Order Paper 29 June 2022

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

 ORDER PAPAER

Wednesday, 29th June, 2022

 1. PRAYER:
 • QUESTIONS

Hon. Senator M. Hloaele

162.   FAILED ELECTRIFICATION AT LAGHETTO AND  THIBELI PRIMARY SCHOOLS.

To ask the Minister of Energy and Meteorology if he is aware that on the 08th March, 2022 and 28th March, 2022 respectively, the Laghetto and Thibeli Primary Schools paid 60% fee to Lesotho Electricity Company for electrification with the promise that the work will be done within 6 weeks, but to date, there is no electrification.

If the Minister is aware, how soon can he ensure that this electrification is done and complete.

Hon. Senator M.M. Moshoeshoe

164.   PAYMENT OF TERMINAL BENEFITS

To ask the Minister of Local Government and Chieftainship Affairs if he is aware that Mr. Malefetsane Eric Khuto of employment No.4211786 who started working at Interior Community Councils to Community Council at Mashaleng F02 in Mohale’s Hoek, retired in 2017/06/17 but has not received his terminal benefits to date.

If the Minister is aware, how soon shall Mr. Khuto receive his terminal benefits.

Hon. Senator N.L. Bereng

168.   DELAYS IN PAYMENT OF SUPPLIERS NEGATIVELY AFFECTS LESOTHO’S ECONOMY

To ask the Minister of Finance whether he is aware that there are outstanding delays in payments of Local and international suppliers of goods and services to the government of Lesotho.   The delays dates back to the 2020/21 Financial Year, 2021/22 Financial Year, and 2022/23 Financial Year whereupon the suppliers’ claims have not been paid; and if so

 • What caused the above delays in payment of suppliers;
 • Have the suppliers been informed about the delays and the promise of how soon shall they be paid;
 • Is the Minister aware that delays and failure to pay suppliers does not or paralyse businesses of suppliers but also cause some companies to wind up in business, which gives a negative impact to Lesotho’s economy;
 • Why have some of the suppliers not been paid from April 2022 to date;
 • Can the Minister affirm or deny that his Ministry is still in the process of paying past financial years’ claims with this year’s budget allocations and if affirmed, how can the Minister account for that as per the Public Financial Management Act 2011 and other Laws governing public financial management?

Hon. Senator M. Lebesa

169.   STATEMENT ON RIOTS AT NUL

To ask the Minister of Police and Public Safety to deliver a statement to the Senate regarding the recent riots at the National University of Lesotho, which allegedly resulted in the death of a student and serious injuries to some of the students.

Hon. Senator M. Lebesa

170.   PROMISE TO RE-DRAFT THE BILL NOT HONOURED

To ask the Minister of Mining to give full account of the reason which led him to pursue passage of the Mines and Minerals (Amendment) bill, 2021 against a general recommendation which the Minister also committed to it that his Ministry shall re-draft the bill to include the indigenous Basotho.

Hon Senator R. Mopeli

171.   SUPPLY OF FRUIT TREES

To ask the Minister of Forestry whether his Ministry shall continue to supply Basotho farmers who aspire to start orchards with free fruit trees as they used to do in the past, and if yes, how soon will they be supported as the planting season is fast lapsing.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

LENANE LA LITABA

Laboraro, 29 Phuptjane, 2022

 1. THAPELO:
 • LIPOTSO:

Setho se Khabane, M. Hloaele

162.       KOPORASI EA MOTLAKASE E HLOLEHA HO HOKELA MOTLAKASE HO BAJI

O tla botsa Letona la Matla le Bolepi hore na le hlokometse hore ka la 08/03/2022 le la 28/03/2022 likolo tsa mathomo  tsa Laghetto le Thibeli ka tatellano, li ile tsa lefa mashome a ts’eletseng lekholong (60%) ho Koporasi sebakeng sa khokelo ea motlakase, ka ts’episo ea hore ba tla hokeloa kamor’a libeke tse ts’eletseng (6 weeks) ba patetse, empa ho fihlela joale ha li es’o hokeloe motlakase.

Haeba Letona le hlokometse, ke neng le tla laela Koporasi ee ea Motlakase ho hokela likolo tsee?

Setho se Khabane, M.M. Moshoeshoe

164.   TEFO EA LITSIEANE TSA HO PHOMOLA TS’EBETSONG

O tla botsa Letona la Puso ea Libaka le Borena hore na o hlokometse hore Monghali Malefetsane Eric Khuto oa nomoro ea khiro ea 4211786 ea qalileng ts’ebetso ‘musong lefapheng la Interior Community Councils ho ea ho Community Councils tsa Mashaleng F02, Mohale’s Hoek, o ile phomolong ka 2017/06/16 ‘me ha a eso lefshoe litsieane tsa ho ea phomolong ho fihlela joale.

Haeba Letona le hlokometse, ke kapele hakae Monghali Khuto a tla lefshoa litsieane tsa hae.

Setho se Khabane, N.L. Bereng

168.   TIEHISO EA HO LEFA BAHOEBI BA FILENG ‘MUSO LITS’EBELETSO HO AMA MORUO LESOTHO

O tla botsa Letona la Lichelete hore na le hlokometse hore ho na le tiehiso ea ho lefa bahoebi ba kantle le kahare ho naha ea Lesotho ba fileng ‘muso lits’ebeletso tsa thepa le bosebeletsi.  Tiehiso ena ke ea bo lilemo tsa lichelete tsa 2020/21; 2021/22, le 2022/23 moo likoloto tsa bahoebi bana li ntseng li e-so lefuoe; ‘me haeba ho joalo:-

 • Ke eng se bakileng tiehiso ee ea tefo ea bahoebi;
 • Na bahoebi ba bolelletsoe hore na tiehiso ea ho ba lefa e tsoetsoe ke eng, le ho fuoa ts’episo ea hore na ba tla lefuoa neng;
 • Na Letona le hlokometse hore tiehiso ea ho lefa bahoebi ha e bolae likhoebo tsa bona feela empa e boetse e ama hampe moruo oa naha ea Lesotho;
 • Ke hobaneng bahoebi ba faneng ka lits’ebeletso selemong see sa 2022/23 ba eso lefuoe ho tloha ka ‘Mesa ho fihlela kajeno;
 • Na Letona le ka lumela kapa la latola hore Lekala la hae ke hona le lefang likoloto tsa lilemo se fetileng ka chelete ea selemo sena; ‘me haeba ho joalo taba eo ha e khahlanong le melao ea naha ea lichelete.

                Setho se Khabane, M. Lebesa

169.   POLELO HOLIMA MERUSU EA NUL

O tla botsa Letona la Sepolesa le Polokeho ea Sechaba ho etsa polelo ka Ntlong ea Senate holim’a merusu ea haufinyane e bileng ka sekolong se seholo sa sechaba e qetelleseng ka hore ebe morutoana o lahlehetsoe ke bophelo, ha ba bang ba tsoile likotsi tse mpe.

Setho se Khabane, M. Lebesa

170.   TS’EPISO EA HO QALA MOLAO FAATS’E HA E EA PHETHAHATSOA

O tla botsa Letona la Merafo ho fana ka Mabaka  a felletseng a hore na hobaneng a suthumelitse hore sets’oants’o sa molao sa (sehlomathiso) merafo sa 2021 se fetisitsoe ke Lekhotla la Sechaba khahlanong le ts’episo ea hore Lekala la habo le tle le qale Sets’oants’o seo faats’e e le hore se kenyelletse hore ebe Basotho ba ‘mankhonthe feela ba lokelang ho rafa.

Setho se Khabane R. Mopeli

171.   PHANO EA LIFATE TSA LITHOLOANA

O tla botsa Letona la Meru hore na Lekala le tla tsoelapele ho fa lihoai tse lakatsang ho lema lifate tsa litholoana ka sepheo sa ho etsa lirapa tsa tsona, hore na Lekala le ntse le tla tsoelapele ho ba fa tsona le selemong sena, ‘me haeba ho joalo, ke neng ba tla li fuoa ka ha nako ea ho lema lifate tseo e ntse e tsamaea.