tokomane two (2) days or three (3) days before e tlo tla e tekoa ka har’a Ntlo ena, ehlile u tla thola hore re se re hoalotsa feela litemanae tseno, ‘me re ntse re re Sets’oants’o sena sa Molao se tla nakong e nepahetseng ‘na ha ke sheba, hobane ha u hlokomela litaba tsena tsa Tlhopho-Bocha, e ntse e le taba ea bohlokoa, Mohlomphehi, hore ho thoe sa hole se chekoa mohla lets’olo, re tle ke re shebe taba ena ea nako, e nkoang ke lits’oants’o tsa molao tse buang ka lichelete ka har’a Ntlo ena, hobane likateng tse ling, kapa tsamaiso ea puso ka lehlakoreng le leng e na le likateng tse ngata. 

Hanyane motho ha a ka etsa mohlala, mohlomong ha nka ralotsa, re sheba taba ea SDGs, u tla fumana hore re ntse re le naha re itlama litabeng tse ling, ‘me litaba tseno, haeba li tlameha ho phethahala, joale li phethahala ka chelete, ‘me e tla re thusa hore ha re fan a ka boeletsi, ra be re fana ka oona ka tieo, ebile re shebile le nako mohlomong hore e se ke ea re siea.

Empa, Mohlomphehi, ka mantsoe ana kannete re leboha Letona le Khabane ka taba ea phetiso ea Sets’oants’o sena sa Molao, ‘me re re se fete, se eo sebeletsa Basotho, se sebeletse naha, moruo oa Lesotho o tl’o ntlafale.  Kea leboha, Mohlomphehi…(LITLATSE)…

Question that the Bill be read for the Third Time Proposed.

HON. SENATOR M.T. MOHALE:  Kea leboha, Ntate Motlatsi oa President.  Ke leboha le Letona le Khabane ka mosebetsi ona o khabane oo esale sechaba sa Basotho se letile ka oona. 

Re tla hopola hore litaba tsena tsa Pension Fund Bill esale e le sello sa phohomela sa lilemo tse telele haholo, hoo ts’epo e neng e le sieo ea hore se tla qetella se fetile.  Joale ho monate ho bona ha e le mona Sets’oants’o sena se feta tjena, Letona le bahlanka ba entse bonnete ba hore ba thiba hohle moo ebang litloli tsa molao le batho bana ba re hlahafalletseng, ba tla ba sitisa hore ba tle ba tsebe ho sebelisa morero ona o mobe, ‘me ba itlhophile hantle, ‘me rea ba lebohelae.

E se eka litaba tsena tsa Pension Fund li tla thusa le hore batseteli ba tlise lichelete ho tla tsetela ka har’a naha, maemong ana ao re bonang ho hlokahala mesebetsi, bana ba tsoa likolong, ho se na moo ba ka sebetsang.

Ha re ts’epe hore Sets’oants’o sena sa Molao se tla thusa hore ban a ba tsoang likolong ba tle ba khone hore ba fumana mesebetsi.  Kea leboha.

Question that the Bill be read for the Third Time and do pass put and agreed to.

MR. VICE-PRESIDENT:  Litho tse Khabane, re tla elelloa hore ka pele ho rona ka mono ho na le Notice Paper No. 46, eo e leng a Notice of an urgent Motion oa hore Ntlo e tle e phomolele Boipuso, ‘me ho latela Melaoana ea rona ea Tsamaiso, ha e- s’o butsoe, ‘me ha e- s’o butsoe tjena, re lokela hore re sebelise Standing Order No. 31(3) hore se re lumelle hore re tsoele- pele ka Tlhahiso ena, leha e le mono e s’o butsoe.

Question put and agreed to.

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Mohlomphehi Motlatsi oa Madam President, ke bona eka e ngata ho feta, che, Mohlomphehi.

MR. VICE-PRESIDENT:  Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo, re thuse, Ntate.

HON. K. DIHOLO: (DEPUTY MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT):  Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli.  Ke ema mona ke sisinya hore Ntlo ena e Khabane ea Senate ha e phahama kajeno, Labone la la 26 Loetse, 2019, e phomole ho fihlela la 22 Mphalane, 2019, ka 10:30 hoseng, e le ho fa Litho tse Khabane monyetla oa ho ea Lits’ebeletsong tsa Letsatsi la Boipuso.

Taba ena e bohlokoa haholo, Bahlomphehi, hobane re naha eo re tsebang hore kamehla ehlile e ketekela Letsatsi lena, hobane nalane ea rona e ea re joetsa hore re ile ra busoa ke naha ea Manyesemane nako e telele, ka lilemo tse ka tolokehang li le ngata haholo.  Empa ke maoba mon a ka 1966 ha Lesotho le fumana Boipuso.  Tebello e ne e le hore ha e le mona kajeno lena re se re na le lilemo tse mashome a mahlano a metso, ebe Lesotho le se le fetohile haholo, hobane re nako e teletsana joale re ipusa. 

Feela hoo e leng taba ke hore re tloaetse hore re ketekele Letsatsi lena, ‘me re tla tsoela pele re le naha ho bonts’a hore re motlotlo hore ebe re its’oarela litaba tsa rona, re itaolela maphelo a rona, re shebane le litaba tsa moruo oa rona ka borona, hore na re iketsetsa mesebetsi joang ka har’a naha, re iketsetsa lintlafatso joang, na ha re le phomolong re tla ‘ne re e’o itlhatlhoba hore na ebe re se re ense litsela tse kae, re se re fepetse metsi a mangata hakae sechabeng, na motlakase o fela o anela naha ee, likolo li ntse li atoloha, lipetleleo, joalo-joalo. Re le sechaba se ipusang, na re ntse re na le lerato la mantlha lela leo Morena Moshoeshoe a neng a re rutile lona, a bile a re khotso ke khaitseli ea hae na.  

E leng hore phomolo ena e bohlokoa haholo, ha e le mona re sisinya hore re tle re ee phomolong, hobane beke e tlang ka la 4 Mphalane 2019, ehlile ke letsatsi la bohlokoa hore re tle re e’o phomola, ‘me ho phomola hono, ha re phomole hobane re lula malapeng, ke letsatsi leo re il’o bona hore na re ketekela Letsatsi lena la Boipuso, eseng ka celebrations feela, empa le ka lintlafatso tseo re iketsetsang tsona. 

Re atisa ho lema lifate, empa ke ntse ke elelloa hore e ka ‘na eaba re khaletse ho kenya letsoho mefuteng e meng ea lintlafatso khetlong lena, ‘me litaba tseno li tla hlakisoa hantle.

Ka mabaka ana, kea sisinya, Mohlomphehi, ha reba re e’o phomolang, re e’o ketekelang letsatsi lena la bohlokoa-hlokoa. 

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Seconder.  Mofumahali Nthati.

HON. SENATOR N.L. BERENG:  Ha ke u lebohe, Mohlomphehi Motlatsi oa Mopresitdente.  Ntate, ka uena u ntumelle ke tlatse Letona le Kkhabane hore Ntlo ena ha e phahama Labone la la 26 Loetsoe e phomole ho fihlela Labobeli la la 22 Mphalane, e le ho lumella Litho tse Khabane hore li e’o keteka Letsatsi la Boipuso.

Mohlomphehi, ke thabile haholo ha Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo a etsa ts’isits’nyo ena, ‘me le Litho tse Khabane li e ananetse, leha ke bona Letsatsi la Boipuso re se re sa le hlomphe joaloeka mehleng ea pele, ‘me ha ke tsebe hore na bona e le ‘Muso ba tla ikeletsa joang hore seriti seno se khutle hape-hape, hobane ha re ntse re hola Letsatsi la Boipuso le ne le ketekoa ka hore re l’o hlaola hlaba-hlabane.  Haeso Leribe koana hlaba-hlabane e ne e se ngata haholo, ho ne ho na le ho bitsoang ka hore ke moqhoshooa, e le ntho e tenya tjena, ha ke e-s’o e bone ka mona kamoo ke nyetsoeng ka teng.  E ne e le letsatsi la hore re il’o tlosa tsona litaba tsa mofuta ono, tse senyang tikoloho ea rona, li bile li senya le boea ba liphoofolo tsa rona.

E ne e ba ke nakong eo baetapele ba tla bokeletsa seo sechaba se ba eteletseng pele hore ho katoe mangope, ‘me Mohlomphehi Letona le Khabane, ke ne nka eletsa, ke ntse ke mo tlatsa joalo hore e le ‘Muso o Khabane, ba ke ba lule fats’e ba ikeletse hore na letsatsi lane la temo ea lifate le ileng la felisoa; ha ke tsebe hore na ke puso ea Congress, kapa ke Masole, che, re tla thusanang hobane lintho tsena li fetoha nako le nako, hore na ebe ho  latela phetoho ena ea maemo a leholimo, e o ho bonahalang e le teng hona joale, na ba tla ikeletsa neng hore le boele le khutlele hape ts’ebetsong, ‘me ha le khutlela ts’ebetsong, ha se hore re kene likoloing tsa rona re ee Bloemfontein, ba bang re ee Gauteng, ba bang re eeng hokae, ke letsatsi la hore ho hle ho lengoe lifate.

‘Na nka ba ka eletsa, Mohlomphehi Letona le Khabane, hore e se ke ea ba letsatsi la phomolo Letsatsi leno la National Tree Planting, e hle e be letsatsi leno le behoang, e ntse e le letsatsi la mosebetsi, feela ho tsebahale ka hare ho Calendar ea selemo le ea ‘Muso, hore ho tla ba le letsatsi le joalo, leo re le sechaba re tla ikeletsa hore ho lengoe lifate, hobane rea tseba hore moo lifate li leng hona teng, u tla fumana hore pula e na haholo, ho feta moo ho leng lehoatata, ho se na lifate.

Mohlomphehi, ha ke behile hakana ke kopa hore re eeng re l’o ketekela Boipuso, re rapelleng pula, hore re tsebe ho lema.

Question proposed.

HON. SENATOR M.S. MAAMA: Ha ke u lebohe, Ntate Mohlomphehi oa ka Motlatsi oa President.  Ke mpe ke hlomphe le Litho tse Khabane, ke mpe ke hlomphe Matona a ka a Khabane.  Ntate, ha e le mona kajeno lena re koala, ‘me ‘na ke boetse ke tlatsa puo ea ‘M’e Nthati, hobane nako eno eo e neng e le Letsatsi la Boipuso, e ne e le letsatsi la temo ea lifate, ho boetse ho hoelehetsoa hore e- be letsatsi leo ho tlosoang eona hlaba-hlabane majareteng, metseng le naheng.  Empa ke bona lintho tsena li se li fetohile kaofela.

Empa joale ha ke bua ke re ke be ke hopole ntat’a Ntahli, leha ke ne ke se motho oa party, feela ke re ke mo hopola ka hloko, hobane ka nako eno e ne e le motho ea neng a le hlokolosi haholo.  Le pusong ea Sesole, ba ile ba batla ba etsa mosebetsi o motle, joale empa ke bona lintho tsena ha li ntse li chencha, kapa li chenchoa ke bapolotiki, ha ba sa tseba ntho eno eo ho thoeng ho tlosoa hlaba-hlabane. U s’o bona feela boholo ba bona ho s’o nkoa maeto, ha ho ts’oanetse hore ho etsoe ntlafatso, ho kata mangope, ho lengoe lifate, u bona ho s’o nkoa maeto, ho hoholo ke ho tsamaea, maeto ano ao e leng Letsatsi la Boipusoos, ha re ts’oanetse hore ebe ho t la tsuoa ka matlong, ebe ho tla lengoa lifate, ho katoe mangope ha e sa etsoa. 

Ke ipotsa feela hore na hobane’ng ‘Muso oa rona le kajeno lena ke fana ka keletso ho Matona a ka a Khabane hore ho k’o luloe fats’e, ho lokisoe litaba.  Ea hore ho k’o etsoe ntlafatso e ka etsoang, ha ho thoe ke Letsatsi la Boipuso, ho k’o lengoe lifate.  Joale empa ena ea hore ho nts’o buuoa ka taba ea bana hore ha mesebetsi e le sieo ebe ho thoe ba e’o cheka lihala-hala, u ipotsa hore na lihala-hala li etsa’ng. Hha ho ts’oanetse hore ho lengoe lifate, bana ba fuoe mesebetsi eo, joale u ipotsa hore na ba hlaola eng, ena eo ba il’o e hlaola, ho thoe ba tlameha hore ba tla fuoa chelete, empa ho thoe chelete ha e eo.

Ke boetse ke re, Ntate, ke thoholetsa hore Letsatsi lena e ke e- be letsatsi leo le rona re le Marena, re ke re etse hore ‘Muso ona oa rona o litulong o k’o ikeletse hore ho lengoe lifate, ‘me ho katoe mangope, leha e le mona climate change, boemo ba leholimo bo se bo fetohile, ‘me e fetohile rea bona le rona, u s’o bona pula e se e sa ne ka nako ea eona eo e neng e na kamoo Molimo a etsang kateng, mohlomong ke ka lebaka la libe tsa rona, makhopo a rona, ‘me ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe e na le nako ea hore Molimo a tla ke a re fetole, re ke re tsebe hore re rapele, re bue le Molimo, hobane ke bona eka ekare boholo ha ba sa ea leha e le ka hare ho kereke, e se e le matsatsi a ho t hoe Sontaha ho uoa kerekeng, ke nako eo ba eang libokeng tsa bona, ‘me ha u sheba u bona hore ha ba sa tseba Molimo hore na Molimo o kae, ‘me ba ts’oanetse hore ba itekole hore eka ‘na eaba ke ka lebaka la melato ea bona, hobane hantle-ntle sechaba ha ho thoe lentsoe la sechaba ke poho, ha u bone hohang ho etsahala hore ba hopole hore na moo ba tsoang teng ba tsoa kae.  Ha ba qala ba kena polotiking ba se ba bile ba lebetse.

Empa ke re, Ntate, ke fana ka keletso ho bona, ‘me ha ke fana ka keletso ke rata hore letsatsi lena la litaba tsena tsa ka ba tle ba li hopole, haeba ke bana ba Basotho, e se bana ba Makhooa, e le hore ba tseba hore ba tsoang pusong, ba ‘ne ba tsebe hore ba ntse ba busoa, ‘me ha ke buile hakana kea leboha, Mohlomphehi…(LITLATSE)…

HON. SENATOR LEBESA:  Kea leboha, Ntate Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo.  Le ‘na ntumelle, Ntate, ha e le mona Moetapele oa Ntlo a tekile hore kajeno ha Ntlo ena e Khabane e phahama e tle e khutle ka Labobeli la la 22.  Ke lumela hore phomolo ena e bohlokoa, Morena oa Leribe, e etsa u ee haeno kobo-liphororo, Leribe, u k’u lekolea sechaba, u k’u soaele Maseru, ‘me…

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Ntlha ea Ttsamaiso, Mohlomphehi. Mohlomphehi, Setho se Khabane se ntse se otla hantle, feela ke ne ke kopa se hule mantsoe ano a kobo-liphororo.  Mohlomphehi, kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Ho thoe mantsoe ano a hau a un-parliamentary, Ntate.  A hule.

HON. SENATOR LEBESA:  Mohlomphehi Molula-Setulo, kea a hula mantsoe ano, Ntate, a hore ha habo kobo-liphororo.

MR. VICE-PRESIDENT:  E re le ‘na ke u thuse.  Hula hore ke Molula-Setulo.

HON. SENATOR LEBESA:  Oh!, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookamelio oa Ntlo.  Polelo ena e bohlokoa hobane e etsa hore re le sechaba sa Basotho re leke ho bona hore na re tloha hokae, ‘me boemo bona ba ho keteka Boipuso bo bang…taba ena e etsa hore le moo ebang re fositse re khutlele mateanong a litsela.  Litho tse Khabane li supile mona hore taba ea bohlokoa ke hore linakong tsa lilemo tsa pele ka nako ea Keteko ea Boipuso, ho ne ho lengoa lifate, ‘me taba eno le ka hare ho metse ho tlosoa eona hlaba-hlabane, joalo-joalo, le sechaba seo se ikarabellang tlas’a puso le botataisi ba Borena, ‘me boemo bono re lekane hore re khutlele mateanong a litsela, ebe litaba tseo re ntseng re tsoela pele ka tsona, hobane ena ea Sontaha eona ea ho ea libokeng, re ntse re ea kerekeng, re leboha, re hopola boholo ba Molimo, ‘me lea tseba hore le hona libokeng mono, ho nts’o na le bahlanka ba Molimo le…ba ntseng ba li bula, le ‘ona Marena a ka, kannete…ba e lelekellang lintja kea tseba, ka bahlanka ba bona, pele re tla thakhola ho bona hore libakeng tsa rona mosebetsi o etsoang o nepahetse, ‘me…

MR. VICE-PRESIDENT:  Order, Honourable Lebesa.  Mofumahali Mabela o fa Bahlomphehi Matona mofao, joale uena u senya taba eno…(LITS’EHO)…

HON. SENATOR LEBESA: ‘Me kannete, Ntate, phomolo ena kea kholoa e tla ba bohlokoa, e etse hore re ke re hetle morao hore na re le Lesotho, re le Basotho, re tloha hokae, ‘me re ts’oanela ho sebeletsa naha ena ka ‘nete eohle le ka boitelo, re behile Morena Molimo ka holim’a tsohle kaofela, hobane ha se ka bohlale hore ebe re ntse re phela, ke ka matla le boholo ba hae…(LITLATSE)…

Question put and agreed to.

RESOLVED:

That this Honourable Senate when it rises today, Tuesday, 26th September, 2019, it do adjourn until Tuesday, 22 October, 2019, I order to allow Honourable Senators to attend Independence Celebrations.

MR. VICE-PRESIDENT:  Litho tse Khabane, re tla ea phomolong ea Boipuso, ‘me eo Litho tse Khabane li seng li behile ka makhethe hore na tebellong e ne ee ebe hore re tla etsa joang, ‘me kea kholoa e ntse e le bohlale hore re tle re bone hore re atamela ho etsa joalo.  E kholo ke hore, Morena oa ka oa Leribe, re tle re eeng le mahaee, moo re busang sechaba sa Basotho, re ‘ne re tlalehe hore na Ntlo e ntse e etsa mesebetsi efe, Ntate. 

Empa ha ke re le hore batho ha ba na tokelo ea ho b a Maseru mona, Ntate.  Ke ne ke mpa ke re feela ha Ntlo e phomotse…(LERATA)…  Oerder!.  Ke ne ke mpa ke re feela ha Ntlo e phomotse, tebello e ntse e le hore batho ka ho fapakana hoa bona, hoa rona re khutleleng to constituencies tsa rona ka ho fapakana hoa tsona.  Ke ho re ha re le Marena re khutleleng mane ho li-wardeng re il’o fan a ka mosebetsi, bao ebang ke bapolotiki ba khutle, ba il’o bolela hore na mosebetsi o nts’o sebetsoa ka tsela ea mofuta ofe.

Re fihla pheletsong ea mosebetsi oa letsatsi la kajeno.  Ntlo e tla boela e lula ka Labobeli kla la 22 Mphalanme, 2019, ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng.

The House is adjourned.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President, adjourned the House without question put, pursuant to Standing Orders.

The House accordingly adjourned at 12: 37noon p.m.