Notice Paper No.30

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 30

Tuesday, 23rd  April, 2024

NOTICE OF QUESTIONS

     Notice given on Thursday, 18th April, 2024.

     For oral reply on Wednesday, 08th May, 2024

39.     EXPLANATION IN REGARD TO HA RAPOKOLANA SPORTS CENTRE

          Hon. M.S. Moholobela to ask the Minister of Sports the following questions in regard to Ha Rapokolana Sports Centre:

 • What is the current condition of the facility;
 • How much money was spend to rehabilitate the facility during the Region 5 games;
 • What disciplinary action was taken against officials who stole government property at the facility.
 • What is the Ministry’s Plan going forward.

40.     ADMINISTRATION OF TRADE TESTS FOR GRADUATES OF TECHNICAL SCHOOLS

          Hon. M. Kanetsi to ask the Minister of Education and Training if the Ministry still administers trade tests for graduates from technical schools.  If yes, how often does the Ministry test these graduates.

 • If no, what are the reasons behind the cessation of this practice as it hinders graduates from being employed.

41.     OPERATIONALISATION OF REGULATIONS

Hon. Senator M. Kanetsi to ask the Minister of Trade, Industry and Business Development if the Business Licensing and Registration Regulations, 2020 are operational.

 • If yes, how many businesses have changed ownership to that of Basotho.
 • If no, what are challenges towards the operationalization of he regulations and what is the way forward in making them operational.

42.     NEED TO LINK THE GRANT SYSTEM BETWEEN SOCIAL DEVELOPMENT AND NATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT SECRETARIAT.

Senator S.G. Masupha to ask the Minister of Finance and Development Planning if she is aware that there is no swift transition in the grant system between the Ministry of Social Development at the lower level of education and the Ministry of Finance and Development Planning through the arm of National Manpower Development Secretariat for tertiary level especially for the needy students.

          Also if the Minister is aware of the need to re-introduce NMDS offices at the district level to ease the registration process particularly for those needy students.

          If the Minister is aware, how soon shall she ensure that there are measures in place to curb these challenges.

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 30

Labobeli, 23 ’Mesa, 2024

TSEBISO EA LIPOTSO

Tsebiso e nehelanoe ka Labone, 18 ’Mesa, 2024.

Li tla arajoa ka Laboraro la la 08 Mots’eanong, 2024

39.     TLHALOSO KA SETSI SA HA RAPOKOLANA

Setho se Khabane, M.S. Moholobela o tla botsa Letona la Lipapali lipotso tse latelang ka Setsi sa Lipapali sa Ha Rapokolana:

 • Ebe Setsi se boemong bo joang ha joale;
 • Ke chelete e kae e ileng ea sebelisoa ho lokisa Setsi bakeng sa lipapali tsa Region 5;
 • Ebe ke mehato efe ea khalemo e ileng ea nkoa khahlanong le bahlanka ba ‘Muso ba ileng ba utsoa thepa setsing seo.

40.     TLHATLHOBO EA BAITHUTI BA LITSI TSA KOETLISO EA MESEBETSI EA MATSOHO

          Setho se Khabane, M Kanetsi o tla botsa Letona la Thuto le Koetliso hore na Lekala le ntse le hlahloba (Trade Test) baithuti ba tsoang Litsing tsa Mesebetsi a Matsoho ka mora ho phethela lithuto tsa bona. 

 • Haeba karabo ke che, ebe ke mabaka afe a emisitseng ts’ebetso eo ka ha e sitisa hore baithuti bana ba mehleng ba fumane mesebetsi.

41.     HO KENGOA TS’EBETSONG HOA MELAOANA

Setho se Khabane, M. Kanetsi o tla botsa Letona la Khoebo, Mesebetsi e Meholo le Ntlafatso ea Khoebo hore na Molaoana oa “Business Licensing and Regulations, 2020” na o se o kene ts’ebetsong.

 • Haeba ho joalo, ke likhoebo tse kae tse seng li fetetse ho Basotho.
 • Haeba ha ho joalo, e be ke mabaka afe a thibetseng ho kenngoa ts’ebetsong Molaoana oo le hore na ho ea pele Lekala le rerile ho e kenya ts’ebetsong joang.

42.     TLHOKAHALO EA KHOKAHANO EA LIHLAPISO LIPAKENG TSA MAFAPHA A NTS’ETSO-PELE EA SECHABA LE LEFAPHA LA NAHA LA LIHLAPISO (NMDS)

          Setho se Khabane S.G. Masupha o tla botsa Letona la Lichelete le Meralo ea Nts’etso-pele hore na o hlokometse hore ha ho na neheletsano ea lihlapiso sebakeng sa bana ba hlokang le ba likhutsana lipakeng tsa makala a mabeli a Nts’etso-pele ea Sechaba le la Lichelete le Meralo ea Nts’etso-pele ho tloha boemong bo tlase ba thuto ho ea likolong tse kholo.

          Hape na Letona le boetse le hlokometse hore ho hlokahala ho tsosolosa liofisi literekeng ho nolofaletsa baithuti ho ngolisa le NMDS.

          Haeba Letona le hlokometse, ke kapele hakae a tla bona hore boemo boo boa lokisoa.