Hansard 23rd November 2023

KINGDOM OF LESOTHO

PARLIAMENTARY DEBATES

DAILY HANSARD

OFFICIAL REPORT OF THE SENATE

3RD Meeting – First Session

Eleventh Parliament

Date: Thursday 23rd, November, 2023

LENANE LA LITHO TSA NTLO EA MAHOSANA TSA PARAMENTE EA LESHOME LE MOTSO O MONG

1.Hon. Seeiso B. SeeisoPrincipal Chief of Matsieng
2. Hon. Joel A. MotšoenePrincipal Chief of Leribe
3.Hon. Sempe Gabasheane MasuphaPrincipal Chief of Ha ’Mamathe, Thupa-Kubu, Teya-Teyaneng le Jordan
4.Hon. Mamolapo M. Q Majara Principal Chief of Ha Majara
5.Hon. Tumane MatelaPrincipal Chief of Makhoakhoeng
6.Hon. Moeketsi Moletsane IIPrincipal Chief of Taung
7.Hon. Lerotholi Mathealira SeeisoPrincipal Chief of Mokhotlong
8. Hon. Lerotholi L. Seeiso   Principal Chief of Likhoele
9.Hon. Nthati BerengPrincipal Chief of Phamong
10.Hon. Mojela T. MakhaolaPrincipal Chief of Qacha’s Nek
11.Hon. Seeiso S. H. NkuebePrincipal Chief of Quthing
12.Hon. Nthupi A. Bereng                     Principal Chief of Rothe, Masite, Serooeng, Letšeng, Kolo Ha Mohlalefi le Thaba-Tseka Ha Ntaote
13.Hon. K.L.K Khoabane Principal Chief of Thaba-Bosiu
14.Hon. Mitchel S. MaamaPrincipal Chief of Ha Maama
15.Hon Moholobela M. Moholobela Principal Chief of Matelile
16.Hon. Bereng G. Seeiso Api  Principal Chief of Ha Ramabanta le Kubake
17. Peete Lesaoana PeetePrincipal Chief of Koeneng le Mapoteng
18.Hon. ’Mako T.MohalePrincipal Chief of Tajane, Ha Moetsana le Ha Mohale
19. Hon. Khoabane T. MojelaPrincipal Chief of Tebang, Tšakholo le Ha Seleso
20. Hon. Retšelisitsoe Mopeli Principal Chief of Botha-Bothe
21.Hon. Pontšo S. MathealiraPrincipal Chief of Tsikoane, Peka le Kolbere
22.Hon. Qeto Sekonyela Principal Chief of Malingoaneng
23.Hon.’Mawinnie KanetsiSenator
24. Hon. Lebona KhoaeleSenator
25. Hon. Thabiso LebeseSenator
26. Hon. ‘Maphakiso LebonaSenator
27. Hon. ’Mabataung Patricia                                MokhathaliSenator
28. Hon.Sehlooho HenryMonatsiSenator
29. Hon. ‘Makholu MoshoeshoeSenator
30. Hon. Neo Matjato MoteaneSenator
31. Hon. Seabata MotsamaiSenator
32. Hon.Richard RamoeletsiSenator
33. Hon. Limpho TauSenator

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday 23rd November, 2023

The House assembled at 10:30 a.m.

(MADAM PRESIDENT, in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MADAM PRESIDENT: Litho tse Khabane, ke kopa re qaleng mosebetsi oa kajeno.

  Ke kopa ho etsa tsebiso e le ‘ngoe ea letsatsi la kajeno;

 • Ke ho re kajeno hang ha Ntlo e phomola Komiti ea Petitions, e leng ea Litletlebo e tla kopana hona ka mona ka Chamber moo hang kamor’a Kopano eo e khutsóane e tla etela Sekamaneng moo ba il’o kopana le Balli le Maseru City Council.
 • Mosebetsi oa letsatsi la kajeno o ne o se o ntse o reruoe ebile o hlophetsoe, ‘me ke tla etsa Business ea Ntlo ebere ba fa monyetla oa hore ba etse activity eo.
 • Hang ha Ntlo e phomola re na le a Mini Library eo re tséhelitsoeng ke the People’s Republic of China ka eona ka mona, ‘me ke ne ke hopotse hore letsatsing la kajeno re ee feela ho re le bone mosebetsi oo, e le mokhoa oa hore re o etse launch re tle re tsebe ho kopa beng ba rona ba re thusitseng hore ba tl’o bona ha re se re beile lintho tseo ba re phalletseng ka tsona malulong.
 • Litho tse Khabane, hape re ntse re le mosebetsing oa ho tlaleha ka maeto ao re neng re a nkile, ‘me Setho se Khabane Honourable Senator Kanetsi o ile a re kajeno o tla a itlhophile ho tla etsa tlaleho ea mofuta ono. Re tsebile hoseng tjena re se re entse Order Paper that is why e sa hlaheng moo.

However re kopa ho mo fa sebaka sa hore a etse Tlaleho eo ea hae e khutsóane e tla fa monyetla mosebetsi o tla etsahala kamor’a hore Ntlo e phomole sebaka.

Next item, Mr. Clerk!

MISCELLANEOUS MATTERS

SUBMISSION OF REPORTS BY SENATORS

HON. SENATOR M. KANETSI: Kea leboha, Mohlomphehi Madam President.

Ke kopa a Written Report ka ‘nete kaha ke sitoa ho bona mona, haeba e teng moo e leng printed, kea e kopa.

 Kea leboha.

MADAM PRESIDENT: Setho se Khabane, ke utloa eka ka ha u ne u romelletsoe soft copyjoale ke bona eka Ntate Clerk o ne a s’o e etse print. O ne a ile a re o tla e etsa print at a later stage ha a se a fa Litho copies

Kapa re e tlole ha u s’o be ready?

HON. SENATOR M. KANETSI: Lebaka ke hore joale mengolo e palamane mona.

Ke eo e fihla, kea leboha.

Kea leboha, Mohlomphehi Madam President le Litho tse Khabane tsa Ntlo.

Ke kopa ho fana ka Tlaleho ena ea leeto leo re neng re le nkile semmuso ho ea Angola.

Angola Seboka e ne e le sa ntho eo re e bitsang Inter-Parliamentary Union e ileng ea thehoa ka selemo sa 1889, joale ea qalella ho sebetsa ka 2014. Joale e na le Members tse 166 hona joale, headquarters ea eona e Geneva Switzerland.

Joale taba ena ea Inter-Parliamentary Union e sebetsa kapa e habile ho shebana le litaba tse latelang:

 • E matlafatsa litaba tsa puso ea sechaba ka sechaba ka tsébeliso ea Paramente.
 • E leka ho susumetsa litaba tsa gender equality.
 • E sebetsa hape le ho baballa Litokelo tsa Mantlha tsa Botho.
 • E sebetsana le litaba tsa United Nations ka mokhoa o otlolohileng le mafapha a amanang le litaba tsa Paramente.
 • E haha botséhetsi (Parliamentary Support for International Development Goals), ’me litaba tsena tse etsoang UN li fana ka botséhetsi ho mefuta e joalo ea li goal.
 • E etselitsoe ho re e khothaletse kapa e matlafatse taba ea khotso (peace building and conflict prevention) le taba ea ho rarolla mathata a li qabang.
 • E etselitsoe hore e fumane universal membership. E ntse e leka ho etsa attract linaha tse ling tse es’o kene hore le tsona li kene ho leka ho ntlafatsa likamano lipakeng tsa   linaha.
 • E etselitsoe hore e bonahale e fana ka botséhetsi molemong oa hore ho be le communication kapa puisano e otlolohileng lipakeng tsa linaha le hona ho otlolla mokhoa oa tsébetso ea litaba tsa puso (governance and internal oversight) mahaeng, puso le puso ka kakaretso lefatséng.

So, e leka ho fana ka litaba tseno. Ke ka mokhoa oo e sebetsang kateng.

Delegation ena ea rona e ne e etelletsoe pele ke Honourable Mamonaheng Mokitimi e le,

 1. President of the Senate,
 2. moifong ona hoa ba le Honourable Kanetsi;
 3.  Clerk of the Senate Ntate Tséliso Molise and;
 4.  Clerk Assistant of the Senate, e leng Ntate Maluma Tsepane.

So, this delegation e tlohile mona ka Sontaha sa la 22, ra sokola mane ke ho palama, re qetelletse re fihla phuthehong ka Labobeli ka tieiso ea lifofane, ‘me ra iphumana re etse miss some sessions tsa Labobeli hoseng. E leng hore Mantaha le Labobeli re sitiloe ho e kena ka lebaka la mathata a lifofane.

Ka ‘nete sessions tseo re li keneng, re kene session tse ‘maloa, ebile ho na le side-line meeting tse ‘maloa (eseng tse ‘maloa but e le ‘ngngoe, re ile ra fumana ho ba le side meeting kapa ho kopana kopano e khutsóane eo re neng re na le eona le moifo o neng o hlaha naheng …(ke kopa tsóarelo).

Phuthehong ena eo re bileng le eona re le side meeting ea Georgia e ne e le naha e lekang ho tla re fereha hore mohlomong re e fe support litabeng tsa eona tsa amanang le ntoa ea Ukraine le Russia. Ba batla re be ka lehlakoreng la bona malebana le litaba tseno, ‘me ba ile ba leka hore ba re bontsé hore na litaba tseo ba nang le tsona ke life tseo ba nahanang ba ka thusa naha ea Lesotho ka tsona, ‘me le rona re ile ra beha ka mokhoa oo naha ea rona e leng kateng.

Ka bokhutsóane feela nka re naha ena ea Georgia ha ke na bolela le mabitso a thata ana hore na e ne e etelletsoe pele ke moifo ofe, feela e ne e le moifo oa batho ba ka bang bane ho kenyeletsa le ‘Mé. Joale taba ea bona haholo, joale ka ha ke chulo, ba ne ba bolela hore ba ka re thusa ntlheng tsa thuto hore ba ka re thusa ka litaba tsa hore bana ba rona ba ka ea likolong ho bona eaba ba ba fa support mohlomong ntlheng tsa thuto ea bo-ngaka, ba ithute teng.

Ra kopa hape hore ho be le tséhetso eo re ka e fumanang ntlheng ea temo moo ba ka re thusang ka ho rupela bana ba rona lintlheng tsa temo, e leng ntho eo re bonang e re haella haholo.

Ka ‘nete President o ile a fana ka boemo ba hore na naha ea rona e boemong bofe litabeng tsa moruo le polotiki hakhutsóane hakaalo, ‘me le bona ba ile ba re fa litaba tsa bona tsa mofuta o joalo.

HON. SENATOR S. M. G. MASUPHA (POINT OF ORDER): Setho se Khabane se ntse se tsamaea hantle, feela Ntlha ea Tsamaiso eo ke hlahang ka eona kea hore ke ne ke lebelletse hore pele Tlaleho ena e etsoa re tla fumana tharollo ea Litlaleho tse fetileng.

 Ho na le phoso e ileng ea etsahala ea hore re tlohelle tlaleho e tsoelepele, ere ha e se e tsoetsepele ebe ho fumaneha hore ha u s’u re ua kena ka nako e ‘ngoe ho s’o thoe nako ea hao e fetile.

Ke ne ke nahana hore re tla fuoa tataiso letsatsing lena pele Tlaleho ena e tsoelapele hore na ebe Tlaleho e joalo e se e ele teng, haeba ho ile hoa thoe e isoa Komiting, ‘me haeba ha e eo, letsatsing lee re tl’o tsamaea ka tsela efe malebana le litlhakisetso tseo ebang re tl’o li fumana moo tsa potso eo ebang re ka ba le eona kapa tlhakiso?

 Kea kholoa ke eona taba ea ka haeba e’a amoheloa.

Kea leboha.

MADAM PRESIDENT: Setho se Khabane, ke ne ke sa utloisise ele Ntlha ea Tsamaiso, empa Ntate Manamolela oa e hlalosa. E leng hore Tafole ea rona e re ka nako eo ho neng ho na le presentation e tjena, le ne le lakalitse hore le kene ka lipotso le se ke la emela hore a qete e be e le hona le botsang.

Taba eo e lokela ho ba joalo; ha a nts’a bua u utloa eka ha u utloisise, u b’o s’o re ”potso,” a u fe potso, a arabe taba eo, esere ha a qetile Tlaleho ea hae be ke hona ho etsoang lipotso.

Nako eo a e fuoang e kopana le nako eo ho botsoang lipotso ka eona.

HON. SENATOR M. KANETSI: Kea kholoa le ‘na ke mpa ke etsa ntho eo nka reng ke summary feela ea Report ena, hobane kutloisiso ke hore Litho li tla e fumana e felletse, ‘me ba tla bala lintlha ka botlalo. Mohlomong ha le se le balile lintho ka botlalo, ekaba moo mohlomong ‘na ke nahanang hore lipotso tsa bohlokoa li ka hlaha teng. Mona kea kholoa e ne empa e le ho arolelana le lona hanyane hore na e eme joang, kaha ho ka nka nako e telele haholo, kea kholoa, ho ea through it.

Ke ne ke re ntho e ‘ngoe e ile eaba taba eno ea training ea bana ba rona, but also ba ne ba bonahala ba le batle haholo litabeng tsa li-tax regime le hore na litaba tsa likhafa li ka tsamaisoa joang, le hore ba kaba ba re thusa re le Paramente le rona ho re koetlisa litabeng tsa hore na re ka sheba joang litaba tsa likhafa tsa rona le tsa linaha tsa rona.

Ba ne ba bolela hape hore ba batle haholo litabeng tsa governance ba ka thusa Paramente ea rona haholo hore na re ka e ntlafatsa joang litabeng tsa ho tsamaisa ts’ebetso ea Paramente ka hare ho naha ea rona.

Ho feta mona ebile taba ea hore le rona re ile ra hlahisa litaba tsa rona tsa boemo ba naha ea rona eaba ho ba le ntho e kang interview eo re ileng ra e etsetsoa ke Parliament for the Planet ke organisation e shebaneng le litaba tsa pheto-phetoho ea leholimo. Ba re etsetsa interview. Interview ena e ile ea etsoa ke Senator Kanetsi ea ileng a hlalosa litaba tsa hore na boemo ba leholimo bo amme Lesotho ka tsela efe, haholo-holo mafapa afe a bonahalang a le tlokotsing; e leng tabeng ea basali, bana le balisana. Ha le ka la sheba youtube le kanna la fumana tlaleho ea mofuta o joalo.

Ho ne ho ntse ho ts’oaroa liboka tse fapa-faneng joale re ne re ntse re tsamaea liboka tse fapaneng on the site, empa e ‘ngoe ea litaba tse neng li le teng mono taba e kholo e ne e le a role of the Parliament in fighting climate change hore na re le li-Paramete tsa lefats’e re ka nka likhatho life ho tlisa phetoho maemong ana a hlobaetsang a boemo ba leholimo.

Linaha li ile tsa ‘na tsa fana ka hore na li sheba litaba tseno joang naha ka naha hoanna hoa etsoa litlaleho tsa mofuta o joalo. Ke mpa ke sitoa feela hore ke ee halelele, kea kholoa le tla bona Section 2.2 ke mono moo ehlileng ho hlalosoang hantle hore na Legislations tse ling tse seng li le teng ke life tseo linaha tse ling li li entseng, e ntse e le taba ea ho loants’a litaba tsa climate change.

Ho ile hoa boeloa hoa etsoa ntho eo ba neng ba e bitsa specific action for Parliamentarians which a Parliamentarian may consider, ‘me ha re ka sheba mono hore ho builoe haholo ka tsona litaba tsena tsa climate change. Ehlile boholo ba litaba li ne li its’etlehile holim’a litaba tsa climate change. (Ke tla kopa ke li tlole, hobane ke ntho e telele haholo mona).

Ho boetse hoa eba le naha e fuoang ntho e neng e bitsoa the 2023 …Price, the MP of the year award, ‘me e ile ea fuoa naha ea Zimbabwe- feela o ile a fuoa award ea litaba tsena tsa Peace Award.

Ho boetse ho ile hoa eba le taba ea likhetho. (Ke se ke li habanya feela). Tabeng ena ea likhetho ho ne ho khethoa Motsamaisi e mocha oa unit ena ea IPU, ‘me linaha li ne li etsa lobby hore na li tla khetha mang. Joale ho ile hoa qetelloa ho khethiloe ‘M’e oa Tanzania eo ho ileng hoa eba le tlholisano e telele e intense haholo lipakeng tsa hae le ‘M’e oa Malawi e le the Speaker of the House, Deputy Speaker of the House of Senegal le oa Somolia. Joale ‘M’e enoa oa Tanzania o qetelletse e le eena mohloli tabeng eo ea likhetho.

Tlaleho ena e telele haholo, kea kholoa –

HON. SENATOR S. G. MASUPHA: Potso eo ke nang le eona ke ena eo ke bileng le thahasello litabeng tsena tsa thuto ea bana ba Basotho. Ke re na ebe ke taba ea tlaleho feela e fanoeng kapa moifo o ile oa fuoa tataiso ea hore na ha bana ba batla ho ea mono na ho lokela ho nkoe methati efe? Ke hobane ehlile ke utloa e le taba e bohlokoa haholo.

 Na ho na le tataiso eo u ileng ua e fumana, Mohlomphehi le moifo, malebana le taba ee ea thuto ea bana?

HON. SENATOR M. KANETSI: Kea kholoa moifo o ileng o tla nthusa. Ho ne ho sena litaba tse tebileng. E ile eaba taba ea hore haeba rea utloanang ka litaba tseo tsa ho bopa li-relation tse joalo, joale re tla qoqang re se re qoqa boemo boo e seng e le naha ka li-ministry tsa rona tsa Foreign Affairs. Li tla ts’oarana ka mahetla joale li bone hore na li ka nts’etsa litaba tseo pele joang. Ha ke tsebe haeba ke e nepile?

Joale li-candidate tsena tsa rona tse neng li iketa, joalo ka ha re cho, –(ba mabitso a neng a le thata ke kopa ke seke ka a bala) e ne e le Senegal, Malawi, Tanzania le Somalia. Feela re qetelletse re khetha Dr. Tulia Ackson eo e leng eena eo e neng e le motho ea neng a fumane li-vote tse ngata haholo eaba o qetella e se e le eena the President of the IPU. A nka sebaka ho eo a neng a e tsoa e neng e le Dr Duarte Pacheco eo ne e le eena ea neng a tsoa.

 E leng hore lilemo tsena tse tlang re se re tl’o ba le President ea ‘M’ e e tsamaisang IPU. O ile a hla a ba feta ka li-vote tse ngata, hobane oa Senegal o ne a na le 59, Malawi 61, Somolia 11 eaba eena o tsoa ka 172; e leng hore o ile a hla a ba hlola kannete.

Ho boetse ho ile hoa buuoa ka taba ena ea Ukraine ea hore na litaba tsa eona li tsamaea joang. Ehlile linaha li bonahala li le seboko ke taba ena ea hore litaba tseno li ntse li tsoela-pele le hona joale. Ho ile hoa etsoa resolution malebana le taba eo ea Ukraine.

Ho boetse ho ile hoa koaloa ka ho etsoa adopt li-resolution tse itseng ha Seboka se koala. Kea kholoa nka bolela feela hore li-resolution tse entsoeng e ileng eaba tsena:

 • Parliamentary Action for Peace Justice and Strong Institutions. E amanang le SDG’s 16
 • Standing Committee e neng e shebane le Democracy and Human Rights
 • International Law as it relates to National Security
 • Non-intervention and Internal Affairs of the States of the Human Rights
 • Komiti e neng e shebana le the role of Parliamentarians in promoting a culture of transparency, anticorruption and citizenship engagement to restore trust in national and international institutions. Le eona ile ea etsetsoa resolution ea teng.
 • Komiti e neng e shebana le ensuring global food security le e neng e shebana le bringing gender equality to the UN General Assembly.

Eaba kannete ho lebohisoa the outgoing President. Eaba ho amoheloa the incoming President. Eaba Seboka se ea koaloa.

Kea leboha.

Joale re sitoa ho tlaleha ka tse ileng tsa etsahala pele re fihla. Ke kopa ts’oarelo hore ke sitiloe ho e bala from a computer ka lebaka la bonyane ba eona joale ke e fumana mona. Empa ke ne ke leboha monyetla oo ke o fuoeng oa hore re mpe re e tlalehe pele re phomola. Ho fihla tlhokomelong ea ka hore Ntlo e se e tl’o phomola Sine Die, joale ke re ke fetise tlaleho ena bonyane le tla e bala hantle ebe mohlomong in the next Session re tl’o bua ka eona haholo hore na re eang pele joang ka li-recommendation tsa tlaleho. Ke kopa ts’oarelo.

Kea leboha.

[liatla]

MADAM PRESIDENT: Rea leboha, Setho se Khabane. Re leboha tlaleho eo; leha e ne e lokela hore ebe summary feela, ‘na ke utloa e se ebile ena le details tse tataisang Litho.

Litho tse Khabane, ha le ka la sheba Standing No. 102 ke hona moo re khang matla a rona a ho etsa table the reports in the House, ‘me tataiso ea hore na li ts’oanetse hore li tsamaisoe joang e teng mono.

 1.  Senators who attend conferences, workshop, seminars and related events shall submit a comprehensive report at the earliest practicable time.
 2. A Motion to note the report by the Senator maybe moved without notice with the consent of the President by the Leader of the delegation or any Senator acting on his/her behalf.

What is doing now by tabling the report is to move that the report be noted as it maybe.

 • The report having been noted may be referred to the relevant Committee or Ad hoc Committee by the President or by Resolution of the Senate for further considerations and scrutiny.

Hoo ho e bolelang feela ke hore lona, Litho tse Khabane, haeba le utloa ekare you still have more on the report re tle re etse refer the report to a committee, empa haeba le utloisisitse, ke taba eo re ka e etsang note as part of the report that was tabled before the House.

Next item ke Pampiri ea rona ea taba ea Urgent Motion moo re tsebang hore Motion ha o sa butsoa re kopa leave of the Senate hore re etse debate the Motion hang-hang.

Question, put and agreed to.

PROCEEDING ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

MOTION

16. ADJOURNMENT SINE DIE

HON. SENATOR L. L. SEEISO: ‘M’e President, ka taelo ea hau ke kopa hore ke behe taba mona e hlahang e le Motion oa letsatsi la kajeno e reng phomolo ho sa boleloe letsatsi la ho bula. Eona e baleha tjena:

 “That this Honourable Senate when it rises today Thursday, 23rd November, 2023, it do adjourn sine die”. E phomole ho sa boleloe letsatsi la ho bula. Taba-taba ke ea hore, Mohlomphehi, ke mpa ke fetisa taba feela ke re taba ena e batla e re hlaile thoso. Ho na le taba eo ke neng ke nahana hore ekare ‘Muso o moholo ho bile le decision kapa qeto e entsoeng ke Lekhotla la Boipiletso, Ntate Clerk. Tabeng eane   e ileng ea kengoa tabeng ea litaba tsane tsa tlhopho-bocha. Taba eo ka boeona, ‘M’e President, e batla e ferekantse batho ba bangata hoo motho kelello ea hau e reng, lebitsong la Litho tse Khabane (ba tle ba nts’oarele moo ebang ke ipuela tsa k),ntho eo ke neng ke e nahana ke hore taba eo u tla e mamela lia-le-moea ba bang ba fana ka tlhaloso e kang e-ea ba natefala, eo ke neng ke nahana hore ha ho ne ho nepahetse ekare batho ba entseng decision eo re ne re ka mengoa ka hore Matlo a  mabeli a kopane, joale ebe taba ena rea e hlalosetsoa, Ntate Vice President.

Ele molemong oa hore hona tjena haeba ho thoe re phomole re ee hae re tsebe ho ea e bolella sechaba seo re phelang le sona hore ho na le taba e tjena.

Hona tjena, Ntate Motsamai, haeba ho thoe re phomole taba ena re sa e utloele ‘moho ho tla ba thata hore le moo ebang re qoqa le batho re tsebe ho shebisana kapa ho qoqisana ka taba eo ele joalo.

Ke kopa hore ke tsoele-pele feela ka hore taba ea hore ho thoe re ee phomolong, Mohlomphehi, hase hore hakaalo-kalo re il’o phomola, empa ke nka hore ke mothating ona oo ke nkang hore hona tjena ho batho ba nang le thahasello ea temo re itjoetse hore re ea masimong re il’o lema poone esita le lijalo tse ling.

Bao e bang ba na le thahasello ea ho lema linaoa re nke monyetla ka hore hona joale tjena, joalo ka ha ba bolepi ba bonts’itse hore khoeli eona ena e tlang, ho isa khoeli ea pele lea bobeli, ke nka hore e tlabe ele monyetla oa hore linaoa li tla hola hantle ho sena lipula tse ngata, ‘me re ne re ka itjoetsa hore boemong bona re ka nka monyetla o joalo.

 E ka holimo e ee ebe ea hore feela re kope leholimo hore joalokaha ele mona re ea phomolong Morena Molimo a tle a re baballe ele hore ha re khutla re khutleng re ntse re phela, hoba taba ea ho phela ke mohau ha hona motho ea tsebang hore na la hosasa o tla le bona.

Kea kholoa ha ke buile hakana, ‘M’e President, ke kopa ke kokobele.

 Kea leboha.

HON.SENATOR S.S. NKUEBE: Ke tlatsa Morena oa Likhoele, Madam President, le hoja ke ne ke batla hore mohlomong ke tle ke eme ka Ntlha ea Tsamaiso litabeng tse amang Litho tsena tsa Ntlo e Khabane. Ke na le tumelo ea hore har’a lintho tseo Tafole ea hau, ka bolaoli ba eona, Madam President, boiketlo ba Litho ke ho hong ha li priority. Ke ithuta hore ese ele nako e likhoeli Litho tsa National Assembly li na le budget. Ebe bothata ba hore ka moo li be teng ke bofe? Kapa ha li ea etsetsoa budget ke ‘Muso ka holimo, kapa bothata ke Tafole, Madam President…?

 MADAM PRESIDENT: Order, Setho se Khabane, ka taba ea Ntlha ea hao ea Tsamaiso.

 Ke kopa u kú mpú tlatse Setho pele, kaha re se re e utloile ebile kaha e se ile ea ka ea arabeloa pele ke ne ke re u mpú tlatse Setho ka motion.

 HON.SENATOR S.S. NKUEBE: Kea tlatsa, Madam President, hore motion o fete, le hoja re ntse re na le lingongoreho ka tsona, kea tlatsa, Madam President.

Question proposed

HON.SENATOR M. KANETSI: Kea leboha, ‘M’e Mohlomphehi Madam President. Ke bue tabeng ena ea ho koala kapa ke bue…

MADAM PRESIDENT: Setho se Khabane, ke kopa u bue motion. HON.SENATOR M. KANETSI: Kea leboha, Madam President.

 Kannete kea kholoa joalokaha Setho se chulo ena ea ho koala e ile ea re tsome-tsometsa,’me kea utloisisa hore ekanna eaba calendar e supa mafelo a November hore ho koaloe. Ke mpa ke hlokomela feela hore ho na le litaba tse thata-thata tse ntseng li etsahala, haholo-holo tsona litaba tsena tse Mohlomphehi Morena oa ka oa Likhoele a qetang ho bua ka tsona tsena tsa li reform.

 Ekare re kabe re tseba na ho etsahalang k’eng ka li reform pele re koala, haeba Ntlo ena le eane e ka holimo Paramente kaofela ea koala, empa sechaba nkare se in limbo ha se tsebe na ho etsahalang hantle ke eng ka li reform, re tseba feela hore ho thoe nyeoe e oele, re e utloa lipampiring, ha re tsebe na ho etsoa joang kamor’a moo, joale hoa koaloa, ke utloa eka e ne eka ho ka koaloa e buuoe kannete taba ena.

 Kea leboha.

HON. SENATOR T.M. MOHALE: Kea leboha, hle, ‘M’e Madam President.

Kannete ke kopa hore ke qale ke thatiselletsa mona moo Litho tse seng li buile pele ho ‘na li buileng. Litaba tsa li reform ke litaba tsa sechaba, ke litaba tse bohlokoahali ho rona re le sechaba sa Lesotho, ‘me kannete e ne e ka ba hantle hore haele mona ho buuoa ka li reform tsena tseo esale re teta ka tsona, ebe ‘Muso o tsoa lets’olo ka lia-le-moea le ka lia-le-moea pono ho hlakisetsa sechaba hore na litaba tsa sona li hakae.

Hona joale re ea hae, ‘me potso eo Litho tsohle tse ka mona li tl’o tobana le eona ke hore na li reform li hakae, , ‘me kannete ho hlabisa lihlong hore ebe nakong ena eo re leng mathateng a makana-kana a lintho tse ngata tse amang litaba tsa sechaba ebe ha re nke litaba tsa sechaba…ebe re ea phomolong, kannete, ka litaba tse kana-kana tsa sechaba. Che, ha re li nkele hloohong. Kannete e ne eka ‘Muso o ka its’ena oa bona hore na litaba tsa sechaba li bohlokoa hakae.

Re ile ra etsa kopo mona hore re fumane manane a melao eo Paramente ena ka Matlo  a mabeli a e entseng, ‘me kannete hoa soabisa hore ebe lenane kapa mosebetsi oo Paramente e o entseng re ea hae re sa tsebe hore  na melao eo Paramente ea Lesotho ea leshome le motso o mong e e fetisitseng pele re ea Christmas ke efe. E ntse e le tsona litaba tseo re tobaneng le tsona, ‘me e ‘ngoe eo ke reng empa e le hampe feela hore Moetapele oa Ntlo ha a eo lebitsong la ‘Muso, ke taba ea melao eo motho u utloang hore ‘Muso o ntse o e fetisa.

Ho na le molao oo re reng, hle, ‘Muso, sekoti tseleng, mona moo ho batloang ho lokolla li-commissioner, hore e se eka ‘Muso o ka sheba Section 136 ea Molao oa Motheo hore na hore ba etse hore ebe ba etsa mosebetsi oo ba tla o etsa ka tsela ea mofuta ofe. Ha se hantle ha ‘Muso o tla ‘ne o tsitsinngoe nako ena kaofela ka liphoso tse sa hlokahaleng.

Kannete ena ea ho lokolla li commissioner le tse ling, re ile ra ba le baeti mona ba opposition ka nako eane eo ‘Muso o neng o liuoa, ‘me taba eo opposition e neng e lla ka eona ke ea hore ho na le li-commissioner tse peli tse lokolloang, ‘me taba eo ha e molaong.

 Ke eona, Ntate Motsamai, taba eo ke neng ke bua ka eona ea Public Service… Hey! Li na le ho re pokela litopo tsena, ‘M’e.

Joale taba eo ea li-commissioner tsa Public Service ho ne ho buuoe ka tsona mona ke opposition, ‘me re ntse re bona hore taba ena ea bohanyetsi ea ho tsitsinya ‘Muso ha e s’oka e lala,  ’me re ne re re kannete ka boikokobetso, sekoti tseleng!

 Rea koala, ‘M’e, hona tjena re koalla Christmas, ‘me rea tseba re le Litho tsa Senate hore bophelo ba Ntlo ena e Khabane bo kolla mosebetsing ea likomiti. E se eka, hle, nakong ena eo re phomoletseng Christmas, re phomoletseng ho lema, mesebetsi ea likomiti e ka tsosolosoa, Litho tsa likomiti tse Khabane li ka etsa mosebetsi oa tsona o fang Ntlo ena e Khabane bophelo le seriti.

Kannete lihlong tsena tsa hore ebe re ba kana ka Senateng –  hore ebe motho ha u tloha hae u nts’u rapella hore, oee, quorum ha e ka mpa ea ba teng re mpe re sebetse, hle, kaha re tobane le mesebetsi ea bohlokoa ea sechaba – ‘me kannete e se eka le lintho tsane tsa rona…

Kannete, ‘m’e, rea leboha ese eka re ka ja Christmas e monate, ra khutla re na le libetsa tsohle tse tla etsa hore re be le morolo selemong se secha.

 Kea leboha.

HON.SENATOR S.M.G.MASUPHA: Kea leboha, Madam President…

 MADAM PRESIDENT: Litho tse Khabane, ke kopa ts’oarelo hanyane. Re na le mosebetsi oane o kang MCC e emetse komiti eane ea rona mane moo ho uoang. Ke ne ke re re qeteng kaha ekare ho ne ho beuoe nako.

 Kea leboha, Setho se Khabane.

HON.SENATOR S.M.G.MASUPHA: Kea leboha, Mohlomphehi, ebile ha ke tebe le ho bua nako e telele.

 Ehlile ke ema mona ka taba eona ena ea ho koala re koalla nako ena ea phomolo ea Christmas. Rea tseba hore nako ea Christmas ke nako e kholo, ke nako eo re tlamehang hore re ke re ee likerekeng tsa rona, empa leha ho le joalo, taba eo Bahlomphehi ba buileng ka pele ho ‘na ba ntseng ba e beha, ena ea hore re koala tjena sechaba se ntse se kolotoa litlhaloso tsa hore na haele mona nyeoe e sa ba ka lehlakoreng la ‘Muso na joale tsela eo ho uoang pele ka eona ke efe – ua tseba taba ee ke taba e kholo!

Ke taba e kholo eo hoja ebe ho entsoe litlhopho tse potlakileng –  ebile ke aka taba ea Morena oa ka hore eka Matlo a mabeli a ka be a kopana ka mokhoa o potlakileng re ke re buisane ka taba ena, ele hore ha re phomola re be re phomola re tseba hore na nakong eo ho buloang na business e tlabe ele ea mofuta ofe. Taba eo ke taba ea bohlokoa haholo. Re keke ra koala feela ebe re siea litaba li lobokane tjena! Kannete le re beha tsietsing rona balisa ba sechaba, hobane kannete re il’o araba ntho eo re sa e tsebeng.

Hona joale ho na le batho ba bang ba ntseng ba inyakalatsa ka pherekano, empa ‘na maikutlong a ka e ne e le hore hoa lokisoa; moo ebang liphoso li ne li le teng ho lokisoe, eseng ebe batho ba bang ba ea soka, ba bua litaba tse makatsang.

Mohlomphehi, kea tlatsa.

 Kea leboha.

MADAM PRESIDENT: Rea leboha, Litho tse Khabane.

Question that the Senate, when it rises today on Thursday the 23rd November, 2023 it do adjourn sine-Die.

MADAM PRESIDENT: Hela, boo! Litho tse Khabane, ke kopa le e utloe hantle.

Litho tse Khabane Ntlo e tla phomola hofihlela nako e sa boleloang. Empa, Litho tse Khabane, ke kopa ke behe mantsoe a mabeli feela a hore ke etse allay fears tsa Litho tse Khabane tse buileng ka litaba tsa Lirifomo.

Re ile ra etsa tlaleho mona ea hore re le Paramente re tla lebella hore ‘Muso o re bolelle na re tsoe ka ka lekhalo lefeng. Ho na le invitation e entsoeng, eo ebile re leng karolo ea memo e joalo ka boemeli ba Senate mohlomong Litho tse hlano le Presiding Officers, e tla ba ka Labone la beke ena e tlang. Litho tse joalo li tla tsebisoa ka hare ho chat hore na memo eo e tla ba neng ebile re se re boletse hore na ke Litho life tse tla etsa attend.

Morero oa memo eo, ke memo eo re e etselitsoeng ke ba bang ba litsebi tsa Molao oa Motheo; e mong oa bana ba lona eleng Professor Holo ‘Nyane, hobane ba le concerned, through TRC, ka judgement e qetang ho etsahala le going forward ka litaba tsa Lirifomo.

 Ke hona moo moo re tla tla re fumane maele a hore na ho tl’o tsuoa le kae, litla-morao tsa ho tsamaea ka tsela efe e tla ba life, ho tsamaea ka efe e tla ba life.   E leng hore ha re tsoela-pele, re tsoele-pele ka tsela ea moshoelella e ke keng ea re etsa subject to litigations tsena tse bileng teng.

E ‘ngoe ea bobeli, Litho tse Khabane, ha Ntlo e phomola, re phomotsa Ntlo eseng Likomiti, ‘me joalo kaha Setho se Khabane Morena oa Tajana e boletse, Likomiti li lokela ho sebetsa haholo ka nako ena eo Ntlo e phomotseng hore nako eo Ntlo e tl’o buloa, joale mosebetsi oa Likomiting o be o le teng ona oo Ntlo e tl’o tla e iketsa address holimá oona.

Litho tse Khabane, le tsebe hore Likomiti tsa lona ha ho thoe le tla Likomiting, le mpe le tle le etse quorum hobane ho seng joalo Likomiti li ka se sebetse, Ntlo e tla be e se na mosebetsi ha ho buloa.

Hoa nepahala hore le bone hore na Lipolotiki tsa naha ena li sotlile Basotho hakae.

Tšepo ea Basotho e se ele hore le kene lipakeng ho leka ho tataisa Puso, le eona Puso e mamele moo e tataisoang le moo e soauoang mohlare. Ka lebaka la ho ba teng hoa lona ka hare ho Paramente nako e telele, ebile le sa nke mahlakore a Lipolotiki, hoa lokela, hee, hore nako eohle le be Balula-Qhooa e le ho tla eletsa ‘Muso ka hore na ho tsamauoe joang, ebile le na le tsebo ea hore na Sechaba seo le se eteletseng pele koana moo le leng hona teng se lakatsa ho be joang.

Ke information e tla le thusa hore ha le eletsa ‘Muso ka hare ho Ntlo ena ebe le tla be le bua litaba tsa Sechaba ka ‘nete. Re setse ka Ntlo ena ka seriti sa eona, ha re se etseng maintain, Litho tse Khabane, kea leboha… (Interrupted).

Point of Order, Setho se Khabane.

HON. SENATOR L. L. SEEISO: Ke re, ‘Mé, taba ena ea memo ena ea taba eo ho il’o lekoa ho hlalosa taba ea decision, ha motho a sa il’o kopa tee eo ebang e tla fanoa ka moo, kapa a sa etse participate, motho a ikela feela ho mamela? Na ekaba taba e ka sitisang ha motho a na le thahasello ea ho ea mamela?

MADAM PRESIDENT: Ke lumela hore ha ho na le bothata bo joalo, empa, Litho tse Khabane, joalo ka ha ke re ka chat ea rona ea Litho tsa Senate re tla bolelloa letsatsi leo hantle le nako ebe se le fuoa lintlha tsohle – if you want to go le haeba u se nominated or representative, feela for molemo oa boemo ba hau u le Moetapele oa Sechaba u il’o mamela, ke kholoa hore le tla be le se le fuoa litaba tseo tsohle hona teng.

Kea leboha, Litho tse Khabane.

ADJOURNMENT

There being no further Business on the Order Paper, Madam- President adjourned the House without Question put, pursuant to Standing Order No. 16 (3).

The House was adjourned Sine-Die at 11:22 a.m.