04 MAY 2021 HANSARD COMPLETE

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Tuesday, 4th May, 2021

The House assembled at 10:30 a.m.

(MADAM PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MADAM PRESIDENT:  Order.  Litho tse Khabane, re boele re le amohele qalong ea Beke ena ea kajeno.  Litsebiso tsa letsatsi lena  ke tse lateleng:

  • Re ne re hopotse hore Bekeng ena re tla ba le mokhoa oa hore re ka kenya Tlhahiso ea Setho se Khabane Mofumahali ‘Makholu, joalokaha re ile ra le ts’episa bekeng e fetileng, Litho tse Khabane.  Empa re sitoa ho phethahatsa Ts’episo ea rona ka lebaka la Lits’oants’o tsa Molao tse ling tse fihlileng, tseo re bileng ra li fetisetsa Komiting ea Ketsa-Molao hona bekeng e fetileng; tseo re ileng ra bonts’a hore ‘Muso o re kopile hore re li potlakise, ‘me Makala a amehang a se a re eme kamorao haholo hore re mpe re etse hore Lits’oants’o tseo li fete, li sebetsoe.

Ka \Lebaka lena Tlhahiso eo ea Setho se Khabane, ha rea e kenya Lenaneng la Litaba, e le ho se le ferekanye. E tla boela hang ha re fetisitse boemo bona ba li-Bill tse teng ka pele ho Ntlo.

  • Tsebiso ea bobeli ke hore hang ha Ntlo e phomola letsatsing lena, Legislation Committee e tla kopana hona ka mona ka Chamber le Lekala la Bophelo ka Drugs of Abuse (Amendment) Bill, 2020.

Kea hlokomela le hore Ntate Principal Secretary  o se a le teng ( Oa lekala lefe, Recorder).

Hona hosane ka Laboraro la la 5 Mots’eanong, 2021, hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea Ketsa-Molao, e leng eona Legislation Committee, e tla kopana le Lekala la Toka ka Sets’oants’o sa Molao sa Witness Protection Bill, 2020, hona ka mona ka Chamber.

Le tla hlokomela, Litho tse Khabane, hore Tsamaiso ea rona e re re n’o isa li-Bill tsena Komiting, ‘me Makala a amehang a tle a tl’o itlhalosa ka pele ho Komiti, pele re li tlisa ka Ntlong, ‘me ho leka ho potlakisa litaba tseo, re etsa hore boemo bono bo fete, re tsebe ho tla bua li-Bill tseno kapele ka mokhoa oo re ka khonang.  Ke ka hona re reng business ea rona re e chechisetse morao, re tsebe ho etsa li-Bill tseo.

  • Litho tse Khabane, Setsi sa Pokello ea Mali Lesotho se tsoile lets’olo ho bokella mali, ‘me ba kopa Litho tse Khabane tse ka tlaase ho lilemo tse mashome a ts’eletseng (60 years), ho ba phallela ka mali, ‘me Litho tse ka bang le khahleho ea ho fana ka mali, li ingolise le Tafole, ho lokisetsa hore ka Labone lena la la 6 khoeling eona ena ea May, le tl’o fana ka mali hona meahong ea Chamber mona, ‘me ke se ke kopa hore Litho tse Khabane Tafole ea lona e tla ‘ne e tsamaee le lona ka nako ena eo ebang mohlomong le lutse ka Legislation Committee, le ‘ne le ngolise mabitso a lona, le tsebe ho tla fana ka mali.

Mosebetsi oa rona oa letsatsi la kajeno o fella mona, Litho tse Khabane.  Re se re tla lebella hore Komiti ea lona ea Ketsa-Molao e kene hang ha Ntlo e phomola.

Ntlo e tla phomola ho fihlela hosane ka 10:30 a.m.

ADJOURNMENT

Thereupon, Madam President adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order 16 (1).

The House accordingly adjourned at 10:38 a.m.