Notice Paper No. 33

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 33

Tuesday, 30th April, 2024

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Monday, 29th April, 2024

24.     SHORT RECESS

          That this Honourable Senate when it rises today, Thursday 2nd  May, 2024 at 10:30 a.m, it do adjourn until Tuesday 21st May, 2024 at 10:30 a.m. This is done in order to allow honourable Senators to attend the following workshops:

  • Induction Workshop – 6th  –  8th May, 2024 at ’Melesi Lodge
  • Workshop on Strategic Plan – 13th – 15th May, 2024 at Victory Hall.

                                                (Hon. Leader of the Senate)

                   ————————

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 33

Labobeli, 30 ’Mesa, 2024

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Mantaha, 29 ’Mesa, 2024.

24.     PHOMOLO E KHUTS’OANE

Hore Ntlo e Khabane ea Senate ha e phahama kajeno Labone la la 2 Mots’eanong, 2024 ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo (10:30 a.m.) hoseng e phomole ho fihlela ka Labobeli la la 21 Mots’eanong, 2024 ha hora ea leshome e fetile metsotso e mashome a mararo hoseng (10:30 a.m.) hoseng.  Sena se etsoa e le ho fa Litho tse khabane monyetla oa ho ea lithupelong tse latelang:

  • Induction Workshop – 6 – 8 Mots’eanong, 2024, ’Melesi Lodge
  • Workshop on Strategic Plan – 13 – 15, Mots’eanong, 2024 Victory Hall

                                                (Mohl. Moetapele oa Senate)

———————–