10 MARCH 2020 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

TUESDAY, 10th  MARCH, 2020

The House assembled at 10:30 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE PRESIDENT: Kea le lumelisa, Litho tse Khabane.

 Kajeno, Litho tse Khabane, re tla qala tšebetso ea letsatsi ka litsebiso tse latelang:

  1. Kajeno hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea Ketsa-Melao (Legislation Committee) e tla kopana le Lekala la Ntšetso-pele ea Sechaba (Ministry of Social Development) ka Setšoantšo sa Persons with Disability Equity Bill, 2018, ‘me Litho tsohle lia mengoa.
  2. Haele hosasa teng, Laboraro la la 11 Hlakubele, 2020, ke Letsatsi la Sehopotso sa Morena Moshoeshoe I (Moshoeshoe’s Day), ‘me, Litho tse Khabane, le memeloa moketeng o tla tšoareloa mane Thaba-Bosiu Mabaleng a Kereke ea Evangeli Lesotho (LECSA) ka 10:00 a.m.
  3. Athe ka Labone la la 12 Hlakubele 2020 teng, hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea Ketsa-Melao e tla kopana le Mokhatlo o bitsoang Lesotho Federation of Organisations of the Disabled (LANFOD) ka Setšoantšo sa Molao sa Persons with Disability Equity Bill, 2018 ‘me Litho tsohle li ntse li mengoa.

Ntlha ea Tamaiso, Morena oa ka oa Leribe.

HON. SENATOR J. A. MOTŠOENE: Ha ke u hlomphe, Mohlomphehi Motlatsi oa Madam President, ke hlomphe Tafole ea hau, ke hlomphe Honourable Ministers, ke hlomphe Litho tse Khabane tsa Ntlo ena ea Senate.

Mohlomphehi ho na le taba ea seoa sa lefu le teng, kokonoa-hloko ena eaCorona, leo ho bonahalang le jele setsi (ke e behe ka sebopheho sa mofuta o joalo). Mohlomphehi, re ne re kopa hle, hore, re le Boetapele ba Ntlo, re ke re tsotelle taba ena! Re tla e tsotella ka hore Mohlomphehi Letona le Khabane la Bophelo le ke le bone hore na taba ena e phamoleloa holimo ka sebopeho sa mofuta ofe, haholo ho latela tsela eo Naha ea rona ea Lesotho e bopehileng kateng.

Ha se ho bohle bao re ka reng mohlomong melaetsa ho ka ba bobebe hore e fihle, empa ho tluoe ka meralo ea hore na ho ka etsoa joang hore re bone hore ha le name kapa hona ho bona hore na ebe Basotho ka har’a Naha ka mona ba fela ba ntse ba phetse hantle kaofela ha bona.  

Ke hobane joale ho na le litaba tse ling tse tlamehang hore li etsoe ha ntse re bala lipampiring, re shebella liea-le-moea-pono, ebile re mamela liea-le-moeeng.

Mohlomphehi, ese ele khoelehetso ea rona hore ka’nete bohle ba ikarabellang, ‘moho le rona re le Baeta-pele ba Ntlo ena, re ke re jale molaetsa. Empa ekaba hantle ha Letona la Bophelo le ka bona ka matla hore na ho etsoa joang.

Ke tena ke ema ka Ntlha ea Tsamaiso ke re kea tseba hore re il’o phomolela Letsatsi la Morena Moshoeshoe I, empa kea kholoa le taba eno ekaba hantle ha ehlile re ka bua ka eona ka matla le hore hape ho nkuoe likhato tse matla-matla.

 Mohlomphehi, kea ikokobetsa ese eka Setulo le sona se ka sisinya Mohlomphehi Letona le Khabane. Taba ena kea e rata ea Bahlomphei Matona a Khabane ba teng ka koano kaha ese ntse ele molaetsa ho bona hore ha ba kopane Cabinet ba ke ba bue ka taba ena ese ke eaka ha re tsotelle.

Kea Leboha, Mohlomphehi.

MR. VICE PRESIDENT: Leha ke sa utloe Ntlha ea Tsamaiso tabeng eno ea hau, feela hoo eleng taba u hlile u buile litaba tseo eleng litaba tsa bohlokoa. Ke ratile le amang a mantsoe a hau hore u etsa khoeheletso

 Ke ne ke re mohlomong Honourable Ministers ba teng ba ka tseba hore mohlomong ba ka re beha leseling hanyane feela hore na mohlomong oa mphato oa bona o hakae –  haeba le ka tseba ho etsa joalo, Honourable Ministers.

HON. MOTLOHI MALIEHE (MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT): Kea Leboha, Ntate Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo.

 Ke hlomphe Marena a ka  le Ntlo ena ka kakaretso.

Ka lehlohonolo  re babeli le oa mphato! Ke tla leka hore ke behe Ntlo ena leseling ka bohato boo Cabinet eseng e bo fihletse.

As usual, ua tseba, Ntate, hore ka Labobeli ke letsatsi la tulo ea Cabinet, ‘me ka lehlohonolo kajeno ene ebile ele formal; ese informal. Taba ena ebile eona ea mantlha eo ho qoqooang ka eona.  Cabinet e bile ea nka qeto ea hore ho tloha kajeno ha re bua, ha ho Setho sa Cabinet se tlang ho nka leeto, ha ho ofisiri ea Lekala ntle le ba Lekala la Health (ba tla be ba khethehile, ba tsamaea likopano tsena tse hlophisong ke ba Mokhatlo oa Machaba oa Bophelo ho loantša lona lefu lena… empa ha hona mang kapa mang e mong) ea tla tsamaea.

Re lebelletse hore sub-committee e khethiloeng ho shebana le litaba tsena e li sebetse.  Re tsamaile e le ha e lula. Cabinet e lutse nako e khutšoane holim’a taba ena , hore Bahlomphehi Litho tsa Komitjana eo ba tsebe ho etsetsa Naha ena qeto kajeno tjena.

Mohlomphehi Tonakholo –  kea kholoa pele letsatsi le likela kapa hosane hoseng, o tla ba ntšitse Polelo eo eleng taelo ea ‘Muso hore na ho tsuoa le hokae malebana le lefu lena leo joale le seng le le haufinyane mona.

Ke hopola ‘na maobane ha ke fihla ke tekenetse leeto la ofisiri eaka e eang Bloemfontein mona ka litaba tsena tsa bana ba likhutsana tsa bana ba Basotho ba ntseng ba lahloa ka mono, ke se ke tlameha hore joale ke il’o mo thiba hore ha u sa tsamaea hobane letsatsi la ho tsamaea ha le e-s’o fihle ka lebaka lona lena.

 Ka bokhutšoanyane, litaba ke tsona tsena; haeba ho na le moo ke siileng  kea kholoa oa mphato o tla ntlatsa.

Kea leboha.

MR. VICE PRESIDENT:  Rea leboha, Honourable Minister.

Minister of Public Service.

HON. TLOHELANG AU (MINISTER OF PUBLIC SERVICE): Kea leboha, Mohlomphehi.

 Ka ‘nete Ntate Minister of Social Development o beile litaba ka bokhabane bo boholo. As he indicated, Cabinet e ne e kopane hoseng hoa letsatsi lena joalo ka ha ele Labobeli, ‘me taba ena ea seoa sena sa Corona Virus ke e ‘ngoe ea litaba tseo ho ileng hoa buuoa ka tsona. ‘Me Cabinet e bile ea  khetha Komitjana e tl’o tla e sebetsana le litaba tsena.

Ha a ntse a bua koano, ke ne ke re ke ikhopotsa mabitso a Matona a khethiloeng mono hore ke be se ke tlatselletsa ka ho a thathamisa, empa joale hobane a mangatanyana, ke sitiloe ho etsa joalo! Joale empa hee, ke hopola hore ka pele-pele ke Letona la litaba tsa Bophelo, eleng Letona Nkaku Kabi, Letona la Communications, Morena Thesele Maseribane ke emong oa bona. Letona la Lichelete, Dr. Moeketsi Majoro, o teng le eena,Letona la Machabeng Mohlomphehi Lesego Makgothi o teng, Letona la litaba tsa Bohahlauli Morena Joang Molapo, le eena o teng. Letona la Puso ea Libaka le Borena Ntate Mahala Molapo o teng, Letona la Development Planning, Ntate Tlohelang Aumane le eena ke emong oa Litho tsa Komiti. Letona la Sepolesa, Ntate Moramotse le eena ke emong oa bona, Letona la Litaba tsa Lehae, Ntate Mokhele Moletsane ke e mong oa bona.

 Ehlile Bahlomphehi Matona ba ba ngata haholo ba teng Komitjaneng mono.

‘Me joalo ka ha Ntate Minister a se a hlalositse, e ‘ngoe ea liqeto tse entsoeng ka mono ke ea hore re ke re thibele maeto a tsoelang kantle ho naha. ‘Me litaba tseno li tla phatlalatsoa hantle ka nepo.

Ke na le tumelo ea hore le eona Komitjana eno, ha e qeta ho etsa mosebetsi oa eona, e tla etsa tlaleho ka mona e tle e tsebe ho botsoa le lipotso. E tla etsa tlaleho le ka mane ka National Assembly, kahake tebello ea rona …

Le Letona la Labour ‘me’ Keketso Rantšo, (ke ne ke sa ba ngola joale se ntse ke ba thathamisa feela)…

Ka bokhutšoanyane litaba tsena li se li ntse li sebetsoa, ‘me li nketsoe holimo haholo.

Kea Leboha, Mohlomphehi.

 MR. VICE PRESIDENT:  Morena Sempe.

HON. SENATOR S. K. MASUPHA: Mohlomphehi Motlatsi oa President, Bahlomphehi Matona a ka, Litho tse Khabane le Tafole, Kea le lumelisa bohle ha ele mona re na le monyetlanyana ona oo re okhang taba ena e sa ntsane e le ncha tjena ebile e tloha Komiting ea Matona a ‘Muso oa rona, ‘Muso oa Ntate Motlotlehi.

MR. VICE PRESIDENT:  Ke kopa tšoarelo feela Morena ua ka! Ke…

HON. SENATOR S. K. MASUPHA: Ke ne ke kopa ho nyanyeletsa feela…

  MR. VICE PRESIDENT:  Ka nnete ha ke tsebe na ha u nyanyeletsa, u nyanyeletsa eng ha joale.

HON. SENATOR S. K. MASUPHA: Taba ena e hlahisitsoeng ke Morena.

MR. VICE PRESIDENT: Morena o ne a eme ka Ntlha ea Tsamaiso, eo ke ileng ka etsa ruling ea hore ha hona Ntlha ea Tsamaiso e lobuoeng litabeng tsa hae, joale eaba o etsa khoelehetso, eaba re nka monyetla feela ka hore we have Honourable Ministers ba teng ka mona hore ba mpe ba re fe mofao.

Ke bona eka mohlomong ha ke u lumella, Ntate, joale ke tlil’o bulela debate tseo e ka ‘nang eaba ho pre-mature hore re etse joalo.

 Kea ikokobetsa, Ntate, ntumelle hore re mpe re ba kope hore, joalo ka ha ba re tšepisitse, ha litaba tseno li se li entsoe, eona tlaleho eno le rona, Ntate Maliehe le uena Motaung, li tle li be teng ka mona, re tl’o tla re li qoqa, re li utloa, hee, joale re tle re tsebe ho qoqa ka eona. Kea ikopela, Morena oa ka.

Re fihla pheletsong ea mosebetsi oa rona oa letsatsi lena. Ntlo ha e phahama kajeno e tla phomola ho fihlela Labone ka 10:30 a.m.   

                            ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without Question put, pursuant to Standing Order No.16 (3).

The House was adjourned accordingly at 10:51 a.m.