Notice Paper No.29

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 29

Tuesday, 23rd  April, 2024

NOTICE OF QUESTIONS

     Notice given on Thursday, 18th April, 2024.

     For oral reply on Wednesday, 01st May, 2024

35.     PROVISION OF ELECTRICITY TO LENTSOANENG COMMUNITY

          Hon. Senator J.A. Mots’oene to ask the Minister of Energy how soon shall electricity be provided to the Lentsoaneng Community, located at ‘Mate in Leribe district as it had established an electrification scheme which had collected M51,858,66 for that project.

36.     PROVISION OF ELECTRICITY TO MAAMA COMMUNITY

          Hon. Senator M.S. Maama to ask the Minister of Energy how soon shall the electricity be provided to the following communities under Maama Ward:

  • Ha Mokhohla
  • Ha Motanyane
  • Mokema
  • Ha Lekete
  • Ha Ramaqhanyane and
  • Ha Katu

37.     APPRAISAL ON LATEST DEVELOPMENTS IN REGARD TO LESOTHO LOWLANDS WATER SUPPLY SCHEME

          Hon. Senator P.S. Mathealira to ask the Minister of Water to apprise the Senate on latest developments in regard to the Lesotho Lowlands Water Supply.

          In his presentation, the Minister should also include developments at the Project Site at Tsikoane.

38.     POLICY TO CONTROL INDEPENDENT RADIO STATIONS

          Hon. M.P. Mokhathali to ask the Minister of Information,  Communications, Science, Technology and Innovation the following questions in regard to policy guiding independent radio stations:

  • Could the Minister present briefly to the Senate the policy regarding control of independent radio stations;
  • How successful has the implementation of the policy been.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 29

Labobeli, 23 ’Mesa, 2024

TSEBISO EA LIPOTSO

Tsebiso e nehelanoe ka Labone, 18 ’Mesa, 2024.

Li tla arajoa ka Laboraro la la 01 Mots’eanong, 2024

35.     PHEPELO EA MOTLAKASE HO SECHABA SA LENTSOANENG

          Setho se Khabane, J.A. Mots’oene o tla botsa Letona la Matla hore na ke ka pele hakae motlakase o tlang ho hokeloa Lentsoaneng, ‘Mate Seterekeng sa Leribe ka ha sechaba sa moo se se se bokellelitse M51,858.66 bakeng sa morero oo.

36.     PHEPELO EA MOTLAKASE HO SECHABA SA HA MAAMA

          Setho se Khabane, M.S. Maama o tla botsa Letona la Matla hore na ke kapele hakae motlakase o tlang ho hokeloa metseng e latelang e oelang tikolohong ea Ha Maama:

          –        Ha Mokhohla

                   –        Ha Motanyane

                   –        Mokema

                   –        Ha Lekete

                   –        Ha Ramaqhanyane le

                   –        Ha Katu

37.     HO TEKOA HOA KHATELO-PELE KA MORERO OA PHEPELO EA METSI MABALANE

          Setho se Khabane, P.S. Mathealira o tla botsa Letona la Metsi ho tekela Ntlo e Khabane ea Senate ka khatelo-pele ka Morero Oa Phepelo ea Metsi Mabalane.

          Litabeng tsa Letona, a lokolise khatelo-pele ea morero, sebakeng sa Tsikoane.

38.     LEANO LE LAOLANG LIA-LE-MOEA TSE IKEMETSENG

          Setho se Khabane M.P. Mokhathali o tla botsa Letona la Likhokahanyo, Mahlale, Ts’ebeliso ea Mahlale le Boqapi litaba tse latelang ka leano le laolang lia-le-moea tse ikemetseng.

  • Na Letona le ka tekela Ntlo hakhuts’oane ka leano le laolang liea-le-moea tse ikemetseng;
  • Ebe ts’ebeliso ea leano lee e atlehile hakae;