Notice Paper N0.8 March 2023

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO.

Thursday, 16th March, 2023

NOTICE OF QUESTIONS

     Notice given on Wednesday, 09th March, 2023.

     For oral reply on Wednesday, 29th March, 2023

 1. STATUS OF NSDP II

Hon. Senator L. Khoaele to ask the Minister of Finance and Development Planning to apprise the  Senate on the status of implementation of the National Strategic development Plan II (NSDPII).

 • ELUCIDATION ON THE 2022/2023 LGSE RESULTS

Hon. Senator Dr. T. Lebese to ask the Minister of Education and Training to elucidate to the Senate on the following questions pertaining to the 2022/2023 LGCSE results;

 •    Were the overall results satisfactory,

(b)    If not what were the reasons behind the poor results,

 • What plans has the Ministry formulated to improve the standard of education and achieve a better pass rate in the coming years.
 • THEFT OF FIREARMS AT POLICE STATIONS

Hon. Senator M.L. Lebona to ask the Minister of Local Government, Chieftainship, Home Affairs and Police to update the Senate on the theft of exhibit firearms at police stations;

 • How many firearms were stolen between 2015 and 2022,
 • How many were recovered,
 • How many of those stolen firearms have been linked to other crimes,
 • How many suspects were arrested,
 • How many cases are before the courts of law,
 • Are there plans to curb the theft of exhibit firearms at police stations; and
 • If there is there is a plan, can the Minister present the plan.
 • UPKEEP OF GOVERNMENT PROPERTY

Hon. Senator M. Kanetsi to ask the Minister of Public Works and Transport the following in regard to the upkeep of Government property (office buildings and residential buildings);

 • Does the Ministry have guidelines on the upkeep of Government property,
 • If not when will the Ministry develop such guidelines,
 • If yes, can the Minister present the guidelines to the Senate,
 • Does the Ministry have any monitoring mechanism to observe if Government properties are taken care by tenants.
 • CLARIFICATION ON WATER POLLUTION BY MINES

Hon. Senator Q. Sekonyela to ask the Minister of Natural Resources to shed light on the accuracy of recent media reports that diamond mines are responsible for polluting water in communities where they have operations, and that their operations may be responsible for polluting water that is being transferred to the Republic of  South Africa through the Lesotho Highlands Water Project (LHWP).

If the minister confirms these reports, how is the Ministry addressing the problem of pollution by diamond mines.

 • PROJECTED COMPLETION OF CONSTRUCTION PROJECTS

Hon. Senator M.T. Mohale to ask the Minister of Public Works and Transport to update the Senate on the project status of the following roads and buildings and their projected completion;

 • Ha Marakabei to Mononts’a  Road;
 • Mpiti to Sehlaba-thebe Road;
 • The National Museum and Archives;
 • The Royal Palace
 • Ha Ts’epo via Matelile

What has the Ministry learned on managing the construction of these projects .

 • UPDATE ON LDF CONTINGENCY IN MOZAMBIQUE

Hon. Senator J.A. Mots’oene to ask the Minister of Defence, National Security and Environment to apprise the Senate on the well-being and general condition of Lesotho Defence Force (LDF) contingency deployed in Mozambique’s Cabo Delgado Province as part of the Southern African Development Community Mission in Mozambique (SAMIM).

 • PROGRESS REPORT ON THE PHASE II OF THE LESOTHO HIGHLANDS WATER PROJECT

Hon. Senator Q. Sekonyela to ask the Minister of Natural Resources to make a statement on the progress and milestones of the second phase of the Lesotho Highlands Water Project.

 •  STATEMENT ON PLANS FOR POWER GENERATION IN          LESOTHO

Hon. S.S. Nkuebe to ask the Minister of Natural Resources to make a statement on the Ministry’s plans for power generation in Lesotho. The statement should also include the current projects at Ha Ramarothole and One Power Project.

 1.  CLOSURE OF FACTORIES IN LESOTHO

Hon. Senator B.G. Api to ask the Minister of Trade, Industry, Business Development and Tourism the following questions in regard to closure of factories in Lesotho;

 • How many factories have ceased to operate during the 2022/2023 financial year,
 • How many workers have lost their jobs as a result of the closures,
 • What type of goods were produced by those factories; and
 • Could the Minister also outline his Ministry’s plan to attract new investors,
 1.  CANNABIS INDUSTRY IN LESOTHO

Hon. Senator L.M. Seeiso to ask the Minister of Health the following questions in regard to the cannabis industry in Lesotho;

 • How many licenses have been issued from 2008 to date,
 • How many licenses have been issued to Basotho nationals,
 • How many licenses have been issued to multinational companies,
 • How many companies have operational facilities for production,
 • How many license holders have failed to launch their production,
 • What is the estimated contribution of the industry to the economy,
 • Are there any plans to attract small scale indigenous farmers into the industry.
 1.   SALE OF ROTTEN FOOD TO CUSTOMERS

Hon. Senator R. Mopeli to ask the Minister of Trade, Industry, Business Development and Tourism if he is aware that foreign owned shops persist to sell rotten foods to Basotho consumers.

If the Minister is aware what punitive action is the Ministry taking in order to protect the lives of consumers, and to deter traders from selling such food.

 1.   DELAY IN PAYMENT OF SALARIES AT QUEEN ‘MAMOHATO    MEMORIAL HOSPITAL

Hon. Senator M.P. Mokhathali to ask the Minister of Health the following    questions on the payment of salaries of professional and non-professional staff at Queen ‘Mamohato Memorial Hospital:

 1. What are the causes of the delay of paying salaries of professional and non-professional staff at the hospital;
 2. What kind of service is the Ministry expecting if payment of salaries are delayed and staff are dissatisfied,
 3. What plan of action is the Ministry taking in order to prioritize the payment of salaries of staff at the country’s only referral hospital,
 4. Could the Minister outline the Ministry’s long term vision for the referral hospital.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 8

Labone, 16 Tlhakubele, 2023

TSEBISO EA LIPOTSO

Tsebiso e nehelanoe ka Laboraro, 09 Tlhakubele, 2023.

Li tla arajoa ka Laboraro la la 29 Tlhakubele, 2023

 1. BOEMO BA NSDP II

Setho se Khabane L. Khoaele, o tla botsa Letona la Lichelete le Nts’ets’opele ea Sechaba ho beha Ntlo leseling ka bophethahatsi ba tse tse’etsoeng kahara National Strategic Development Plan II (NSDP II).

 • TLHAKISO KA SEPHETHO SA LIHLAHLOBO TSA SEHLOPHA SA BOHLANO SA 2022 (LGSE)

Setho se Khabane Dr. T. Lebese o tla botsa Letona la Thuto le Koetliso ho beha Ntlo ea Senate leseling ka lipotso tse latelang malebana le sephetho sa lihlahlobo tsa sehlopha sa bohlano tsa 2022:

 • Na sephetho sa sehlopha see naha ka bophara se ne se khotsofatsa;
 • Haeba ho se joalo, ekaba ke mabaka afe a susumelitseng boemo boo;
 • Ke meralo efe eo Lekala le e entseng ho lokisa le ho matlafata boemo ba thuto Lesotho molemong oa sephetho se setle sa lihlahlobo kamoso.
 • BOSHOLU BA LITHUNYA METEBONG EA SEPOLESA

Setho se Khabane M.L. Lebona, o tla botsa Letona la Puso ea Libaka,  Borena, Litaba tsa Lehae le Sepolesa ho beha Ntlo leseling ka tse latelang mabapi le bosholu bo metebong ea sepolesa ba lithunya tse fumanoang litlolong tsa molao;

 • Ke lithunya tse kae tse nyametseng lipakeng  tsa lilemo tsa 2015 le 2022.
 • Ke mefuta efe ea lithunya ka ho fapana e fumanoeng e nyametse moo metebong ea sepolesa.
 • Ke tse kae tsa lithunya tseo tse ileng tsa fumanoa ‘me tsa khutlela polokelong.
 • Ke lithunya tse kae ho tseo tse utsuoeng tse fumanoeng li se li sebelisitsoe litlolong tse ling tsa molao.
 • Sepolesa se atlehile ho ts’oara babelaelloa ba bakae ts’ebelisong ea lithunya tsee ka thoko ho molao.
 • Ke linyeoe tse kae tse seng li le ka makhotleng a molao malebana le ho nyamela hoa lithuanya tsee hammoho le ts’ebeliso ea tsona ka thoko ho molao.
 • Lekala le rerile ho felisa bosholu boo ba lithunya tse nyamelang batsohong a sepolesa joang.
 • Haeba moralo o teng, na Lekala le ka beha Ntlo e Khabane leseling ka oona.
 • TLHOKOMELO EA THEPA EA ‘MUSO

Setho se Khabane M. Kanetsi, o tla botsa Letona la Mesebetsi ea Sechaba le Lipalangoang lipotso tse latelang malebana le tlhokomelo ea thepa ea ‘muso e matlo a bolulo le liofisi:

 • Na lekala le na le meoloane e tataisang ba ikarabellang tlhokomelong ea thepa ea ‘muso e matlo
 • Haeba ha ho joalo, ke neng Lekala le tla etsa meralo ea tsamaiso e laolang thepa ee ea ‘muso
 • Haeba meralo e joalo e teng, na Letona le ka beha Ntlo leseling ka eona.
 • Na Lekala le na le mekhoa ea ts’alo-morao ka polokeho ea matlo ho basebelisi ba ‘ona.
 • TLHAKISETSO KA TS’ILAFATSO EA METSI E BAKOANG KE TS’EBETSO EA MERAFO

Setho se Khabane Q. Sekonyela, o tla botsa Letona la Lihloliloeng ho beha Ntlo leseling ka bonnete ba litaba tse ntseng li hlaha litsing tsa liphatlalatso ka ho fapana tsa hore ts’ilafalo e teng ea metsi metseng e haufi le merafo le matamo a fepelang naha ea Afrika Boroa ka metsi a Lihlaba tsa Lesotho e bakiloe ke ts’ebetso ea merafo.

Haeba litlaleho tsena ke ‘nete, Lekala le itukiselitse ho lokisa boemo boo joang le hona ho ts’elisa ba annoeng ke bona.

 • KHAKANYO EA PHETHEHO EA MEAHO E NTSENG E TSOELA-PELE EA ‘MUSO

Setho se Khabane M.T. Mohale o tla botsa Letona la Mesebetsi ea Sechaba le Lipalangoang ho beha Ntlo ea Senate leseling malebana le boemo le khakanyo ea ho phethela litsela le meaho e latelang tse ntseng li sebetsoa:

 • Tsela ea Ha Marakabei ho ea Mononts’a
 • Tsela e tlohang ha Mpiti ho fihlela Sehlaba-Thebe
 • Ntlo ea polokelo ea litaba tsa bochaba ba Basotho
 • Ntlo ea Botletlehi ba Lesotho
 • Tsela ea Ha Ts’epo e fetang Matelile

Na ho na le seo lekala ho fihlela joale le ithutileng sona e le qholotso ka ts’oaro le tsamaiso khahong ea litsela le meaho tse boletsoeng kaholimo se ka behoang kapel’a Ntlo.

 • TLHAHISO LESELING KA BOEMO BA LDF MOZAMBIQUE

Setho se Khabane J.A. Mots’oene, o tla botsa Letona la Ts’ireletso, Polokeho ea Sechaba le Tikoloho ho beha Ntlo ea Senate leseling ka bophelo le maemo ka kakaretso ao sesole sa Lesotho se Mozambique tikolohong ea Cabo Delgado se leng ho ‘ona  joalokaha ba ile ba ea moo ho thusetsa ntoeng e ntseng e kupa moo ho latela litumellano tsa linaha tsa Selekane tikolohong ea Afrika (SADC) tlasa ho bitsoang Southern African Development Community Mission in Mozambique (SAMIM)

 • TLALEHO EA TS’EBETSO MALEBANA LE PHASE II EA MORERO OA METSI A LIHLABA TSA LESOTHO

Setho se Khabane Q. Sekonyela, o tla botsa Letona la Lihloliloeng ho etsa polelo ka ts’ebetso le tse seng li fihletsoe ho fihlela joale malebana le Phase II ea Morero oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho.

 • POLELO KA MERALO E TENG MALEBANA LE PHEHLO EA MATLA LESOTHO

Setho se Khabane S.S. Nkuebe o tla botsa Letona la Lihloliloeng ho etsa polelo ka meralo eo lekala le e entseng malebana le phehlo ea matla Lesotho.  Polelo e kenyeletse hara tse ling boemo boo merero ea Ha Ramorothole le One Power Project e leng ho bona hona joale.

 1.  HO KOALOA HOA LITSI TSA TLHAHISO LESOTHO        (LIFEME)

Setho se Khabane B.G. Api o tla botsa Letona la Mesebetsi le Tlhahiso, Kholiso ea Likhoebo le Bohahlauli lipotso tse latelang malebana le ho koaloa hoa litsi tsa tlhahiso, Lesotho:

 • Ke litsi tse kae tsa tlhahiso tse seng li emisitse ts’ebetso nakong ea selemo sa lichelete sa 2022/2023
 • Ke basebetsi ba bakae ba lahlehetsoeng ke mesebetsi ka lebaka la ho koaloa hoa litsi tsee
 • Litsi tse koetsoeng ke tse neng li etsa tlhahiso ea mofuta ofe ka ho fapana ha tsona
 • Na Letona le ka beha kapel’a Ntlo meralo eo lekala le nang le eona ho hohela batseteli ba bacha.
 1. TLHAHISO EA MATEKOANE LESOTHO

Setho se Khabane L.M. Seeiso, tla botsa Letona la tsa Bophelo lipotso tse latelang ka tlhahiso ea matekoane kahar’a naha:

 • Ekaba ho tloha 2009 ho fihlela joale Lekala le se le fane ka mangolo a ma kae a tumello ea tlhahiso ea matekoane.
 • Hara mangolo ao, ke a makae a filoeng bahlahisi ba Lesotho?
 • Ke a makae a filoeng likhoebo tse hlahang kantle ho naha?
 • Lekala le fumane e le likhoebo tse kae tsa tlhahiso ea matekoane tse nang le thepa e hlokahalang ho hlahisa matekoane le tse entsoeng ka matekoane.
 • Har’a ba filoeng mangolo a tumello ea ho hlahisa matekoane, ke ba ba kae ba hlotsoeng ke tlhahiso.
 • Esale khoebo ea tlhahiso ea matekoane e lumelletsoe ka molao kahara naha, na lekala le ka fana ka khakanyo ea tlatsetso moruong oa Lesotho e tlisitsoeng ke tlhahiso ee.
 • Na ho na le merero e teng ea ho hohela bahoebi ba banyane ho kena khoebong ea tlhahiso ea matekoane.
 1.  THEKISO EA LIJO TSE BOLILENG HO BAJI/BAREKI

Setho se Khabane R. Mopeli o tla botsa Letona la Khoebo le Mesebetsi, Kholiso ea Khoebo le  Bohahlauli hore na o hlokometse hore likhoebo tsa melata li ntse li itsoella pele ho rekisetsa Basotho lijo tse bolileng.

Haeba ho joalo, ke khato efe eo Lekala le e nkileng ho sireletsa maphelo a Basotho le ho khalemela bahoebi ba joalo.

 1.  TIEHO EA HO LEFA MEKHOLO SEPETLELENG SA SEHOPOTSO SA MOFUMAHALI ‘MAMOHATO

Setho se Khabane M.P. Mokhathali o botsa Letona le Khabane la Bophelo lipotso tse latelang mabapi le ho pataloa hoa mekholo ea basebetsi Sepetleleng sa Mofumahali ‘Mamohato:

 1. Ke mabaka afe a bakang tiehiso ea ho pataloa hoa mekholo ea basebeletsi ba sepetlele,
 2. Ke boleng bofe ba lits’ebeletso tse lebelletsoeng ke Lekala ha ho na le tiehiso ea patala ea mekholo le hona ho nyahama hoa basebeletsi,
 3. Ke mehato efe eo Lekala le tla e nka ho beha ka pele ho patala mekholo ea basebeletsi ba sepetlele sa boemo boo se seng feela ka hara naha,
 4. Na Letona le Khabane le ka beha kapele ho Ntlo toro ea nako e telele ea Lekala ka sepetlele see.