Notice Paper No.7 March 2023

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO 7

Thursday 16th  March, 2023

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Wednesday, 15th March, 2023

7.       SHORT RECESS

That this Honourable Senate when it rises today, Thursday, 16th March, 2023, it do adjourn until Tuesday 28th March, 2023 at 10:30 a.m. in order to allow committees to exhaust pending business referred to them.

                                                                   (Hon. Leader of the Senate)

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 7

 Labone, 16 Tlhakubele, 2023

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Laboraro, 15 Tlhakubele, 2023.

          7.       PHOMOLO E KHUTS’OANE

Hore Ntlo ena e Khabane ea Senate ha e phahama kajeno Labone la la 16 Tlhakubele, 2023, e phomole ho fihlela ka Labobeli la la 28 Tlhakubele, 2023 ha hora ea leshome e fetile metsotso e mashome a mararo hoseng (10:30 a.m.) e le ho lumella likomiti ho sebetsa mosebetsi o matsohong a tsona.

                                                                   (Mohl. Moetapele oa Senate)