Order Paper 25 March 2024

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 25

Tuesday, 19th March, 2024

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Thursday, 22nd March, 2024.

          19.     SUSPENSION OF STANDING ORDER NO. 86(5).

That this Honourable Senate resolves to suspend Standing Order No.86(5) which reads as thus “A Committee Report may not be debated in the Senate unless it has been circulated to all Senators at least two days prior to the intended debate in the Senate.”  This is done in respect of the following Bills:

  • Administration of Estates and Inheritance Bill, 2024
  • Occupational Safety and Health Bill, 2024 and
  • Labour Bill, 2024

                                                                             (Hon. Leader of the Senate).

——————

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 25

Labohlano, 22 Tlhakubele, 2024

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Labone, 21 Tlhakubele, 2024.

          19.     HO FANYEHOA HOA MOLAO OA TSAMAISO OA 86(5)

Hore Ntlo ena e Khabane ea Senate e etsa qeto ea ho fanyeha Molaoana oa Tsamaiso oa 86(5) o reng “Tlaleho ea Komiti e keke ea buisanoa ka Senateng ntle le haeba e abetsoe Litho tsohle tsa Senate bonyane matsatsi a mabeli pele ho letsatsi le hopoletsoeng puisano ka Senateng.”  Sena se etsoa Lits’oants’ong tse latelang tsa Molao:

  • Administration of Estates and Inheritance Bill, 2024,
  • Occupational Safety and Health Bill, 2024 and
  • Labour Bill, 2024

                                                          (Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo).