Order Paper 15 March 2023

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

ORDER PAPER

Wednesday, 15th March, 2023

  1. PRAYER:
  • TABLING OF SURBODINATE LAWS:
  • Revenue Services Lesotho (Amendment) Regulations, 2023
  • Financial Consumer Protection (Disclosure of Credit Information) Regulations, 2023

(Hon. Minister of Finance

and Development Planning)

———————–

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

LENANE LA LITABA

Laboraro, 15 Tlhakubele, 2023

  1. THAPELO:
  • HO TEKOA HOA MELAOANA

(Bakeng sa Melaoana, sheba Lenane la Senyesemane)

—————————