Order Paper 14 March 2023

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

ORDER PAPER

Tuesday, 14th March, 2023

PRAYER:

———————–

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

LENANE LA LITABA

Labobeli, 14 Tlhakubele, 2023

THAPELO:

—————————