Notice Paper No.31

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 31

Tuesday, 23rd April, 2024

NOTICE OF MOTION

Notice given on Monday, 22nd April, 2024.

22.     ESTABLISHMENT OF AN “INTER-AGENCY COMMISSION” ON LAND.

That this Honourable Senate urges the Government of Lesotho to establish an “Inter[1]Agency Commission” on land whose mandate shall be; to

• enhance land use planning in both urban and rural areas,

• zone land into proper categories e.g. agriculture, business, residential, industrial, recreational and others,

• establish a National Land Use Development Master Plan which shall be gazetted.

(Hon. Senator S. Motsamai)

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 31

Labobeli, 23 ’Mesa, 2024

TSEBISO EA TLHAHISO

Tsebiso e nehelanoe ka Mantaha, 22 ‘Mesa, 2024.

22.     HO THEHOA HOA KOMISI EA MAFAPHA A FAPANENG HOLIMA MOBU

Hore Ntlo ena e khabane ea Senate e khothaletsa ‘Muso oa Lesotho ho theha Komisi e bopiloeng ka mafapha a fapaneng eo thomo ea eona e tla bang; ho

• akofisa ts’ebeliso le meralo ea mobu libakeng tsa mabalane le mahaeng,

• rala mobu ka lihlopha tse latelang; temo, khoebo, bolulo, mosebetsi e meholo, boithapollo le tse ling; hape

• theha Moralo oa Ts’ebeliso ea Mobu o tlang ho kenngoa molaong

                                                          (Mohl. S. Motsamai)