Hansard 25 August 2022

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday 25 August 2022

The House assembled at 10:30 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

Assistant Deputy Clerk led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT:  Kea le lumelisa, Litho tse Khabane, hoseng hoa letsatsi la kajeno.  Re tla phomotsa Ntlo hanyane, re tsoele-pele ka mosebetsi oo re neng re ntse re o etsa maobane, re  qetele oane oo re lokelang hore joale re o hlahlobe; Lihlomathiso tsane tsa rona ka mona, ha re ntse re emetse hore re tle re tlo kena kaofela ha rona re tseba hore na re ne re ntse re etsang.

Ntlo e tla phomola hore re tsebe ho etsa mosebetsi ono.

The House suspended at 10:41 a.m. and resumes at 17:05

Litho tse Khabane, re ntse re emetse mosebetsi ho tsoa ka Ntlong ea Bakhethoa, ‘me re tla phomotsa Ntlo ho fihlella hosane ka hora ea borobong hoseng. House adjourned.

ADJOURNMENT

There being no further Business on the Order paper Mr. Vice-President adjourned the House without question put pursuit Standing Order No. 16.

House accordingly adjourned at 17:05 p.m.