12 MARCH 2020 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday 12th March, 2020

The House assembled at 10:30 a.m.

(MADAM PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENT

MADAM PRESIDENT:  Litho tse Khabane, ha ke le lumelise le ho le amohela letsatsing lena.  Ke ts’epa hore hohle moo le bileng teng le ile la keteka Letsatsi lena la Mothehi oa sechaba sena ka khotso, ‘me kea bona hore Litho li tla li le sehlahlo kajeno. 

Re na le tsebiso e le ‘ngoe feela kajeno, Litho tse Khabane.  Ke ho re hang ha Ntlo e phomola kajeno, Komiti ea Ketsa-Molao e leng Legislative Comiittee, e tla kopana le Mokhatlo o bitsoang Lesotho National Federation of Organisations of the Disabled (LNFOD), ka Sets’oants’o sa Molao sa Person’s with Disability Equity Bill, 2018.  Litho tsohle lia mengoa Komiting e joalo.

Kajeno re ne re ile ra lebella hore Letona la rona la Bophelo, Litho tse Khabane, le tla tla le etsa Polelo ka litaba tsena tsa seoa sena se akaretsang lefats’e kaofela, le boitokiso ba hore na rona re le naha re itokisitse hakae, le hore e le fe litaba tsa ‘nete, ho fapakana le tseo re ntseng re li kapa marang-rang mona.  Empa joale Letona le hlalositse hore kajeno le tla ba sieo, o ile a kopa hore a tl’o etsa Polelo e joalo ka Labobeli.   Leha ho le joalo, Litho tse Khabane, lona le le Litho tse Khabane, kea kholoa le tla ‘ne le fetise information bathong bao le ba eteletseng pele metseng ka tsela eo re ntseng re eletsoa kateng hore ho pheloe ka bohloeki, ho hlapiloe matsoho, re leke hore litloaelo tsa rona tsa Sesotho tsa ho lumelisana ka matsoho, joalo-joalo, re ke re li theole, hobane joale leha seoa sena se e-s’o be sekaalo-kaalo kahar’a naha, feela re se re ntse re itokisetsa hore methoaela e ntseng e fihla e se ke ea fetela ho Basotho kaofela.

Ke leboha leha Letona le le teng, kea kholoa ka ho fetisisa, Letona la ka, taba eo ke neng ke rata ho e bua ka hore feela re na le mathata ka Matona a lokelang ho tla araba lipotso, ‘me Ntate, hle, joalo ka ha re ntse re se na boemeli ka Cabinet, re kopele bo-ntate hore Lipotso li ntse li le teng tsa Litho tse Khabane, ba mpe ba tle ba tlo araba lipotso.  Le haeba maemo ha a ka ba a loka bekeng ena ka lebaka la holiday e bileng teng, feela re ntse re lebelletse hore bekeng e tlang ba tle ba tl’o araba Lipotso.

Litho tse Khabane, mosebetsi oa letsatsi lena ke oona ona oa hore Komiti ea Ketsa-Molao e tl’o mamela LNFOD ka Presentation ea eona.

HON. SENATOR M.C. MAKHAOLA:  Ntlha ea tsamaiso.  Ka ’nete ehlile re ka rata hore re be leseling, haholo ka karolo e ‘ngoe ea litaba tsa Tlhahiso. Ka ‘nete ehlile re susumetsa re le leseling, haholo ha Litho tse ling, ‘moho le Tafole, li lutse li palama lifofane, li ea machabeng, joale re hle re tsebe hore na ha re li bona li theoha lifofane, na re tlameha reli etse joang, na ra be re se ntse re eme ka pikapo, re ba laeshe, ba ee ntloana-ts’oana, hobane joale…ka ‘nete ehlile re ne re sisinya taba eno hore e lokela hore e phethahale…, le hore na re ka hla ra ‘na ra qalella ra ipata, no more handhshakes, ha re sa lumelisana, re se re etsa ‘nyeo.  Ka ‘nete re hlile re tlameha hore re be leseling. 

Rea leboha.

MADAMPRESIDENT:  Rea leboha, Setho se Khabane.  Kea utloa hore ha se le Ntlha ea Tsamaiso hakaalo, e ne e mpa e le taba ea ho etsa emphasise hore ho bohlokoa hore re tle re tl’o fuoa litaba.  Feela he, eo ke sa e rateng ke ena eo ke bonang u sheba Morena oa Mats’ekha ka nqeno ha u re ba tsoa kae-kae.  Empa he, Litho tse Khabane, taba ena e tla tla e hlalosoa ka ‘nete. Ho tla fela ho be joalo. Ntate Letona ebile o teng, o tla etsa bo  ‘nete ba hore ts’episo e joalo e’a etsahala. 

Feela ka ho fetisisa re tle re etseng avoid, Litho tse Khabane, hore re hle re e etse stigmatise e le rona taba ena ka hore re re batho ba isoa ntloana-ts’oana.  Ha ba isoe ntloana-ts’oana, Litho tse Khabane, ba isoa moo ba tla okeloa ka mokhoa o special.  Joale ha u etsa joalo, batho ba tla ipata, ba ts’abe ho ea ntloana-ts’oana, kapa re bue lipuo tse ling tse ka etsang hore ba utloe ba sitoa le hore ha motho a ka ikutloa a se na monate, ebe o tla tla kokelong. 

Rea leboha, Litho tse Khabane.   

Ntlo e tla phomola ho fihlela ka Labobeli ka 10:30 hoseng.                                                                                                                                                                                                        

ADJOURNMENT

Thereupon, Madam President adjourned the House without question put, pursuant to Standing Orders. The House accordingly adjourned at 10:43 a.m.