LENGOLO LE POTOLOHANG LA NOMORO EA PELE EA 2022

SENATE

P.O. BOX 553 MASERU 100

La 23 Phato, 2022 SEIADMIN/13

HO: LITHO TSE ‘(HABANE TSA NTLO EA SENATE

KOPI: RAMOLAO E MOHOLO OA ‘MUSO

MONGOLI E MOHOLO OA ‘MUSO

MONGOLI E MOHOLO OFISING EA MOTLOTLEHI

MONGOLI E MOHOLO OFISING EA TONA-KHOLO

MOCHOCHISI E MOHOLO

MONAMOLI

MONGOLI OA LEKHOTLA LA SECHABA

MONGOLI OA LEKHOTLA LE PHAHAMENG

BANGOLI BA BAHOLO

MOLAOLI OA MABOTHO A LESOTHO

MOOKAMELI OA SEPOLESA SA LESOTHO

MONGOLI OA KOMISI EA KHIRO EA BAHLANKA BA SECHABA

MONGOLI OA KOMISI EA KHIRO EA MATICHERE

BAOKAMELI BA MAKALA A ‘MUSO

BANGOLI BA LITEREKE

MOTLATSI OA MOOKAMELI OA SEKOLO E SEHOLO SA SECHABA

MORUTI OA LEKHOTLA

RAKOTJANA-OA-NTLO-EA-SECHABA

PULO EA PHUTHEHO EA LESHOME LE MOTSO E MERARO EA SEBOKA SA PELE SA PARAMENTE EA LESHOME EA LESOTHO

Ke laeloa mona ke Mookameli oa Ntlo ea Senate, ho le tsebisa hore Phutheho ea Leshome le metso e meraro (13) ea Paramente, ea Seboka sa pele, Ntlo ea Senate e tla ts’oareloa meahong ea khale ea Paramente, ka Laboraro la la 24 Phato 2022, ha hora ea Leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo (10:30) hoseng. Tsebiso ena e etsoa ho latela Temana ea 14 (2) ea Melaoana ea Tsamaiso ea Ntlo ea Senate le ho latela Legal Notice No. 82 2022 ea la 23

PARLIAMENT OF LESOTHO ATE SENATE CLERK 2022 -08- 2 3 P.O. BOX 553 MASERU LESOTHO

ADV . TSELISO MOLISE       I