ORDER PAPER 12 MAY 2021

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

ORDER PAPER

Wednesday, 12th May, 2021

 1. PRAYER:
 • TABLING AND ADOPTION OF REPORTS
 • Drugs of Abuse (Amendment) Bill, 2020
 • Witness Protection Bill, 2020
 • Tourism Levy Regulations, 2021
 • Precious Stones (Prevention of Illicit and Theft of Diamonds) Regulations, 2021

(Hon. Chairperson of the Legislation Committee)

 • QUESTIONS:

Hon. Senator Prof. N. Rapapa

91.     NEED FOR A POLICE STATION AT MOSALEMANE

To ask the Minister of Police and Public Safety, whether she is aware that there is a need to construct a Police Station at Sebetia in the Mosalemane Constituency.  The surrounding villages have an estimated population of more than twenty thousand (20,000) people who have to travel 40 kilometres to report incidences of crime and for other police services to Mapoteng Police Station in ‘Makhoroana Constituency;

If so, how soon shall the Minister provide the community with the Police Station to reduce the spiralling criminal activities in that Constituency.

Hon. Senator Prof. N. Rapapa

92.     STATEMENT ON POLICE BUTALITY

To ask the Minister of Police to make a Statement to the Senate highlighting the number of people who were apprehended and tortured by the police.  The Statement should also include civilians who died in police custody as well as circumstances which led to their death.

The Minister should further give light to the House on what transpired during the recent youth demonstrations regarding police brutality and abuse of Human rights; finally the Minister’s statement should talk to statistics of stock theft in the ten district of Lesotho from 2018 to date.

Hon. Senator M.T. Mohale

94.     ECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 IN LESOTHO

To ask the Minister of Finance the following questions:

 •  Are there any revised revenue collection mechanisms in place subject to the Covid-19 pandemic;
 •  What is the Ministry’s devised approach to non-compliant tax payers;
 •  Can the Ministry define the economic recovery plan it has in place.

Hon. Senator M. Lebesa

 •           PENDING PAYMENTS ON SERVICE

To ask the Minister of Finance if he is aware that several Basotho Nationals, individually and in companies have provided different services they were required for matters of Covid-19, but have not received their payments to-date.

If the Minister is aware, how soon shall those Basotho Nationals who provided their services to government for helping curb the Covid-19 pandemic get their payments.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

LENANE LA LITABA

Laboraro, 12 Mots’eanong, 2021

 1. THAPELO:
 • HO TEKOA LE HO ANANELOA HOA LITLALEHO:

(Bakeng sa Litlaleho, sheba Lenane la Senyesemane)

                   (Mohl. Molula-Setulo oa Komiti ea Ketsa-Molao)

 • LIPOTSO:

Setho se Khabane Prof. N. Rapapa

91.     TLHOKAHALO EA MOTEBO OA SEPOLESA MOSALEMANE.

O tla botsa Letona la Sepolesa le Polokeho ea Sechaba hore na o hlokometse hore Sebetia, Lebatooeng la Mosalemane ho hlokahala hore ho ahuoe Motebo oa Sepolesa.  Metse e ka bang ho feta mashome a mabeli a likete (20,000) e tikolohong ena baahi ba eona ba tsamaea ho feta 40 kilometres ho ea lits’ebeletsong tse fapaneng tsa Sepolesa Motebong oa Sepolesa o Mapoteng, lebatooeng la ‘Makhoroana.

Haeba Letona le hlokometse, ke kapele ha kae le tla ahela Sechaba sa Sebetia Motebo oa Sepolesa e le ho fokotsa litlolo tsa molao tse nyolohang ka sekhahla lebatooeng la Mosalemane.        

Setho se Khabane Prof. N. Rapapa

92.     POLELO MABAPI LE TLHEKEFETSO KA SEPOLESA SA LESOTHO

          O tla botsa Letona la Sepolesa ho etsa polelo ka Ntlong e khabane  ea Senate mabapi le Lenane la batho ba ileng ba ts’oaroa ‘me ba hlokofatsoa ke sepolesa.  Polelo e lokela e kenyelletse le bats’oaruoa ba hlokahalletseng matsohong a sepolesa esita le mabaka a tsoetseng mafu ao a bona.

          Letona le Khabane le boele le hlalosetse Ntlo ena e Khabane ka liketsahalo tse bileng teng lipakeng tsa sepolesa le bacha moo bacha ba neng ba ts’oere mohoanto oa khotso moo sepolesa se ileng sa thunya le ho lematsa bacha ba bang e leng khatikelo ea litokelo tsa mantlha tsa botho.  Ka hare ho polelo eo ho boele ho fanoe ka lipalo tse akaretsang tsa bosholu ba liphoofolo naha ka bophara bo etsahetseng lipaketse tsa 2018 le 2021.  Le hore na ke liphoofolo tse kae tse fumanoeng.

Setho se Khabane M.T. Mohale

94.     LITLA-MORAO TSA COVID-19 MORUONG OA NAHA

          O tla botsa Letona la Lichelete lipotso tse latelang:

 •   Na Lekala le ikelelitse joang ka ho kenya ts’ebetsong mekhoa e mecha ea pokello ea Lekhetho kamor’a ho otloa ke seoa sa Covid-19;
 •   Ka lona lebaka le ts’oanang la ho otloa ke seoa sa lefu la Covid-19, Lekala le imamelletse mekhoa efe ea katamelo ho batho ba sa ikobeleng boikarabello ba bona ba ho lefa lekhetho;
 •   Na Lekala le ka batalatsa meoloane le mekhoa ea ho khutlisa moruo oa naha o thefutsoeng ke Covid-19.

Setho se Khabane M. Lebesa

98.     HO LEFSHOA HOA LITS’EBELETSO TSE FANOENG HO ‘MUSO                                 

          O tla botsa Letona le Khabane la Lichelete hore na ho fihlile tlhokomelong ea hae hore Basotho ba bangata ka bonngoe le ka boikopanyo ba fane ka lits’ebeletso tse fapaneng ho ‘Muso e le ho kenya letsoho toants’oang ea seoa sa Covid-19 empa ha ba eso lefshoe ho fihlela joale.

          Haeba Letona le hlokometse, ke kapele hakae Basotho bao ba tlang ho lefshoa.