Notice Paper 133 July 2022

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 133

Thursday, 07th July, 2022

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Wednesday, 06th July, 2022

79.     SUSPENSION OF STANDING ORDERS IN RESPECT OF PENDING BILLS

That this Honourable Senate in order to dispose of pending bills, proposes to suspend the following Standing Orders: – SO numbers 51 (3), 52, 53, 54 (1) (4), and 56(3).

The motive is to put in abeyance the above Rules in order to waive with procedural prerequisites relating to referral of bills to the Legislative Committee, and its related requirements prior to debating them.

                                                                    (Hon. Leader of the Senate)

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 133

Labone, 07 Phupu, 2022

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Laboraro, 06 Phupu, 2022.

79.     PHANYEHO EA MELAO EA TSAMAISO MALEBANA LE LIT’SOANT’SO TSA MOLAO TSE SALETSENG MORAO

Hore Ntlo ena e Khabane e tle e tsebe ho qetela mosebetsi o saletseng morao oa ‘Muso, e etsa qeto ea ho fanyeha Melao ea Tsamaiso ea linomoro tsa 51 (3), 52, 53, 54 (1) (4) le 56 (3).

Sena se etsoa e le ho lumella Ntlo ho fetisa Lit’soant’so tsa Molao kantle le ho li fetisa kapel’a Komiti ea Ketsa-Molao ho latela Molao oa Tsamaiso o tataisang Ntlo mabapi le leeto leo Set’soant’so sa Molao se lokelang ho le nka pele se kena ka Ntlong.

(Mohl. Moetapele oa Ntlo)