Notice Pape No.6 March, 2023

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 6

Tuesday, 14th March, 2023

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Monday, 13th March, 2023

6.       STATE OF ERMEGENCY AS A RESULT OF UNABATING  CRIME WAVE

That this honorable Senate urges the government of Lesotho and relevant government departments to introduce sustainable measures that would aid in the fight against a persistent crime wave that has engulfed the whole country, especially;

  • armed robberies at residential homes and businesses,
  • brutal murders committed by guns,
  • white collar crime,
  • stock theft, and
  • rapes and acts of persecution against women, the elderly and children.

These acts of unbaiting crime have negatively affected the nation as they deprive it of stability, peace and also taint the image of the country internationally. In order to accomplish this colossal feat, the government could establish specialized courts in order to speed up cases and to serve justice.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 6

 Labobeli, 14 Tlhakubele, 2023

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Mantaha, 13 Tlhakubele, 2023.

6.       BOEMO BA TLOKOTSI KA LEBAKA LA LITLOLO TSA MOLAO

Hore Ntlo ena e khabane ea Senate e khothaletsa ‘Muso oa Lesotho ka mafapha a amehang ho kenya ts’ebetsong meralo ea moshoelella e tla thusa toants’oang ea litlolo tsa molao tse aparetseng naha ea Lesotho, haholo;

  • bosholu ba boqhobane malapeng le likhoebong,
  • lipolao tse sehloho tse etsoang ka lithunya,
  • bosholu ba bomene-mene,
  • bosholu ba liphoofolo, le
  • lipeto le ho hlorisoa hoa basali, metsofe le bana.

Litlolo tsena tsa molao tse bonahalang li sa ee moriting li hlokisa sechaba botsitso, khotso le hona ho senya seriti sa naha ea Lesotho, machabeng. E le ho atlehisa morero ona, ‘Muso o ka theha makhotla a ikhethileng e le ho potlakisa linyeooe le ho aba toka.