6 NOVEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

WEDNESDAY, 6th NOVEMBER, 2019

The House assembled at 10.30 a.m.

(MR. VICE PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

                      The Chaplain led the House in Prayer

               ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane hoseng hoa  kajeno. Litsebitso tsa la 5 Pulungoane 2019 li eme tjena;

 • Mohlomphehi Motlatsi oa Tona-Kholo o tla araba lipotso kajeno.
 • Komiti ea Legislation e tla kopana hang ha Ntlo e phomola ho sebetsa li-regulation tsa Lekala la Lichelete.
 • Letona la Lichelete le tla teka Lits’oants’o tsa Molao tsa Keketso ea Likhakanyo tsa Lichelete tsa ho tloha 2009/2018.
 • Ntlo ea Senate e na le mosebeletsi e mocha ke Ntate Mokete Makosholo, eena o tl’o sebetsa e le Office Assistant.
 • Ntate Makosholo, ema ntate Litho tse Khabane li u tsebe. Rea leboha, Ntate u ka lula fats’e.

Litsebiso li fella mona.

Next item Mr. Clerk.

2. ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

54. CLARIFICATION ON THE SENATE MATTERS

HON. SENATOR M. M. MOSHOESHOE A.sked the Deputy Prime Minister and Minister of Parliamentary Affairs to make clarification to the Senate with the regard of the following matters:

 1. Why are Ministerial Statements made only in the National Assembly and not in the Senate?
 2. Why are Ministers reluctant to answer questions posed by Senators?
 3. Why do Ministers who are Senators rarely attend Sittings of the Senate?
 4. When shall the Construction of the New Senate Chamber and office commence?
 5. What is the Government’s position regarding the Senate House as the upper Chamber of the Parliament of Lesotho, especially during the Reforms?

HON. M. MOLELEKI (Deputy Prime Minister and Minister of Parliamentary Affairs): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Kea le hlompha Bahlomphehi Litho tse Khabane. Potso ena e makalanyana a ’maloa ‘me ke tla leka hore ke e arabe kaofela hoa eona. Ke kope ts’oarelo hore ha ke ea fumana sebaka se setle sa hore e hle e ngoloe ka botlalo, empa litaba tsona li teng.

Ea pele ke ho re na hobaneng ha lipolelo li etsoa Paramenteng ea Lesotho ebe li fella ka Lekhotleng la Sechaba ha li fetele ka koano ka Senateng. Karabo ke hore re ts’oanela hoba le kutloisiso e pharalletseng ea hore na Paramente ea Lesotho ke eng. Ha u utloa motho a ntse a bua ka ntle ka mane motseng kapa seterateng  ka Paramente, u tla utloa hore o bua ka Lekhotla la Sechaba…

HON M. HLOAELE (Minister of Education): Kea leboha, Ntate. Ka’nete ha ke thesele letho leo Mong’a ka a ntseng a le bua, ke mpa ke re feela potso ena (a) ke bona e sa nepahala Mohlomphehi hobane e akaretsa Ministerial Statements tsohle. Ke ne ke re e mpe e kenye feela hore “some” Ministerial Statements

MR. VICE PRESIDENT: Honourable Minister u lumellane le potso?

Order! Morena Khoabane.

Lula fats’e Honourable Minister.

Honourable Minister ka boikokobetso u lumellana le potso hore ho na le li-statement tse etsoang ka Ntlong e ka tlaase li sa etsoe ka Ntlong e ka holimo. I thought u tla re ha ho joalo.

Tsoelapele Honourable Deputy Prime Minister.

HON. M. MOLELEKI (Deputy Prime Minister and Minister of Parliamentary Affairs): Mohlomphehi Motlatsi oa President, kea leboha ka tlhakiso eno eo u e etsang ‘me ke tsoelapele joale ka ha eka ha ho letho le etsahetseng. ‘Nete e salang ke ne ke le mane moo ke reng Paramente ea Lesotho ho ea ka Molao oa Lesotho oa Motheo e na le libaka tse tharo tse kholo haholo ho feta libaka tse ling. Sa pele se ka holimo-limo ke Ofisi ea Motlotlehi ‘me Ofisi eno ea Motlotlehi e na le eena Ntate Motlotlehi Rabasotho, ‘M’e Motlotlehi Mofumahali, Regent, Senior Secretary le sechaba se sengata se fetang mashome a mararo kaofela sa basebetsi Ofisi ea Motlotlehi. Ke karalo ea pele ea Paramente.

Ea bobeli ke Ntlo ena ea Senate eo ke arabang potso ho eona kajeno ‘me karolo ea boraro ea ho qetela ke Lekhotla la Sechaba.

Matsatsing ana, mehleng ena, nakong ena libaka tseno tse tharo li hlile li arohane physically. Empa neng-neng pele Litho tse Khabane li tla hopola hore mona e ne e le karolo ea Lekhotla la Senate le Ntlo ea Bakhethoa. Kamoso ba tla boela ba ba nqa e le ‘ngoe mohlang likarolo tse ling tsa potso tseo ke tl’o li araba mona li otlolohileng li phethahetseng.

Ke bomalimabe ha  Bahlomphehi Matona a ka etsa polelo ka karolong e ‘ngoe ea Paramente ebe ka mona ka Ntlong ea Senate ha a be teng. Ke e nka e le temoso ho feta potso eo ke e amohelang le ho e aka ka hlompho e kholo hore ke tla bona hore ha Mohlomphehi ‘M’e Letona kapa Ntate Letona a etsa polelo, ke tla be ke se ke re: ‘u be u se u hopola Mphou’.

Ha nakoana ho tlatsoa e ntse e le Mphou hobane tlase moo metsi a khuoang ka lenala joale eena o tla be a se a etsa ke le kateng ka koana ka Lekhotleng la Sechaba. Ke tla ba hopotsa ho fihlela kamor’a nako e sa belaetseng u tla utloa ba se ba hopola ba re “mphou! Mphou!”hore a theohe a tle ka koano.

Kea kholoa ke arabile karolo eno.

(b)  ea eona e re na hobaneng ha Matona a sa arabe lipotso tse botsoang ke Litho tsa Senate. Le eona ka mokhoa o ts’oanang ke hobane ba rata ho chechisa haholo ‘me ke tla bona hore ke thusana le motho ea bitsoang Leader of the Senate eo karolo ea potso e tlang, e tlang ho bua ka eena hobane ke eena ea ts’oanetseng hore ebe monitor oa ho bona hore lipotso ha li cheche ‘me ho ea ka mokhoa oa teng, ha li se li chechile tsa ba tsa checha, la boraro li tsoa le eena.

(c) e re na hoban’eng ha Litho tsa Matona ao e leng Litho tsa Ntlo ena e Khabane ho shebahala e ka li leqe ha li atise ho tla litulong tsa Ntlo. Ke ntse ke bua le Setho se Khabane se seng pel’a ka mona ke se botsa hore na hana quorum ke bokae. Se  nkhopolitse, joale kea sheba ke fumana Mohlomphehi Letona le Khabane la Thuto le Mohlomphehi Motlatsi oa Letona la Litaba tsa Lehae ke Litho ka mona ‘me ba ts’oanetse hore ba theputse ha  taba e le teng ka koano ba be teng. Ha e le teng ka Ntlong eane e ‘ngoe e leng Lekhotleng la Sechaba, ba be teng ba tloaele ho theputsa. Joale  ‘na le Leader of the Senate re tla bona hore re thusana hore taba eno ebe ke lekhetlo la ho qetela re botsoa Potso e ka reng eno tabeng ena.

(d) e re na khaho ea Ntlo ea Senate e tla qalella neng. Karabo mona e thatanyana hobane ho ne ho ile hoa ajoa chelete ke Paramente ea Lesotho hore ho tl’o ahoa Chamber ea Senate eaba ho tsoeloapele ka process ea ho batla mokonteraka, meralo e teng, ho na le ‘mila o motle oa sekontiri o kenang mane Lekhotleng la Sechaba holimo koana thabeng, o kenang ka bophirimela ebe Chamber ea Senate e ba tlas’a thaba mane haufinyana le rontabole ena ea National Assembly.

Meaho e metle ruri ea mehla ea kajeno. Ona o motle haholo ke oa mehleng ea khale empa o qotetsane o na le likhaello tse itseng. Joale bothata ba tla hlaha ka morao hore ho khethoe mokonteraka, Lekala la Mesebetsi e Meholo ea ‘Muso (Public Works) la etsa ts’ebetso eohle ea ho hloaea mokonteraka, hoa ba hoa hlaha eo  Lekala leno la Public Works le reng o siile mojaong oa tlholisano.

Ea mpa eaba bothata bo hlahang ha Number 2 ea mo hlahlamang a ipelaetsa a mathela ka Khotla ‘me taba ena ea sisintha, e hana ho fela ka Makhotleng ‘me ke tlameha hore ke tlalehele Ntlo ena e Khabane ka uena Mohlomphehi Motlatsi oa President hore litjeo li ntse li nyoloha li hloa matsatsa, lihloa mekoalaba. Qetellong ha re tsebe hore na Chamber eno e tla qetella e le bokae. Feela bonyane litjeo li se li menahane habeli ha ho ntse ho sothoa khoho letlopo ka taba ena.

Ho thata hore motho a ka e araba, Makhotla etla re ha e tloha Lekhotleng le Phahameng e ee Court of Appeal e qetelle e felile ka la bokae.  Taba eno ke e soabetse haholo hobane e liehisa Ntlo ena e Khabane hore e il’o sebeletsa moo ho sebetsehang hantle.

(e) e re na ‘Muso oa Lesotho o talima joang taba ea Ntlo ea Senate e le karolo ea Paramente ea Lesotho haholo-holo ho ipapisitsoe le taba ea Tlhopho-Bocha. Karabo ea eona Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli, Litho tse Khabane ke hore, ho na le likarolo tsa puso ea sechaba sa Lesotho tse supileng tseo Tlhopho-bocha e shebaneng le tsona. Tsona ke

 1.  Molao oa Motheo
 2. Paramente ea Lesotho.
 3. Bosebeletsi ba Sechaba bo Akaretsang (Public Service)
 4. Litsi tsa Ts’ireletso.
 5. Taba e amanang le litaba tsa moruo.
 6. Taba e amanang le Makhotla a Boahloli ho tloha qalong mane Lekhotleng la motseng (Local court, central court, judicial court, magistrate court, high court, court of appeal hore na li hlophshoa joang.

Mohlala, ke mang ea khethang President ea Court of Appeal? A latetse litaba life? Ke mang ea tlosang judge? A latetse methati efe? Litaba tsena li kukunela botsitso ba naha ea Lesotho.

 • Ke taba ena ea bophatlalatsi. Bo laoloa joang? Ke ingolle feela kapa ke ipuele feela kamoo ke ratang kateng ka mang kapa ka mang kahar’a naha ka moo? Na e boloka khotso? Na e tlisa botsitso taba eo? Kapa ke tlangoe molomo ka lethepu ke se ke ka bua ke thole?

E leng ho re linthla tseno tse supileng ke tsona tseo taba ea thlopho-bocha ea puso le lits’iea tsa puso ea Lesotho e leng ho tsona.

Ho lutse uena Mohlomphehi Motlatsi oa President mono Setulong, u tsamaisa Ntlo ena kajeno hobane mong’a hau Mohlomphehi President o hona Thlophong-bocha mane ha re ntse re bua tjena ‘me e ka’na eaba Bahlomphehi Litho tse Khabane tsa Ntlo ena ea Senate li hona ka mane. Le ‘na ke ne ke lokela hore ebe ke ka mane, empa ke ile ka fumana ho hlokahala hore ke hlomphe Paramente ea Lesotho ka ho tla hlakisa lintlha tsena. Ke soabela karabo e batlang e le teletsana empa ke nahana e ne e hlokahala.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR M. M. MOSHOESHOE: Kea leboha Ntate Vice-President. Ka’nete kea leboha ka likarabo tsena. Ke kopa ho nyanyeletsa potsong ea (b) Mohlomphehi o bonts’itse hore haeba Matona a ka tla ka mona eba a sitoa ho araba lipotso ebe li ntse li etsoa defer for the first time, second and the third time, li tla tsoa le Leader of the House. Re ne re na le Leader of the House mona e leng Ntate Hlaele ‘me ka’nete boemo ba hae ba  fetoha ka mabaka a hore e ne e se e se letona. Even now  ha re e’so be le Leader of the House. Ebe ke neng re tla fua the Leader of the House?

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. M. MOLELEKI (Deputy Prime Minister and Minister of Parliamentary Affairs): Ke leboha Mohlomphehi Mofumahali ha a nkhopotsa taba ena. Ke ne ke itse ke tla bua ka eona, Ntlo e tla hopola. Ae, ehlile ho joalo ka ha a bolela, leader of Senate e ne e ntse e le Ntate Lebohang Hlaele, eaba boemo ba hae bo ea fetoha joale hoa sala ho le lephaka moo. Ea neng a bitsoa Government Whip e ne e le Mohlomphehi Motlatsi ea Khabane oa Letona ‘M’e Rethabile Marumo Mokaeeane, le eena boemo ba hae ba fetoha. Ha bo fetoha ho ntse ho setse ho na le sekheo moo ‘me ke tiisetsa Ntlo ena e Khabane hore kamor’a beke e tlang, re tla be re fetisitse taba ea litho tseo tse peli tse tli’lo sebetsa ka mona ka Senateng. Hoban’eng ke re kamor’a beke e tlang?

Ke hobane kajeno ke Laboraro, tulo e hlahlamang ea Cabinet e tla ba Labobeli, ke hona moo Cabinet e tlang ho fana ka batho ba lelekisang le ho shebana le Government Business in this House.  ‘Na nka khothaletsa, nka lakatsa, nka ba le khopolo ka ba ka e beha ho Mohlomphehi Tona-Kholo, ka e beha ho Bahlomphehi Baetapele ba Coalition empa ha ho na hore letho ntle le hore the full Cabinet of Lesotho e kopanele taba eo, e hane, e hlohonolofatse, e e betla-betle mona e le hore e tle e re ho le tjena Ntate Mohlomphehi Letona le Khabane Ntate Mokoto Hloaele haeba eba eena…kapa kamoo ho ka bang kateng, ke ne ke etsa mohlala feela, Mohlomphehi.

E leng ho re sekheo seno re se eleletsoe ’M’e Mofumahali ‘me kamora beke e tlang se tla be se otlolohile.

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Kea leboha, ke botsa ka uena Motlatsi oa Mookameli ho Motlatsi oa Tona-Kholo kahar’a ‘Muso oa Lesotho ka litaba tsena tseo Ntate Morena Khomo e Ts’oana a li botsitseng le ho li beha ka pele ho uena e le uena Motsamaisi oa Paramente ka hare ho puso. Uena Right HonourableDeputy Prime Minister hore na taba ena ea Ntlo ena le khang e bakoang ke makhotla, u shebe mane ka nqane ho lemati hore ho entse crack hobane batho ba ne ba ntse ba sebetsa ka nqa eno, joale e ka ‘na eaba Ntlo ena e tla re oela neng kapa neng. Hore na ebe u ka arabela ka ho r’eng hobane ke mosebetsi oa hao oo? U tle u hle u re rute hore na u tla arabela ka ho r’eng ha Ntlo e ka re oela ea re roba melala ra ba le mathata-thata a bophelo.

Ea bobeli ke hore na Ntate uena le moifo oa heno oa Matona ebe le ke ke la thusa la lula le batho baa ba tsekisanang hore for the sake…ke hore le etse immediate hore ‘banna! Ts’ebetso e eme ka lebaka la khang tsa lona. Can you be  on par on this project so that re tle re tsebe ho fumana solution?’ Because they are at liberty ea ho etsa khang ebile ba iketlile ha ba na le bothata, empa ba utloang bohloko  ke rona.

Ts’enyeho ea Matona ao le a behileng mohlomong ka hare ho Lekala lena la Works esitana le motho ea ka tolokoang e le Principal Secretary ebe ha se bona batho ba –o kile oa etsa investigate, ntate?

Joale Letona la Finance le ikeme,  Ntate ke ne ke batla ho mo botsa taba. Potso ena ea ka ke tla e pheta Ntate hore: na ebe u kile oa hlahloba hore ehlile this is honestly taba ea batho bao ba tsekisanang kapa le Lekala ka bo-lona le na le kobo ea bohali tiehisong ee?’

Haeba ho ka u khahla u ke u shebe hore na li Pricipal Secretaries (PSs), Ministers –  joale le ho bona batho bana na u keke ua kenya letsoho ho ba kopanya, hobane re tla tla re u qosa ha Ntlo eno e ka re oela. Ke ea khale, e na le cracks, e senyehile, Ntate.

E ba le mohau hee, Mohlomphehi oa ka, ka potso eo ke reng na ebe u keke ua kena lipakeng ho batho bao ba tsekisanong, ka mohlomong ua ba ua khetha karolo ea matona a ka tsebang ho shebana le taba ena ho e phekola le ho e isa moriting?

Ke hobane joale ka’nete re khokehile ke batho ba tsekisanang taba eo eseng ea bona feela chelete ele ea bona ebile ele bona ba tl’o e ja ba sa re fe letho.

Joale, Ntate, ke re a k’u mpe u re hlabe malotsana ka taba ena!

Ke hore le taba ena, from Ntate to whip Ministers, ke ee ke utloe batho ha  Malema a it’soere hampe ka Paramenteng ebe ho ntse hothoe, ‘Honourable Member’. Athe motho ha a qala a it’soara hampe ka boemo o bitsoa ka lebitso la hae ho re, “Mr. Malema;” not “Honourable Malema”. So le mona Li-Minister tsena you have to name and shame them hobane ehlile ha ba utloisise t’sobotsi ea Paramente ea Lesotho.

Joale ke re na ebe  tabeng eo u tla ba eletsa? Ebe esale u ntse u  eletsa! U ka ba bitsetsa ofising ea hao ho ba khalemella hore ba lemohe boholo ba Matlo ana a mabeli ka tekano, Ntate.

 Kea Leboha, Mohlomphehi.

HON. DEPUTY PRIME MINISTER M. MOLELEKI: Kea Leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President.

Ka’nete ke nka mofao taba eo Mohlomphehi Morena oa ka a e hlahisang ea hore re boneng maoala a hore joale Ntlo ke ena e qalella structurally. Ke ho re e ka ‘na ea beha le maphelo a bo Mohlomphehi President le Vice President le Litho tse Khabane tsietsing.

 Ke ho re re sebeletse ho fumana some kind of middle ground ho kena lipakeng tsa batho bano hobane re ka lemalla ntho eno ea hore mosebetsi oa sechaba o eme, ebe lit’senyehelo li ntse li nyoloha.

 mMohlala o bonolo feela –  che ho ne ho se hobe hakaalo mono. Feela Ntlo eno ea Palace e qetile lilemo tse fetang tse robeli, ‘me lit’senyehelo tse tsoang ho eona li ntse li nyoloha feela li e hloa matsatsa!  Ha ho ka hoa eba joalo ka mona  ka Senateng, hoa eba joalo hohle hohle, hoa utloahala hore puso ea rona e se ele tsietsing. Kahoo ke ahela litaba tseo lesaka tsa Morena oa ka ele karabo ea potso eno ho eena.

Joale  le ena ea Bahlomphehi Matona a nkang litaba tsa ka Ntlong ha t’setsane, ruri ke tla e nkela likhato etsoe ke nketsoe tsona hoseng. Ha ho ne ho uooe tabeng ea li-reform tsena tse akaretsang, ho ne ho thoe ho etsoa ntho e bitsoang National Leaders Forum.

Ha ea atleha hantle hobane re ntse re ipuoa re le moloko oa kajeno oa tlhopho bocha ea puso ea Lesotho hore re eeng hantle, re pheheng nku, e tsoe masapong litabeng tseno. Ke ile ka kopa Mohlomphehi Tona-Kholo ha re ea li-reformong, ke bona eka ekaba ke hlompholla Paramente ea Lesotho ha nkeke, ka tlohela ho ea nthong ea li-reform ka ea ka mane ka Paramenteng ho ea araba litaba tsena.

Ke hobane le eona Paramente ena e tla fetisa ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe e ka nahanoang ka li-reform ka mane; ha esa fete Paramenteng ea Lesotho e tlaba lefela la mafela.

Eleng hore ke tla bua le Bahlomphehi Matona, ‘me mohlomong ho ka hlokahala hore bekeng e kapele ho e tlang, ke tle ke tl’o tla etsa polelo ha ke hlaisa Liofisiri tseno tse kholo tsa Ntlo ena Moetapele oa Senate le Government Whip ea ‘Muso ka mona ka Senateng.

 Kea Leboha, Mohlomphehi.

HON. VICE PRESIDENT: Kea Leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Tona-Kholo.

Honourable K.T. Matela.

HON. SENATOR K.L. THEKO: Ke beha lebitsong la Morena oaka oa Makhoakhoa, Morena Temane Matela, Potso ena ea e buang ka palo ea 63 lebitsong la hae, Kea Leboha.

Question 63

Progress regarding Lesotho Highlands Water Project Hydropower Generation.

HON. VICE PRESIDENT: Honourable Minister of Water. Honourable Minister.

HON DR. M. MAJORO (Minister of Finance): Kea Leboha, Mohlomphehi oaka.

 Kke e kopela hore e cheche.

The Question was Deferred

HON. VICE PRESIDENT: Morena Khoabane, ema, Ntate, u bue haeba u bua, Ntate. Re etsa address…

HON. SENATOR K.L. THEKO: Ehlile ke rata hore, Honourable,  The  Right Honourable Deputy Prime Minister o teng ele mong’a Tsamaiso ea Paramente. Ele mosebetsi oo a u fuoeng, joale o bona hantle  ntho eo re qetang ho e etsa, a re o tla e lokisa! Ke ena it is glaring right in front of his eyes

Ke hobane haeba Letona la tsa Metsi le le siko, litaba li ea arolelanoa. Leha ebile ke tseba ele mokhotsi oa Ntate, ne ke re ekaba o file Ntate Majoro karabo ena hore a tl’o mo arabella.

HON. VICE PRESIDENT: Honourable Senator, ke kopa ho namolela Honourable Minister. Oa itatola, Ntate, ere ke mo sirelletse.

HON. SENATOR K.L. THEKO: Feela hee ‘na ke ne ke re Ntate taba ena e chabile joalo ka letsatsi hore ehlile Maparamente a bitsoang Matona, Right Honourable Deputy Prime Minister, u ba shebe hee, Ntate! Ke ho re ehlile, ka’nete kamehla Letona ha le le siko le nehela e mong hore a k’u il’o nkarabella potso ena. Ke e beha tjena, empa ha a etsa joalo!

Le uena, Ntate Mosia, ha u na letho lebitsong la taba eo? Ke bolela Letona la Local Government. Na Ntate ha a na letho le eena le Ntate Hlaele le Ntate Diholo? Joale hoa bonahala, hee, ka’nete pitsa e ea lutla!

 Kea Leboha, Mohlomphehi.

HON. VICE PRESIDENT: Honourable Deputy Prime Minister, kannete, Ntate, ke bona bophelo boo re bo phelang ha ho butsuoe Honourable Ministers lipotso. Hoo re eeng  re qetelle re se re sa tsebe hore na re etse joang, Ntate!

 U k’u mp’u  e t’soare ka bohaleng kamoo e sehang, Ntate, ho namolela Ntlo ena e Khabane.

Ho na le ntho eo u ka ratang ho e bua Ntate Deputy Prime Minister?

HON. DEPUTY PRIME MINISTER M. MOLELEKI: Mohlomphehi Motlatsi oa President, ke ntse ke sebela Mohlomphehi Letona le Khabane hore haeba o na le karabo o na ka ema ka Ntlha ea Tsamaiso a kopa hore Ntlo e mo lumelle le eena, u mo lumelle ho fana ka karabo, empa haeba ha e eo, ka’nete re  mo chechisetse eona.

Empa rea e bona taba ena re tla e lokisa, Mohlomphehi.

HON. SENATOR K.L. THEKO: One of the Ministers behind me says he has got a verbal answer to that regard. Joale ‘Na ke re for the purpose of record, ha Letona le araba potso le e arabe le e ngotse re se ke ra mo etselletsa ho re, ‘o na re’. We know we have Hansard, but Hansard with its expertise might be able to answer kapa to interpret what he is saying but ebe kamoso le eena oa hana, ese e se mona! Joale ke re ena e verbal will totally distort whatever we want him to answer. Ka hona, joale ka ha Ntate a se a mo kopetse, e etsoe defer, ha a amohela a tla mpe a e arabe ka letsatsi le leng. Ena ea verbal ha e amohelehe. O ne a sa itukisetsa ho tla mosebetsing!

Rea Leboha, Mohlomphehi.

HON. VICE PRESIDENT: Kea Leboha, Ntate. Potso e ne e se e bile e chechile.

Re fihla pheletsong ea mosebetsi oa letsatsi lenare tla boela re kopana hosane ka 10:30 am

                                   ADJOURNMENT

There being no further business on the Order Paper, Mr. Vice-President Adjourned the House without Question put, pursuant to the Standing Order No. 16 (3). The House was adjourned accordingly at 11:06 a.m. until Thursday, 7th November, 2019 at 10:30 a.m.