Senate sitting

MAIKUTLO A SECHABA

PARLIAMENT OF LESOTHO
SENATE
KOMITI EA NTLO EA SENATE EA KETSA MELAO E MEMA
SECHABA SE KA LAKATSANG HO FANA KA MAIKUTLO HOLIMA
SEHLOMATHISO SA MOLAO OA LEROTHOLI (LAWS OF
LEROTHOLI (AMENDMENT) BILL, 2022 HO FANA KA
MAIKUTLO A JOALO. LE

LOCAL GOVERNMENT BILL 2016
MAIKUTLO A KA FANOA PAKENG TSA MANTAHA OA LA 16TH
MOT’SEANONG HO ISA HO LABOBELI LA 24TH
MOTSEANONG
2022.
MAIKUTLO A JOALO A KA NEHELANOA HO

 1. MS. LEHLOENYA (MONGOLI)
  PARAMENTENG EA KHALE
  TEL: 59054799/63109141
  mmaliako@gmail.com
  kapa
 2. MRS PHAKOANA (RALIPHATLALATSO)
  OFFICING TSA SENATE (KINGSWAY ROAD)
  TEL: 63745796
  phakoana@gmail.com
  Senate of Lesotho Facebook Page