Order Paper 2 May 2024

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

ORDER PAPER

Thursday, 02nd May 2024

 1. PRAYER:
 • TABLING OF SURBODINATE LAW:
 • Income Tax (Amendment of Monetary Amounts) Regulations, 2024

(Hon. Minister of Finance and Development Planning)

 • ADOPTION OF REPORTS:

That this Honourable Senate resolves to adopt Reports of the Legislation Committee on the following Regulations:

 • Communications (Subscriber Identity Module Registration) (Amendment) Regulations, 2024
 • Road Traffic (Amendment of Schedule) Regulations, 2023

(Hon. Chairperson of Legislation Committee)

 • MOTION:

24.     SHORT RECESS

          That this Honourable Senate when it rises today, Thursday 2nd  May, 2024 at 10:30 a.m, it do adjourn until Tuesday 21st May, 2024 at 10:30 a.m. This is done in order to allow honourable Senators to attend the following workshops:

 • Induction Workshop – 6th  –  8th May, 2024 at ’Melesi Lodge
 • Workshop on Strategic Plan – 13th – 15th May, 2024 at Victory Hall.

                                                (Hon. Leader of the Senate)

——————————-

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

LENANE LA LITABA

Labone, 02 Mots’eanong, 2024

 1. THAPELO:
 • HO TEKOA HOA MOLAOANA:

(Bakeng sa Molaoana, sheba Lenane la Senyesemane)

 • HO ANANELOA HOA LITLALEHO:

Hore Ntlo ena e khabane ea Senate e nke qeto ea ho amohela Litlaleho tsa Komiti ea Ketsa-Molao holima Melaoana e latelang:

 • Communications (Subscriber Identity Module Registration) (Amendment) Regulations, 2024
 • Road Traffic (Amendment of Schedule) Regulations, 2023

(Mohl. Molula-Setulo oa Komiti ea Ketsa-Melao)

 • TLHAHISO

24.     PHOMOLO E KHUTS’OANE

Hore Ntlo e Khabane ea Senate ha e phahama kajeno Labone la la 2 Mots’eanong, 2024 ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo (10:30 a.m.) hoseng e phomole ho fihlela ka Labobeli la la 21 Mots’eanong, 2024 ha hora ea leshome e fetile metsotso e mashome a mararo hoseng (10:30 a.m.) hoseng.  Sena se etsoa e le ho fa Litho tse khabane monyetla oa ho ea lithupelong tse latelang:

 • Induction Workshop – 6 – 8 Mots’eanong, 2024, ’Melesi Lodge
 • Workshop on Strategic Plan – 13 – 15, Mots’eanong, 2024 Victory Hall

                                                (Mohl. Moetapele oa Senate)

———————-